स्टोरी 7 – घरा समोर ची वहीनी ला पटवून झवली

नमस्कार माझा प्रिय मित्रांनो आणि मित्रिणींनो, कसे आहात बरे आहात ना, आशा आहे सर्व ठीक असेल. तर माझी हि 7वी स्टोरी आहे म्हणजे मी माझा आयुष्यात झवलेली 7वी मुलगी ( वहीनी ). तर आता माझे वय 26 झाले होते. मी तुम्हाला पहिल्या कथेत सांगितल्या प्रमाणे मी अशा गावात राहतो जिथे स्वतंत्र घरं आहेत. म्हणजे मुंबई पुणे सारखे फ्लॅट्स वगैरे नाहीत. तसंच दिपाली हि माझा अगदी घराला लागून राहत होती हे हि सांगितल आहे. तर माझा घरा समोर चा च प्लॉट वर एक नवीन घरं झालं होत. आणि आजू बाजूला नवीन बांधकाम चालू होत. अगदी माझा घरा समोर च म्हणजे माझा घराचा दारावजा आणि त्यांचा घराचा दरवाजा अगदी समोरासमोर. तर माझं पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झालं पण नोकरी मिळाली नव्हती म्हणून घरीच असायचो. तर आता ज्या वहिनि ला झवलो तिचा बद्दल सांगतो. वाहिनी चे नाव वंदना, वय त्या वेळी तीच 32, उंची माझा एवढी, नाकी डोली जेमतेम, बॉल 34 चा पण गांड 40 ची. जितकी उंच तितकी भरलेली बाई, आणि भली मोठी गांड. तिला 2 मुले, एक मोठा मुलगा आणि मुलगी छोटी. एका दवाखान्यात कामाला होती. आणि तिचा नवरा रिक्षा चालक. जेव्हा ति पहिल्या वेळेस तिचा घरी आलेली घरं बांधकाम चालू असताना तेव्हा तिला पाहून च लवडा उठला होता. तिची टून टून उड्या मारणारी गांड काय सांगू, जेव्हा ति चालायची ना मित्रांनो तिचा गांडीचा एक एक भाग उडायचा. एक खाली झाला कि दुसरा वर वाह वाह अशी गांड बघून कोणाचा उठणार नाही मित्रांनो सांगा बर. बस त्या दिवसा पासून मी तिच्यावर नजर ठेऊन असायचो ति तिकडे आली कि लगेच मी टेरेस वर जाऊन बसायचो जेणे करून मला तिला बघता आलं पाहिजे. किती तरी वेळा मी तिची गांड बघून माझं हलवल असेल मित्रांनो. तीच घरकाम पूर्ण झालं ति राहायला आली. पण त्यांनी नळाची जोडणी केलेली नव्हती. आणि आमचा भागात नळ सकाळी 5 वाजता येत असे. तर त्यांनी आम्हाला काही पैसे ठरवून आमचा कडून पाणी न्यायाचे ठरवले होते. म्हणून मग आमची छान ओळख झाली, बोलणं सुरु झालं. मी हि मुद्दाम नेहमी तिची चौकशी करत असायचो वहीनी जेवन झालं का. वहीनी दादा कुठे आहे, पोर कुठे आहे, कामावर जायला निघाली कि निघालात का वहीनी असं उगाच बोलायचं म्हणून बोलायचो. तर ओळख चांगली झाली तिचा नवरा रिक्षा चालक असल्याने तो सकाळी 6 वाजता निघून जायचा काही नेहमी चे ठरवलेले सीट होते म्हणून. तर एक दिवस वहीनी ला कामावर जायला उशीर झाला होता म्हणून त्यांनी मला सांगितले कि मला सोडून देतोस का गाडीवर.

