12वी तल्या मुलींशी माझं क्लासरुममध्ये ग्रुपसेक्स. भाग 1

हॅलो फ्रेंड्स, हा भाग ‘12वीतल्या मेघनाला क्लासरुम मध्ये चोदले’ या कहाणीचा उत्तरार्ध आहे. या कहाणीचा सुरुवातीचा भाग वाचण्यासाठीची लिंक बघा : 12वीतल्या मेघनाला क्लासरुम मध्ये चोदले

( हि गोष्ट 3 वर्ष्यापूर्वीची आहे. त्यावेळी मी एका परीक्षेच्या तयारीसाठी बाहेरगावी राहायला होतो. तेव्हा मी एका खाजगी शाळेत काही विषयांच्या तयारीसाठी 12वी तल्या वर्गात बसायचो. ती शाळा खूप लहान होती त्यामुळे वर्गात 15 ते 20 च मुलं मुली होते. आणि आम्ही परीक्षेच्या तयारीवाले फक्त 3 घच होतो. मी, माझा तिथला एक मित्र आणि एक मुलगी. ते विद्यार्थी आमच्यापेक्षा 3 वर्षांनी लहानच होते. )

तर मागच्या भागात मी तुम्हाला मेघनाला क्लासरुममधेच कसं चोदलं ते सांगितलं. आता या भागात मी त्या मुलींना एकावेळेस चोदून आम्ही कसा ग्रुपसेक्स केला ते सांगत आहे.

त्या दिवशी मेघनाला चोदल्यानंतर आम्ही नेहमीच जिथे जागा आणि संधी मिळेल तिथं चोदायला लागलो. हि गोष्ट वर्गातल्या काही मुलींना माहिती झाली. त्या खूप चावट असल्यामुळे त्याहि आता मला रिझवायला लागल्या. मी कधी बेंच वर बसलो असताना त्यातलीच एक अंकिता नावाची मुलगी येऊन माझ्या डेस्क वर बसायची आणि आपले दोन्ही पाय मुद्धाम फाकवुन आपल्या पँटीचे दर्शन घडवायची. तर कधी आशिमा नावाची पोरगी आपला स्कर्ट मुद्धाम वरती करून आपल्या मांड्या दाखवायची. त्यांतलीच भारती तर चांगली उंचपुरी, धडधाकट पोरगी होती. ती आपली भली मोठी गांड माझ्या लवड्यावर घासायची तर निधी मला नॉनव्हेज जोक्स पाठवायची. अश्या या 5 पोरी मला सेक्स साठी रिझवत होत्या.

या पाचही पोरींचे स्कर्ट्स वरती करून, त्यांच्या चड्ड्या खाली करून यांच्या कोवळ्या पुच्च्या चोदाव्या अन यांच्या गांडीची आग शांत करायचं मीही ठरवलं.

एक दिवस क्लास सुटल्यानंतर लंचब्रेक मध्ये भारती जवळ आली आपली गांड माझ्या लवडयावर घासून नॉटी स्माईल देत समोर जायला लागली. पण तेवढ्यात मी तिच्या कंबरेला धरून माझ्याकडे ओढलं आणि तिचा स्कर्ट वरती करून तिच्या गांडीवर खोडकरपणाची शिक्षा म्हणून चपटा मारायला लागलो. ती हिरवी पॅंटी घालून होती. सर्व मुली हसायला लागल्या. तेवढ्यात अंकिता अली आणि तिने भारतीची पॅंटी खाली खेचली तशी तिची भली मोटठी गांड उघडी पडली. भारती लाजून ओरडायला लागली आणि आम्ही सर्व तिच्या उघड्या गांडीवर चपट्या मारायला लागलो.

तिची गोरी गांड थोडी लाल झाली होती.

कलासमध्ये मजेदार वातावरण निर्माण झालं होतं. आता भारती माझ्या तावडीतून सुटली आणि तिने अंकिताला पकडलं. आता पाळी अंकिताची होती. भारतीने अंकिताला डेस्कवर ढकललं. अंकिता डेस्क वर पाठीवर पडली तशी आशिमा ने तिचे हात धरून ठेवले आणि निधीने तिचा स्कर्ट वर करून तिची पॅंटी काढली. अंकिता विरोध करतच होती. पॅंटी काढल्याबरोबर आम्हाला अंकिताची चिकणी पुच्ची दिसली. आम्ही तिच्या पुच्चीवर चिमटे काढायला लागलो. अंकिताला गुदगुल्या व्हायला लागल्या. ती हसत, पाय हलवत विरोध करायला लागली.

