मॉडेल मोनाची ट्रेनिंगमध्ये केली चुदाई

मला कॉलेज मध्ये असल्यापासूनच मॉडेलिंग ची खूप आवड होती आणि त्याचमुळे तर मी जिम लावली होती. मॉडेल होण्यासाठी तुमची बॉडी खूपच जास्त चांगली लागते हे मी ओळखून होतो आणि म्हणून मी त्यासाठीच तर जिम लावली होती. जिम ला मी माझा जास्तीत जास्त वेळ देत असे. खूप मन लावून मी व्यायाम करत असल्याने मला त्याचे योग्य फळ मिळाले होते.

माझी उंची तर चांगली होतीच आधी पासून आणि त्यातच माझी बॉडी पण चांगली झाल्याने मी खूपच उठून दिसू लागलो होतो. बघता बघता माझे कॉलेज पण संपले आणि मग मी असे ठरवले कि इथे राहून काही माझे करियर होणार नाही. त्यासाठी मला मोठ्या शहारत जावे लागेल. कारण तिथेच तर मला पाहिजे तशी आणि पाहिजे ती योग्य संधी मिळणार होती.

मी त्या नुसार तिकडे गेलो. सुरवातीचे काही दिवस मी सेट होण्यात घालवले आणि मग मी माझ्या कामाला लागलो. मी रोज एका कंपनीत जात असे आणि माझा पोर्टफोलिओ देत असे. पण खूप दिवस जाऊन पण माझे कुठे काम होत नव्हते. त्यामुळे हळू हळू करत माझ्या मनात निराशा येत होती. एकदा मी असेच बसलो असताना मला फोन आला आणि एका कंपनीत मला बोलवून घेतले होते.

तिथे मी गेलो तेव्हा माझ्या सारखे खूप जण तिथे आले होते.मुले पण आणि मुली पण. मुलगी तर असे काही कपडे घालून होत्या कि त्या नग्न च आहेत कि असे मला वाटत होते.  रिसेप्शन ला बसलेल्या मुलीने तर इतका छोटा स्कर्ट घातला होता कि त्यातून तिच्या मांड्या तर पूर्ण दिसत होत्याच होत्या पण तिच्या  जांघेचे व्रण पण दिसत होते.

ती अशी काही झुकून बसली होती कि तिच्या ड्रेस मधून तिच्या सामोर उभ्या असलेल्या माणसाला तिची छाती स्पष्टपणे दिसत होती. मी पण तिच्याकडे गेलो तेव्हा तिला आधी मी रोखून बघितले. तिच्या छातीची फट मी बघितली आणि मग मी माझी ओळख करून दिली.तिने माल बसायला लावले. थोड्या वेळाने ती मला घेऊन आत गेली.

आत माझी ओळख तिने एका मुलीशी करून दिली. तिचे नाव मोना होते. ती दिसायला खूपच कडक माल होती. प्रॉपर मॉडेल च होती असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. तिची फिगर चवळीच्या शेंगे सारखी होती. तिने स्लिव्हलेस टॉप आणि जीन्स घातली होती. तिचा तो टॉप खूपच पारदर्शी होता आणि त्याचमुळे तिच्या आतील ब्रा चे दर्शन मला अगदी आरामात होत होते.

तिच्या जीन्स चे फिटिंग असे काही अफलातून होते कि तिच्या गच्च मांड्या त्यातून खूपच जास्त मादक दिसत होत्या. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती.

ती माझी बॉस होती आणि ती मला  ट्रेनिंग देणार होती. माझ्या सारखे अजून तिच्याकडे चार जण होते. आमचे ट्रेनिंग जसे चालू झाले तसे त्यातील एक एक करत तिने रिजेक्ट करायला सुरवात केली.

आता फक्त मी एकटाच राहिलो होतो आणि ती मला स्पर्धेसाठी तयार करत होती. तिने आता तिचे पूर्ण लक्ष माझ्यावर केंद्रित केले होते आणि ती माझी विशेष काळजी घेत होती. तिने मला माझे चालतानाचे काही व्हिडीओज दाखवले आणि मला म्हणाली “हे बघ काय आहे. तू जेव्हा चालत येतो तेव्हा तुझा चेहरा खूपच शांत दिसला पाहिजे जो तुझा दिसत नाही आणि त्यासाठी तुला मी खूप विविध उपाय सांगितले आहेत. पण त्याने काही फायदा होत नाही. तेव्हा आता तू एक  काम कर. पुढच्या वेळी रॅम्पवर येण्याच्या आधी मूठ मारून ये.”

ते ऐकून मी उडालोच. पण मी तिने जसे मला सांगितले तसे मी केले. पण तरीही तिला पाहिजे तसे काही झाले नाही आणि त्यामुळे ती मला म्हणाली ” उद्या सुटी आहे पण तू ये. मी पण येते बघू काय करायचे ते.”

मी त्या नुसार दुसऱ्या दिवशी ऑफिस ला गेलो. मी एकटाच तिथे होतो.मी पोहचताच ती पण तिथे आली. तिला बघून तर माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिने एक तर वन पीस ड्रेस घातला होता. पण तो इतका म्हणजे इतका छोटा होता कि ती फक्त नग्नच व्हायची बाकी आहे कि काय असे मला वाटले. तिच्या त्या गोऱ्या गरगरीत गच्च मांड्या बघून मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते.

