मेसवाल्यासोबत त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत माझी सेक्सपार्टी भाग-2

हॅलो फ्रेंड्स, मी आहे अमन. आजच्या कहाणीत मी सांगत आहे कि कश्याप्रकारे मी माझ्या मेसवाल्यासोबत त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत सेक्सपार्टी केली ते. या कहाणीचा पहिला भाग वाचा: मेसवाल्यासोबत त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत माझी सेक्सपार्टी भाग-1

पहिल्या कहाणीत सांगितल्याप्रमाणे मेसवाल्याच्या बायकोने त्याला झोपेच्या गोळ्यांच्या जागी चुकून कामोत्तेजक दिली आणि मग तो भान हरपून आमच्यासमोरच त्याच्या बायकोला झवायला लागला. त्याने तिला डॉगीस्टायिल केले आणि तिला झवायला लागला. मग त्याने तिच्या तोंडात माझा लंड टाकायला सांगून त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत मला सेक्सपार्टीचं निमंत्रण दिल.

त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत सेक्सपार्टी करण्याचं निमंत्रण मी मोठ्या खुशीने स्वीकारलं. मग मी माझा पॅण्ट आणि शर्ट काढून पूर्ण नागडा झालो आणि तिच्या तोंडात माझा लंड घातला. काकू माझा लंड चोखायला लागल्या. मागाहून तिचा नवरा तिच्या पुच्चीला झटके देत होता. अशातर्हेने त्याच्या बायकोने समोरून माझा लंड तोंडात घेत तर मागाहून नवऱ्याचा लंड पुच्चीत घेत झवण्याचा आनंद घेत होती. तिच्या नवऱ्यासमोरच माझा लंड चोखताना तिला खूप रोमांचक वाटत होत. तसेच मलाही वाटत होत.

त्याच्या दोन्ही मुली आमच्या झवण्याकडे आसुसलेल्या नजरेनं बघत होत्या. त्यांच्याकडे पाहून तो त्यांना म्हटलं, “असं लहान तोंड करून काय बसलाय? तुम्हालाही आमच्या झवण्यात सामील व्हायचं आहे का?” यावर त्या मोठ्या खुशीने तयार झाल्या. मग तो म्हटलं, “वाट कसली बघताय मग, काढा आपले कपडे आणि या बेडवर.” तो असं बोलताच त्या दोघीनींही आपले कपडे काढायला सुरवात केली. आता त्या दोघीही नागड्या झाल्या होत्या. त्या बेडवर आल्या आणि माझ्या लवड्याकडे बघत बसल्या. मेसवाल्याच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत मी एकाच बेडवर होतो. बेडही चांगलाच मोठा होता. तो म्हटला, “अमन, माझ्या पोरींनाही तुझा लंड चोखु दे बरं. त्यांनाही आस्वाद घेऊ दे त्यांच्या आयुष्यातील पहिलाच लंड चुसण्याचा.” या त्याच्या बोलाण्यावर आम्ही मनातच हसलो. ह्याला काय माहित कि ह्याच्या पाठीमागे ह्याच्या बायका पोरींनी माझा लंड कितीदा चोखला आहे ते! लंडचं काय मी तर ह्याच्या बायको पोरींच्या पुच्च्या आणि गांडाही ठोकल्या होत्या!

मी आता माझ्या मेसवाल्याच्या विनंतीवरून त्याच्या बायकोच्या तोंडातून माझा लंड काढला आणि त्याच्या पोरीच्या वैशालीच्या तोंडात टाकला.

वैशाली आता माझा लंड चोखायला लागली. अगदी तिच्या आईच्या तोंडाला तोंड लावून माझ्या लंडाचा रस काढत होती. तो तिकडे त्याच्या बायकोला मागून ठोकतच होता. मग रितानेही माझा लंड तोंडात घेत चाखायला लागली. तो म्हटला, “अगं पोरींनो, त्याच्या लंडावर बियर ओतून त्याचा लंड चुरा. आणखी मजा येईल.” तसा मग वैशालीने माझ्या लॅन्डवर बियर ओतली आणि मग रिता आणि ती आळीपाळीने माझ्या लंडावरचा बियर प्राशन करत लंड चुसायला लागल्या. आता तिघीही मायलेकी डॉगीस्टायिल झाल्या होत्या. त्यांचे चेहरे एकमेकांच्या चेहऱ्यानं खेटूनच होते. मग त्या तिघीनांही मी माझा लंड त्याच्या तोंडात द्यायला लागलो. त्या तिघीही माझा लंड आळीपाळीने चुसायला लागल्या. मेसवाला त्याच्या बायको पोरींना माझा लंड चुसतना बघून त्यांना थंब्स अप देत होता.