आता मी काय एका शब्दात तयार झालो. मी लगेच बाईक काढली आणि ति मागे बसली. पण ति खूप मागे बसली माझी निराशा च झाली. मागे बसली तर बसली पण हात हि तिने बाईक चा मागे धरला होता. थोडा पुढे जाताच मी गतिरोधक वरून गाडी नेली ज्याने ति वर उडाली आणि घाबरली. मी म्हणाली वहीनी मला पकडून बसा मी काही नाही करणार तुम्हाला. तर तिने मला पाठीवर चापट मारून म्हणाली तस नाही रे.. आणि मग पुढे सरकली आणि माझा खांद्यावर हात ठेवला. आता मी कसला आवरतो मग. तिचा हात माझा खांद्यावर येताच माझा बाबुराव कडक झाला. मी अजून एक युक्ती केली अजून एका गतिरोधक वरून गाडी मुद्दाम फास्ट नेली ज्याने ति अजून मला चिपकली. आता ह्या वेळी मला तिचे बॉल चा स्पर्श जाणवू लागला. माझा बाबुराव तडफड करत होता पण करनार ना. मी तिला म्हणालो गाडी हळू चालवू का? तर ति म्हणाली नको रे मला उशीर झालाय डॉक्टर ओरडेल चालू लवकर. मग मी म्हणालो मग मला नीट पकडा म्हणजे तुमचा बॅलन्स जाणार नाही. मग त्यांनी ह्या वेळी माझा मांडीवर हात ठेवला आणि माझा पाठीला चिपकली. आता माझा पाठीवर तीच अर्ध वजन होत. मला तिचे बॉल स्पष्ट जाणवत होते. मी गाडी वेगात चालवत असल्याने तिचा हात थोडा सरकाला तर तिचा एक बोट माझा लवड्याला लागला. आणि माझा लवडा तर पार कडक झाला होता. तिला जाणवलं आणि तिने हात बाजूला केला. पण थोड्या वेळाने तसाच झालं. असे 3 वेळेस झाले मग मात्र 4थ्या वेळेस तिने तसाच हात ठेवला आणि आता माझा लवड्याला तिचा एक बोट लागत होता ज्याने मी अजून जास्त कामुक झालो. काही सेकंदाणे मला जाणवले माझा लवड्यावर हालचाल होत होती. म्हणजे काय मित्रांनो ह्या परिस्थिती मधे वंदना वहीनी हि गरम झाली होती आणि ति त्याच बोटाने माझा लवड्याच माप घेत होती. पण फार वेळ झाला असल्याने आम्ही पोहचलो आणि तेवढ्यावर च समाधान माणाव लागलं. ति मला थँक्स म्हणाली आणि निघून गेली. आता मला तिला झवायची खूप इच्छा होऊ लागली पण कसं झवणार काही कळत नव्हत. मी घरी आलो दिपाली ला झवायला बोलावंल पण तिला हि जमत नव्हत म्हणून मग मी माझं मूठ मारून शांत झालो. आमचं बोलणं अगदी व्यवस्थित चालू होत. त्या दादा णा आणि माझा घरच्याना याची काही च कल्पना नव्हती कि मी आमचा मनात काय चाललंय. ह्या दिवसात माझा बहिणीचं लग्न झालं. बहिणीचा लग्नात तिने बरीच मदत केली. त्या नंतर 5 6 वेळेस मी तिला तिचा कामावर सोडवायला गेलो आणि नेहमी असच बोटांचा खेळ चालू असायचा.