तिच्या जांघेत माझी नजर जेव्हा गेली तेव्हा तिने वॅक्स केले आहे हे मी लगेच ओळखले. तिची छाती रोजच्या पेक्षा पण जास्त उठून दिसत होती आणि तिची गांड तर अशी काही गोलाकार होती कि जणू काही त्यात आत कलिंगडाचे काप ठेवले आहेत कि काय असेच एखाद्याला वाटावे.

तीने मला वॉक करायला लावले. पण पुन्हा तोच प्रॉब्लेम आला. त्यावर ती मला म्हणाली “एक काम कर माझ्या समोरच मूठ मार. बघू काय चुकत आहे नेमके ते.”

तिचे बोलणे ऐकून मी उडालोच पण मग मी माझी पॅन्ट काढली आणि त्याच वेळी माझा भलामोठा सोटा टुणकन बाहेर आला. तो मोठाच्या मोठा सोटा बघूणत ती मला म्हणाली “अरे बापरे किती मोठा आहे रे तुझा सोटा? आणि याला जोरावर शांत करत नाही तोवर तुझ्या चेहऱ्यावर समाधान येणार नाही. तू चालू कर बघते मी काय होते ते.”

मी तिच्याकडे बघतच माझा सोटा हलवू लागलो. तसेही ती खूप जास्त सेक्सी होतीच आणि त्यामुळे तिला बघताच माझा सोटा आधीच कडक झाला होता.
मी जसा जसा सोटा हलवू लागलो आणि जसा जसा त्याचा आकार वाढू लागला तसे ती पण हळू हळू गरम होऊ लागली होती. ती माझ्या समोर असलेल्या सोफ्यावर जाऊन बसली आणि तिने तिचे दोन्ही पाय वर घेतले.

तिचे पाय वर करताच तिच्या त्या निळ्या रंगाच्या निकर चे मला दर्शन झाले. तिने तिचा स्कर्ट अजून जास्त वर केला आणि मला तिची पूर्ण निकर दिसेल अशी ती बसली. तिने मग तिचा हात तिच्या निकर मध्ये घातला आणि ती तिची योनी चोळू लागली. आजवर मी मनातल्या मनात आठवून मूठ मारली होतीच आपण असे समोरासमोर मी पहिल्यांदाच करत होतो.

त्यामुळे माझ्या भावना कमालीच्या अनावर होत असल्याचे मला जाणवत होते. मी एकसारखा माझा सोटा जोरजोरात हलवत  होतोच तोच तिने तिच्या निकर ला एका बाजूने वर केले आणि मला तिच्या योनीचे थोडेसे दर्शन दिले.तिची योनी तर तिच्या चेहऱ्या पेक्षा पण गोरीपान होती. तिने तिच्या योनीचे पदर तिच्या हाताने बाजुला केले.

तिने त्यात मग तिची दोन बोटे घातली आणि ती आत बाहेर करून तिचे फिंगरिंग करू लागली. मी इकडे आह आह करत होतो आणि ती तिकडे. आम्ही दोघे पण एकेमकांना बघून कमालीचे वेडे झालो होतो. तिने तिचा ड्रेस मग वरून पण खाली केला आणि तिची छाती मोकळी केली. अतिशय साचेबद्ध असलेली तिची ती गोलाकार छाती बघताच मी स्वतःला रोखू शकलो नाही

मी पुढे झालो आणि तिच्या तोंडात तोंड देऊन तिचे एक आधी तर दीर्घ चुंबन घेतले. तिने लगेचच माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला हलवू लागली. मी उभ्यानेच तिची छाती माझ्या हाताने जोररजोत दाबू लागलो होतो. थोडा वेळ झाला आणि मग मी बाजुला होत तिची छाती माझ्या  तोंडात घेतली आणि तिला चोकू लागलो. चोकून चोकून मी तिचे निप्पल्स मी खूप बाहेर आणले होते.

तिचे पाय फाकवले होतेच. मी माझे तोंड लगेच त्यात घातले आणि तिच्या योनीला मी चाटू लागलो. तिची योनी चाटून चाटून मी लाल केली होती आणि तरीही मी काही केल्या थांबत नव्हतो. खुप वेळ तिची योनी चाटून झाल्यावर मी उठलो आणि तिच्या तोंडात मी माझा सोटा दिला. ती त्याच्यावर तुटून पडली आणि तो पूर्णपणे सोटा तिच्या तोंडात घेत ती त्याला वेड्या सारखे चोकू लागली होती.

तिला थोड्यावेळाने मी बाजूला केले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा एकाच हिसड्यात कचकन कोंबला आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उडू लागलो होतो.
माझे हिसडे प्रचंड ताकदीचे होते आणि त्यामुळे तिचे सगळे शरीर जोरजोरात वर खाली होत होते.

तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या मग खांद्यावर घेतले आणि माझा वेग अजून जास्त वाढवला. तिची योनी खूपच छोटी होती आणि त्यामुळे माझा तो भलामोठा  सोटा आत बाहेर होत असताना होणारे ते कमालीचे जास्त घर्षणाने आम्ही दोघे पण खूप बेभान होत होतो. खुप वेळ तिला मी ठोकून काढले आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीती सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो.  तेव्हापासून मी मोना ला रोजच ठोकून काढू लागलो होतो.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!