आता तो झवून थकला होता. तो म्हटला,” अमन, आता तू झव माझ्या बायकोला, मी जरा रेस्ट घेतो.” त्याबरोबर शुभांगी काकू बेडवर पाठीवर लेटली आणि मी त्याला म्हटलं, “काका, जरा काकूंचे पाय फाकवुन धरा ना, मी तुमच्या बायकोची पुच्ची झवतो.” मी असं बोलल्यावर तो लगेच तयार होऊन काकूंचे पाय फाकवुन धरले आणि मग मी माझा लंड त्यांच्या पुच्चीत घालून त्यांना झवायला लागलो. वैशाली आणि रिता आपल्या आईच्या बुब्स वरून तर कधी पुच्चीवरून हात फिरवत होत्या. काकू माझ्या झवण्याने जोरजोरात कण्हत होती, “अह्ह्हह्ह…. उम्म्म्मह्ह्ह…. झा….झव….झव… मला अमन… माझ्या नवऱ्यासमोर मला झव…. आह्हह्ह..” तसा मी आणखी जोरजोरात दिला दणके द्यायला लागलो. तिचा नवराही तिला झवून काढायला मला प्रोत्साहन देत होता. तो म्हणत होता, “ठोक, ठोक माझ्या बायकोची पुच्ची, माझ्यासमोर माझ्या बायकोला ठोकताना बघून मला फार आनंद वाटते आहे. माझ्या बायकोची पुच्ची झवल्यानंतर तुला मी माझ्या पोरींच्याही पुच्च्या देतो तुला झवायला.”

तो असं म्हटल्यावर वैशाली, रिता आणि मी एकमेकांना टाळी दिली आणि मी परत तिला जोरजोराने झवायला लागलो. तिच्या पुच्चीतून पाणी वाहायला लागलं होत. ‘पच्च..पच्च..पच्च..’ असा आवाज झवण्यातून येत होता. आणि लगेच काकूनि त्यांच्या पुच्चीतून पाणी सोडलं. त्यांना एक ऑरगॅसम आला होता.

आता मी उठलो आणि बेडवर लेटलो. त्याबरोबर रिता माझ्या अंगावर बसून माझा उभा लंड तिच्या पुच्चीत घातला अन ती त्यावर उड्या मारायला लागली. माझा मेसवाला तिच्याकडे पाहत तिला झवायला आणखी प्रोत्साहित करत होता.
थोडा वेळ ती तशीच झावळी आणि मग उठून माझ्या तोंडावर तिची पुच्ची रगडायला लागली. मी तिची पुच्ची चाटायला लागलो. तर इकडे वैशाली आता रिवर्स कॉऊगर्ल पोज घेत माझ्याकडे तिची गांड करत झवायला लागली. इकडे हे दोघेही नवरा बायको माझ्या आणि त्यांच्या दोन पोरींच्या कामलीलेकडे मोठ्या कौतुकाने बघत होते.

रिताच पुच्ची रगडन झाल्यावर ती उठली मग मेसवाला वैशालीच्या, आपल्या मोठ्या पोरीच्या गांडीवर थपडा मारत तिला जोरजोरात झवायला लावत होता. वैशालीनी २, ४ मोठ्या उड्या घेतल्या आणि पुच्चीतून पाण्याचा फव्वारा त्याच्या तोंडावर सोडला. त्याने आपल्या पोरीचा ऑरगॅसम पिऊन घेतला.

आता त्याने त्याच्या बायकोला त्याच्या अंगावर घेतलं. तो खाली लेटला आणि काकू त्याच्या अंगावर गांड बाहेरच्या साईडला करत लेटली. त्याने त्याचा लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि मला म्हटला, “अमन, माझ्या बायकोची गांड मारतो का? आजपर्यंत कि कधीच मारली नाही तिची गांड, बघ तुला जमते काय तर तिची गांड मारायला!” तो असं बोलताच आम्ही हसतच राहिलो. मी म्हटलं, “हो हो, का नाही..” असं बोलून मी तिच्या गांडीवर माझा लंड टेकवला. वैशाली आणि रिटेल मी त्याच्या आईच्या गांडीच्या होलवर थुंकायला सांगितलं आणि मग तिच्या गांडीचा होल नीट ओला होताच मी तिच्या गांडीत लंड घुसवला!