तिचे हे वागणे मला तिचा कडे खूप आकर्षित करत होते. करुणा माझी पहिली मैत्रीण जिला मी माझा आयुष्यात पाहिल्यांदा झवलो होतो ति पण एक लग्न झालेली होती पण ति तशी टिपिकल भाभी नव्हती. पण हि अगदी टिपिकल भाभी होती. आणि आपल्या भारतीय लोकांना टिपिकल भाभी मधे जास्त रस असतो. म्हणजे काय मला हि अशा अर्ध्या वयाचा भाभी भयंकर आवडतात. एक दिवस माझा घरचे बहिणी चा घरी गेले होते. आमचा एरिया मधे चोरी खूप होत असते म्हणून मी नाही गेलो. घरी थांबलो घरं सांभाळायला. म्हणजे घरच्याना वाटल मी घरं सांभाळायला थांबलोय पण मी दिपाली ला झवन्या साठी थांबलो होतो. मनातल्या मनात खुश होतो दिपाली ला झवायला मिळेल म्हणून. दिपाली ला झवायला तर नाही मिळालं पण वंदना सोबत ची लाईन कशी लागली ते बघा आता. मी तुम्हाला सांगितलं कि आमचा कडे पहाटे 5 वाजता नळाला पाणी येत. माझा घरचे ज्या दिवशी गावी गेले त्याचा दुसऱ्या दिवशी पाणी येणार होते. आता मी रात्री च सगळी तयारी करून ठेवली पहाटे उठून कोण करणार म्हणून. सगळे पाईप लावून मोटार लावून ठेवली. हि गोष्ट असेल 2014 ची. थंडी चा दिवसातील. मी एकटा म्हटल्यावर टीव्ही वर bp बघून रात्री मूठ मारून तसाच नागडा झोपलो होतो. सकाळी 5.15 ला मला गेट वाजण्याचा आवाज आला म्हणून मी उठलो टीशर्ट घातला आणि खाली टॉवेल गुंडाळून बाहेर आलो. तर वंदना वहीनी चा नवरा मला उठवायला आलेला कि 15 मिनिट झाले पाणी आलाय मोटार चालू कर. मी मोटार चालू केली आणि टाक्या भरण्याची वाट बघत होतो. मित्रांनो मी घरात आल्यावर टॉवेल काढून असाच नागडा नागडा फिरत होतो घरात. म्हणजे अंगावर फक्त टीशर्ट होता. खाली उघड होत सगळं पण एक गडबड झाली मित्रांनो मी तुम्हाला सांगितल्या प्रमाणे आमचं सगळं अगदी समोरासमोर होत म्हणजे दरवाजा खिडकी वगैरे. आणि माझा घराची खिडकी हिरवी फोटोसन ची आहे. म्हणजे ज्यातून दिवसा बाहेरच दिसत पण आत मधलं दिसत नाही. पण रात्री बाहेरच्याना घरातलं दिसत. आणि हेच माझा डोक्यातूण गेलं. मी तसाच नागडा नागडा फिरत होतो. 6वाजता वंदना चा नवरा रिक्षा घेऊन गेला. 6.15 वाजता माझं पाणी भरून झालं. म्हणून मी पुन्हा टॉवेल गुंडाळून वंदना वहीनी ला आवाज दिला कि माझं झालाय पाईप आणा आणि पाणी भरून घ्या. त्या आल्या आणि मी त्यांचा पाईप लावायला खाली बसलो थंडी ची दिवस असल्याने पाईप लवकर जॉईन होत नव्हता म्हणून. ह्या गोष्टीत वंदना ला माझा लंड दिसला. थोडा वेळ ति बघत होती पण अचानक माझा अगदी जवळ आली आणि मला म्हणाली आवर लवकर आणि उभा राहा.
माझा पाईप लावून झाला होता मी उठलो. मी घरात येऊन मोटार चालू केली तरी वहीनी माझा घराचा गेट जवळ च उभी होती. मी विचारलं काय झालं, मला म्हणाली इकडे ये. मी तिचा जवळ गेलो. ति – विपीन तू असा का बाहेर आलास मी – असा म्हणजे कसा ति – अरे तू आता बसला होतास तेव्हा…. मी – त्याच काय सांगा ति – अरे तुझं दिसत होत, तू टॉवेल खाली काही घातलं नाही मी – हो मी अंघोळीला जात होतो म्हणून काढून ठेवली होती ति – होका, मला