मग पाळी आली आशिमाची. अंकिता उठली आणि तिने आशिमाचा शर्ट वरती केला आणि तिचे छोटे छोटे बुब्स खुले केले. आम्ही मग तिचे बुब्स दाबायला लागलो. ती बराच विरोध करत होती पण आम्ही सर्व आज मजेच्या मूड मध्ये होतो. मग मी निधीला पकडलं तशी मेघना आली आणि तिने तिचा स्कर्ट खाली ओढून तिची पॅंटी खाली केली. आम्ही सर्व निधीची पुच्ची बघून हसायला लागलो कारण तिच्या पुच्चीवर केसं होते. ती लटकेच रागावली अन हाताने तिने तिची पुच्ची झाकली.

आता त्या पाचही पोरी माझ्याकडे वळल्या. आता मला कळून चुकलं होत की माझं काय होणार आहे. म्हणून मी वर्गातच पळायला लागलो. पण त्या सर्व मुलींनी  मला पकडलंच. त्या माझ्या लंडावर हाताने दाबायला लागल्या. अंकितानेे माझ्या पॅण्ट चा बेल्ट काढून माझा पॅण्ट खाली ओढला. मेघनाने व निधीने मला पकडून ठेवले होते. भारती खाली बसली आणि तीनेे माझी चड्डी खाली करून माझा लवडा बाहेर काढला. माझा लंड आधीच उठला होता. ते बघून सर्व मुली हसायला लागले. भारती माझा लंड हातात घेऊन हलवायला लागली आणि आशिमा माझ्या लंडाचे बॉल्स दाबायला लागली.

मी त्यांना विरोध करतच होतो पण तेवढ्यात अंकिता आली अन  मला बेंचवर ढकललं. तिने माझा पॅण्ट पूर्ण काढला आणि भारती माझा लंड  तोंडात घेऊन चोखायला लागली. मी ओरडायला लागलो तशी अंकिता आली आणि आपली पॅंटी काढून माझ्या तोंडावर बसून आपली पुच्ची माझ्या तोंडावर घासायला लागली. त्यामुळे माझा आवाज क्षीण झाला. इकडे भारती माझा लंड चोखतच होती. आता आशिमाने भारतीला माझा लंड चोखु द्यायला विनवणी केली. तशी भारतीने तिच्या तोंडातून माझा लवडा काढला त्याबरोबर आशिमा माझा लंड चोखायला लागली. भारती तिला लंड नीट चोखायला सांगत होती. लंड छ्यांनपैकी चोखायच्या टिप्स तिला देत होती. सोबतच भारती माझे बॉल्स दाबत होती.

आता अंकिता माझ्या लंडावरून उठली आणि तिची जागा निधीने घेतली.
ती तिची केसाळ पुच्ची माझ्या तोंडात घालायला लागली. तसे सर्व पोरी हसायला लागल्या. निधी आपली पुच्ची माझ्या तोंडावर घासायला लागली. तिच्या पुच्ची वरचे केस माझ्या तोंडात जात होते. इकडे अंकिता खाली बसली आणि अशिमाचा तोंडातून माझा लंड जबरदस्तीने काढून आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला लागली. आशिमा थोडी नाराज झाली. ते बघून भारती म्हटली, “आग थांब ग अंकिता काय करतेस.. तिला नीट चोखु तरी दे बिचारीला, तुझाही नंबर येईलच.”

अंंकिता बोलली, “आग काई करू ह्याचा एवढा दणकट लंड बघून राहवतच नाही आहे मला.” असं म्हणून अंकिता परत माझा लंड चोखायला लागली. तशी निधी बोलली, “भारते आता तू आपली गांड याच्या तोंडावर दाबून ठेव, मी लंड  चोखते आता. अशी म्हणून निधी खाली झाली आणि भारती येऊन माझ्या तोंडावर बसली. तिची गांड माझ्या तोंडावर चांगलीच फिट्ट बसली. ती आता तिची गांड माझ्या तोंडावर घासायला लागली. मलाही आता मजा यायला लागली होती. मी भारतीची फुगून उठलेली पुच्ची चाटायला लागलो. तशी भारती आनंदाने कण्हत बोलली, “आआह्हह्ह्ह…”

आता भारतीने तिच्या गांडीचा होल माझ्या ओठांवर टेकवला आणि चाटायला लावलं. मी ते होल चाटायला लागलो. तशी भारती चांगलीच आनंदली, “ओह्हह्ह्हह्ह्ह…..खू…पप बरं वाटत आहे…चाट आणखी    गांड”

मेघना बाहेर दरवाज्याकडे लक्ष ठेऊन होती. तिने माझ्याकडून आधीच चोदून घेतलं असल्यामुळे ती तिच्या फ्रेंड्स ला आधी संधी देत होती. सोबतच ती आपली पुच्ची बोटानी मसाजत होती. आता भारतीने अंकिता, निधी, अशिमा ला बाजूला केल आणि माझ्या लंडावर येउंन बसली. अंकिता माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालायला मदत करत होती. अंकिता बोलली, “हा घे भारती,  लंड तुझ्या पुच्चीच्या भोकावर टेकवला आहे तू बस आता हळू हळू खाली.”