काकूंच्या पुच्चीत त्यांच्या नवऱ्याचा लंड होता तर त्यांच्या गांडीत माझा. मला तर विश्वासच बसेना कि मी माझ्या मेसवाल्याच्या बायकोला तिचा नवरा आणि मी सोबतच ठोकत होतो. त्याच्या समोरच मी त्याच्या बायकोची गांड मारत होतो. त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत माझी सेक्सपार्टी चांगलीच रंगात अली होती. वैशालीने काकूंची गांड फाकवुन धरली आणि मग मी माझा लंड त्यात आतबाहेर करायला लागलो. इकडे तिचा नवराही तिच्या पुच्चीत आपला लंड आतबाहेर करायला लागला. अशातर्हेने आम्ही दोघेही तिची पुच्ची अन तिची गांड एकाचवेळी मारत होतो. काकू अत्यानंदाने कण्हत होत्या,”ओह्ह्ह…..म्ह्ह्ह्ह… असला एकाचवेळी पुच्ची अन गांड ठोकण्याचा आनंद मी पहिल्यांदाच अनुभवत आहे… मला खूप आनंद येत आहे.. अह्ह्ह…. म्ह्ह्ह्ह….”

आता आम्ही दोघांनीही तिला जोरजोरात ठोकायला लागलो. तिच्या पुच्ची अन गांडीत आमचे लंड आतबाहेर होत होते. काकू अत्यानंदाने किंचाळत होत्या. वैशाली काकूंच्या गांडीव चपट्या मारत होती तर रिता आईचे बुब्स दाबत होती. अश्यारितीने आम्ही त्याच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत ग्रुपसेक्स चा आनंद लुटत होतो.
आता परत त्यांना ऑरगॅसमस यायला लागले. त्यांनी आपल्या पुच्चीतून पाणी सोडत त्याचा आणि माझा लंड ओला केला. मग आम्ही त्यांना बाजूला केलं. त्या जोरजोरात धापा टाकत होत्या.

मग वैशाली अन रिता दोघीही डॉगीस्टायिल झाल्या. मेसवाल्याने रिताची गांड फाकवली अन मला तिची गांड मारायला आमंत्रण दिल. मी माझा लंड काकूंच्या तोंडात टाकून ओला केला आणि मग रिताच्या गांडीत माझा लंड टेकवला. तो म्हणाला, “हळू मार रे माझ्या पोरीची गांड, पहिलीच वेळ आहे तिची.” मी म्हटलो, “तुम्ही काही काळजी करू नका काका, मी आरामातच मरेन तिची गांड.”

रिताची गांड मारून घेण्याची हि पहिलीच वेळ होती. यादी मी तिची पुच्ची चोदली होती पण गांड नव्हती मारली. काकू आणि वैशालीही रिताच्या कुवाऱ्या गांडीची व्हर्जिनिटी गमवंतांना उत्सुकतेने बघायला लागल्या होत्या. सर्वजण तिला धीर देत होते. रिता काहीशी घाबरली होती. ती म्हणाली, “अमन, आरामात मारशील रे, पहिलीच वेळ आहे माझी.” तसा मी तिला शब्द देत तिला निश्चिन्त केलं.

मग मी रिताची गांड छान ओली केली आणि मग हळूहळू आतमध्ये लंड घुसवायला लागलो. रिता वेदनेने ओरडायला लागली, “ईईईईईईई……आई…..गगगगगगग……” मी थोडस लंड बाहेर काढला आणि मग परत आतमध्ये घुसवायला लागलो. आता माझा अर्धा लंड तिच्या गांडीत होता. तिच्या गाडीने माझ्या लंडाला गच्च आवळून धरले होते. शुभांगी काकू तिच्या गांडीवर आपल्या पुच्चीचा रस लावत आणखी ओली करत होत्या. मेसवाल्याने आपल्या पोरीची गांड फाकवूनच धरली होती. मग मी परत माझा लंड तिच्यात घुसडला. आता न थांबता मी पूर्णच तिच्यात घुसलो होतो. ती आर्त किंचाळत होती. आणि मी तिच्या बापासमोर तिची गांड जोरजोराने मारायला लागलो. लंड आतबाहेर करायला लागलो. आता रिता ला मजा यायला लागली होती. वैशाली रिताची पुच्ची मसलत तिला गांड मारण्याच्या वेदनेपासून परावृत्त करत होती. रिता पहिल्यांदाच आपली गांड मारून घेण्याचा आनंद लुटायला लागली होती. सर्वजण तिला प्रोत्साहन देत होते.

१० मिनिटे सतत तिची गांड मारल्यावर ती खाली कोलमडली आणि पुच्चीतून पाणी सोडायला लागली. तिला पहिल्यांदाच गांड मारण्यातून ऑरगॅसम मिळाला होता! यानंतर आम्ही आणखी कश्या कश्या तर्हेने सेक्स केला आणि मी त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासमवेत सेक्सपार्टीची मजा कशी लुटली ते समोरील भागात.

 

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!