वेडी समजतो का मी – नाही ओ वहीनी असं काही काय ति – विप्या आता मी टेरेस वर गेली होती पाईप टाकीत टाकायला तेव्हा तुला पाहिलं मी तू घरात नंगा होता ते मी – ते ते वहीनी काय झालं…. ति – अरे पण पडदा लावायचा णा. बर मी होते, हे असते तर सकाळ सकाळ भांडण केल असत त्यांनी माहिती का तुला. मी – सॉरी वहीनी माझा डोक्यात नाही आलं. सॉरी ति – जा आता चड्डी घाल उघडा नको फिरू. मी – वहीनी तुम्ही पहिला का माझा ति – हो आता दिसला तर पहिला. मी मग डेरिंग करून विचारलं मी – वहीनी….. कसा आहे माझा बाबू? ति – थोडी लाजून. नालायक लाज नाही वाटत का असं विचारायला. आणि हसली. ति हसल्यामुळे मी कॉन्फिडन्ट झालो. आणी पुन्हा विचारलं. तिने सांगितलं आता मला पाणी भरायचं नंतर सांगते 8 वाजता पाणी गेलं तिने तिचा पाईप गुंडाळून ठेवला. आणि मला म्हणाली कि कामावर सोडून दे. मी पटकन तयारी केली आणि तिला सोडायला गेलो. रस्त्यात मी तिला पुन्हा विचारलं वहीनी सांगा ना. माझा लवडा कसा आहे. ति म्हणाली अरे मला नीट दिसलं नाही. आणि तुझा कसा आहे हे तेव्हा च सांगू शकते ना जेव्हा नीट बघेल. माझा अंगात करंट धाऊन गेला. मी म्हणालो दाखवू का? ति म्हणाली आता कुठे इथे. नंतर दाखव. तिला सोडवून मी घरी आलो. दुपारी 12.30 वाजता मला फोन आला वंदना चा मला म्हणाली एक काम करतो का मी डबा नाही आणलाय तर फळ घेऊन येतो का काही. मी लगेच हो म्हणालो आणि तिचा दवाखान्यात गेलो. तिथे गेलो तर बघतो काय डॉक्टर नव्हते. मी विचारलं तर कळालं. डॉक्टर बाहेर गेले आहे. 4 वाजता येतील. आणि तिचा सोबत आणखी दोन मुली आहेत तर त्या घरी गेल्या आहे. त्या 3 वाजता येणार आहे. मी तिथेच तिचा जवळ थांबलो. ति आणि मी डॉक्टर चा कॅबिन मधे होतो आणि बाहेर चा मेन दरवाजा बंद होता. म्हणून मग मी बोलता बोलता माझा पॅन्ट ची चैन खोलून माझा लंड बाहेर काढला आणि तिच्याशी बोलता बोलता तिची गांड बघता बघता मी लवडा चोळून चोळून ताठ केला.
तिची माझा कडे पाठव होती काहीतरी करत होती ति. माझा पूर्ण कडक झाल्यावर मी वंदना ला आवाज दिला. मी – वहीनी केल घेता का ति – कुठेय तू तर चिकू आणि सफरचंद आणले ना मी – एकदा बघा तरी मागे तेवढ्यात मी माझी पॅन्ट खाली करून उभा राहिलो. तिने मागे वळून पहिले तर तिचा हातात असलेला चिकू खाली पडला आणि आणि म्हणाली विईईईपीन आईईई हे काय मी म्हणालो बघा आता नीट दिसतोय ना सांगा कसा आहे. ति काही एक ण बोलता बाहेर गेली मला वाटल तिला राग आला. ति बाहेर जाताच पॅन्ट वर घेतली. ति पुन्हा आत आली आणि मला म्हणाली काय रे पॅन्ट घातलीस तू. मी म्हणालो हो मला वाटल तुम्हाला राग आला. ति म्हणाली नाही रे दरवाजा बंद आहे का बघायला गेले होते. दाखव बर तुझं केळ बघू कसा आहे. मी पुन्हा पॅन्ट खाली केली पण तेवढ्यात माझा लंड शांत झाला. ति हसायला लागली आणि म्हणाली काय रे काय झालं हे. मी तिचा जवळ गेलो आणि तिचा हात पकडून माझा लवड्यावर ठेवला. ति हि माझा लवडा हलवू लागली मी उभा होतो ति खुर्ची वर बसलेली होती. मी