त्यामुळे भारती हळूहळू माझ्या लंड तिच्या पुच्चीत घुसवत घुसवत खाली बसली आणि माझा अर्धा लंड  तिच्या पुच्चीत घुसला. तशी ती ओरडली आणि तिच्या पुच्चीतून थोडं रक्त बाहेर पडलं. अंकिता ओरडली, “आग तूझ्या पुच्चीचा पडदा फाटला.”  मी म्हटलं, “ भारती घाबरू नको.. आता तुला चोदायला आणखी मजा येईल.”

असं ऐकल्याबरोबर भारती माझा लंड पुन्हा आतमध्ये घेऊन हळूहळू त्यावर वरखाली व्हायला लागली. सर्व पोरी खाली बसून माझ्या लवड्याची आणि भारतीच्या पुच्चीची चुदाई बघत होते. भारतीला आता आनंद येत होता, तिची पुच्ची पाणी सोडत ओली होत होती. ती आता थोडी जोरात माझ्या लंडावर उडया मारत लागली.
लंड सटासट तिच्या पुच्चीत आतबाहेर होत होता. मध्ये मध्ये अंकिता तिच्या पुच्चीतून माझा लंड बाहेर काढून चोखत होती आणि परत तिच्या पुच्चीत लंड घालून द्यायची. मग भारती परत ठुकाई चालवायची.

थोडा वेळ चोदल्यावर भारतीला ऑर्गसम यायला लागले. तिने आपली गांड आपटायची स्पीड वाढवली आणि लंड पुच्चीतून काढून पाणी खाली बसलेेल्या मूलींच्या तोंंडावर सोडलं.  भारतीला ठुकाईचा अत्यानंद भेेटला होता.

आता ती उठली आणि लगेच अंकिता डोगीस्टईल झाली. मी माझ्या बेंचवरन उठलो आणि तिच्या गांडीवर कीसेस केले. मी अंकिताची चूूूत चाटायला लागलो. त्याचवेळी निधी माझा लंड हाताने चोळत होती. मी अंकिताच्य्या्  गांडीच्या होल वर थुुंकी लावली तश्या सर्व मुली आश्चर्यचकित होऊन ओरडले, “अरे अंकिता हा तुुझी गांड मारणार आहे!”

तशी अंकिता घाबरली. मी म्हटलं ,” घाबरू नको अंकिता, हळू हळूच घालेन, काही त्रास होउ नाही देणार तुला.” तशी भारती बोलली,” अरे आपल्याहि बघायला मिळेल गांड कशी मारतात ते, मार रे तू हिची गांड”

असं बोलून भारती अंकिताची गांडीच्या होल वर थुुंक लावली व मी लंड गांडीवर टेकवून हळूहळू लंड तिच्या गांडीत घुसवायला लागलो. अंकिता जोरजोरात आपली चूूूत चोळायला लागली. बाकी सर्व मुलीही आपापल्या पुच्या चोळत अंकिताच्या गांडीत लंड घुसताना बघत होत्या. अंकिता वेदनेने किंचाळत होती, “आःह्ह्ह… मरते…. मी… ”

अंकिताची गांड खूपच टाईट होती. तिने मला विनवणी केली, “अरे काढ ना रे लंड बाहेर, खूप त्रास होत आहे. हवं तर माझी पुच्ची ठोक.”

मला तिची दया आली. मी तिच्या गाडीतून लंड बाहेर काढला आणि तिच्या पुच्चीवर टेकवला आणि जोराचा झटका देत तिची पुच्ची चिरत आतमध्ये घुसवला. त्याबरोबर रक्ताची धार पुच्चीतून उसळली. अंकिता आर्त स्वरात ओरडली आणि सर्व मुली टाळ्या वाजवायला लागल्या. अंकिताची कुंवारी कोवळी पुच्ची मी पहिल्याच झटक्यात फोडली होती.

समोर काय काय घडलं आणि बाकीच्या मुलींच्या पुच्च्या मी कश्या फोडल्या ते मी समोरच्या भागात सांगेन.

 

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!