आता तिचे बॉल दाबू लागलो साडी आणि ब्लाउज वरून. ति हि मजा घेत होती म्हणून मी तिचा अगदी जवळ गेलो आणि तिचा माझा लवड्यावर चा हात काढून माझा लंड तिचा चेहऱ्या वर घासायला लागलो. माझा अशा करण्याने मी हि उत्तेजित झालो आणि ति हि. मी तिचे केस पकडून माझा लंड तिचा गालांना ओठांना घासत होतो. आता माझा लंड खूप कडक झाला इतका कि त्याची सुपारी बाहेर आली. पुढची स्कीण आपोआप मागे झाली. आता मी तिला किस करायला सुरु केल. ति खुर्ची वर बसून होती. मी तिला लिपकिस करत होतो. ओठांमध्ये ओठ टाकून आम्ही एकमेकांचे जिभ चाटत होतो. मी तिचे बॉल दाबत होतो आणि ति माझा लंड तिचा हातात घट्ट धरून होती. आता मी तिला किस करून झाल्यावर तिला उभी केली. तिचे ब्लॉउज चे हुक ओपन केले आणि ब्लाउज बाजूला करून ब्रा चा वरून च तिला किस करायला सुरु केल. मानेला किस केल, छातीला किस केल, दोन्ही बॉल चा मधे मी तिला चाटायला लागलो. आणि बॉल दाबू लागलो. ति खूप उत्तेजित झाली. आणि माझे केस पाधात होती. मी मधे च तिचा कानात फुंकर मारत तिचे ओठ चोकत होतो. मी ब्लाउज काढायला लागताच ति म्हणाली काढू नको. मी लगेच तिची ब्रा वर केली आणि तिचे बॉल चोकू लागलो. काळे शार निपल होते तिचे. एकदम कडक झाले होते. मी एक हाताने दाबू लागलो. एका ला तोंडातला घेऊन चोकू लागलो. मी मधेच तिचा बगलीत हात घालत होतो. बगल चिकणी वाटली मला म्हणून मी तीच ब्लाउज थोडं वर करून तिचा बगली चा वास घेऊ लागलो. आणि जोर जोऱ्यात बॉल दाबू लागलो. आता मी तिला डॉक्टर चा टेबल वर झोपवली आणि तिची साडी वर केली. साडी वर घेताच तिचा भरगच्च मांड्या बघून मी वेडा च झालो. मी तिचा मांड्याना किस करू लागलो चाटू लागलो. आता ति कान्हायला सुरु झाली. हळू हळू आवाजात सुसकाऱ्या सोडत होती. स्स्स्स्स उऊऊऊउ अम्म्म्म्म असा आवाज येताच मला आणखीन जोश आला आणि मी झटकन तिची हिरवी निकर काढून टाकली. वाह मित्रानो काय सांगू तुम्हाला माझा समोर एक 32 33 वर्षांचा बाई ची पुच्ची होती. जिने 2 मुलांना जन्माला घातलं होत. काय पुच्ची होती. आज च शेव केली होती वाटत. भरगच्च पुच्ची. मांसाने भरलेली पुच्ची. थोडी शी फुगलेली होती. आता मी तिला झटकन माझा हाताने चोळू लागलो. 2 मिनिटे हाताने चोळल्या वर मी पुच्ची चा वास घेतला मला तो वास इतका आवडला कि मी कधी तिची पुच्ची चाटायला लागलो माझं मला च कळालं नाही. मी तिचा पुच्ची चा दाना चाटत होतो आणि ति आह्हह्ह आह्हह्ह विपु आह्हह्ह मस्त वाटत रे आह्हह्ह माझे केस धरून मला तिचा पुच्चीत दाबत होती आणि गांड वर करून मला साथ देत होती. मी तिचा पुच्ची ला तोंडाने च झवून काढली त्यात ति जोरात किंचाळाली आह्हह्हह्ह अम्मम्मम्मम वीईईईई पापाप्या आणि ति जोरात झडली. तिच पाणी सुटताच तिने माझा डोक्याला धक्का दिला ज्याने मी तिचा पुच्ची पासून लांब झालो. आता मी तिचा तोंडातला माझा लंड घुसावला आणि तिला चोखायला सांगितलं. आता ति माझा लंड चोकत होती. छान bp स्टाईल ने लवडा हलवून चोकत होती चाटत होती. आता मला राहवलं नाही. मी तसाच तिला माझा कडे फिरवलं आणि तिचा पायांमध्ये आलो. तिचे पाय माझा कमरे भोवती घेतले आणि तिचा पुच्ची वर माझा लवडा ठेवला. आणि पुच्ची वर माझी थुंकी टाकली आणि लवडा आत घातला. मित्रांनो लवडा गपकन आत घुसला. आत घुसताच वंदना चा तोंडाऊन जोऱ्यात आवाज निघाला. आआआआह्ह्ह्ह अरे हळू ना. मी कसला ऐकतो मी तिचा दाना माझा अंगठ्याने रगडत तिला धक्के देऊ लागलो. ति तिचे बॉल दाबत होती. मी जोरदार धक्के देत होतो. माझा लंड पूर्ण तिचा पुच्चीत घुसला कि ति लगेच आह्हह्ह uuuúउईईईईई उउउउउईईईई करायची ति एक वेगळी च फीलिंग होती. आता मी तिला उठवलं आणि खुर्ची ला टेकून वाकायला सांगितलं. म्हणजे उभ्याने डॉगी शॉट मला तिला लावायचा होता. मित्रानो ति ह्या पॉजिशन मधे आल्यावर तिची गांड खूप जास्त मोठी वाटू लागली. मी लगेच माझा लवड्याला थुंकी लावली आणि तिचा गांडीला नेम लावला तेवढ्यात ति म्हणाली तिथे नको रे. आणि तिने हाताने माझा लंड पकडून तिचा पुच्चीत घातला. आता मी तिला मागून जोरदार झवत होतो. मी दोन्ही हाताने तिची भली मोठी गांड पकडून तिला जोरदार ठोकत होतो. डॉक्टर चा कॅबिन मधे आमचा झवन्याचा पच पच पच आणि गांडीवर माझा लंड आपटण्याचा आवाज घुमून लागला त्यात वंदना वहीनी चा आह्हह्ह अम्म्म्म्म अम्म्म्मम्म अम्म्म्मम्म चा आवाज सुर घेत होता. मी मधे मधे वहीनी चा बोच्याला फटाके मारत होतो. वहीनी चा बोचा मी मारून मारून लाल लाल केला. आणि मी इतक्या वेगात माझा लंड तिचा पुच्चीत आत बाहेर करत होतो कि त्याचा वेगाने वहीनी ने ज्या खुर्ची ला पकडलं होत ति खर्ची सुद्धा आवाज करू लागली. बराच वेळ मी वहीनी ला मागून झवलो आणि माझं शूट झालं. मी माझा सगळा रस वहीनी चा पुच्चीत टाकला. आता मी शांत झालो. आम्ही दोघे हि घामाघूम झालो थंडी चा दिवसात. आता आम्ही वेगळं झालो. वंदना वहीनी उठली चड्डी घालून मला चड्डी घालायला सांगितली माझी. आणि बाहेर जाऊन दरवाजा उघडला. आता मला जायला सांगितलं. मी थोडा तिथेच थांबलो आणि पुन्हा तिला मागून पकडून तिची गांड दाबू लागलो. मी पुन्हा गरम होतोय पाहून तिने मला जायला सांगितलं. मित्रांनो असं आम्ही बऱ्याच वेळाने तिचा दवाखान्यात सेक्स केला आहे. 2 वेळा तिचा घरी हि केला आहे. अजून हि वेळ मिळतो तस आम्ही सेक्स करत असतो. आता तिचे वय 38 39 झाले असेल. तिचा मुलगा आता 10वी पास झाला आहे. अजून हि ति तशी च आहे. मित्रांनो कशी वाटली हि वंदना कंमेंट करून सांगा. पुढची गोष्ट मित्रांनो अशी च एका गृहिणी ची आहे. तर चला आता निरोप घेतो. [email protected] वर फीडबॅक देत राहा. असच माझा कथा वाचून तुम्ही तुमचे लंड हलवत राहा आणि पुच्ची चोळत राहा. माझा मैत्रिणींना एक विनंती आहे ज्यांना अश्लील शब्द आवडतं नाही त्यांची मी माफी मागतो. पण एक सांगतो काही ना अशा शब्दात च मजा वाटत असते. तुमचा साठी एक स्टोरी मधे नक्की मी पेनीस आणि पुस्सी असे शब्द प्रयोग करेल. धन्यवाद.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!