मम्मी अंकल कडून ठोकून घेते

मित्रांनो माझे नाव जोन आहे आणि मी आता बी.कोम करतो आहे. हि घटना ४ वर्षे आधीची आहे, माझी मम्मी नाव कल्पना आहे आणि तिचे फिगर चे साईझ ३६-३६-३८ आहे.

माझी मम्मी एकदम हॉट आहे, तिची गांड खूप मोठी आहे, तिची गांड पाहून कोणी पण तिला ठोकू पाहेल, माझे पप्पा नाहीत, मम्मी विधवा आहे आणि ती एकदम साधी सरळ स्त्री आहे. कोणी पण मम्मी च्या विषयी शंका करू शकत नाही कारण कि ती खूप धार्मिक होती.

आता सरळ गोष्टी वर येतो आहे.

तेव्हा दुपार ची वेळ होती, तेव्हा मम्मी जेवण करून आराम करत होती, आणि मी खेळायला बाहेर निघत होतो, तेव्हा सर्व ठीक चालू होते.

मी घरून निघालो होतो आणि तेव्हा रस्त्या मध्ये मी अंकल ला भेटलो होतो ज्यांचे नाव नयन आहे, ते एकदम मजबूत आणि उंच आहेत आणि त्यांनी विचारले कि कोठे जात आहेस? मी म्हणले कि खेळायला जातो आहे.

तर अंकल ने म्हणले कि परत केव्हा येणार? मी म्हणले कि संध्या काळी. मग त्यांनी विचारले कि तुझी मम्मी घरी आहे काय? तर मी म्हणले कि हो आहे, तर अंकल म्हणले कि एकटी आहे?

मी म्हणले कि हो झोपली आहे, मग ते म्हणले कि ठीक आहे तू जा.

ते माझ्या फेमिली मेम्बर सारखे होते आणि कोणी त्यांच्या वर शंका करू शकत नव्हते, कारण कि ते पण एकदम साधे सरळ होते.

मग माझ्या डोक्या मध्ये घाण विचार आला होता कि अंकल मम्मी बरोबर एकटे आहेत तर काय करणार आहेत? तर मी विचार केला कि घरी जाऊन पाहुन्न घेतो.

मग मी १० मिनिट नंतर परत घरी गेलो होतो, तर अंकल चे चप्पल बाहेर होते तर मी हळू हळू आत मध्ये जाऊ लागलो होतो आणि अंकल आणि मम्मी आधीच्या रुम मद्धे नव्हते.

मग मी हळू हळू पुढे गेलो होतो आणि बेड रूम मधून मला आवाज येत होता तर मी पाहिले कि बेड रूम चा दरवाजा असेच बंद केला होता पण आत मधले सर्व दिसत होते.

मी आत मध्ये पाहू लागलो होतो आणि पाहिले कि मम्मी बेड वर बसली होती आणि तिच्या साईड मध्ये अंकल बसले होते, ते बोलत होते.

मम्मी – आज या वेळी का आला आहात? अंकल – अरे जोन खेळायला गेला आहे तर तू एकटी आहेस तर म्हणले कि थोडी मजा करून घेऊ असे पण काल रात्री आलो नव्हतो.

मम्मी – पण तरी दिवसा कोणी पण पाहून घेऊ शकते, तुला माहिती आहे कल्पना तू पण आणि त्यांनी मम्मी ला हग केले होते, मला सर्व समजले होते कि काय चालू आहे.

मला हे ऐकून एकदम विचित्र वाटले होते कि मम्मी पण अशी असू शकते आहे, ती एकदम साधी सरळ होती आणि कोणी पण विचार करू शकत नव्हते कि असे करू शकते आहे.मम्मी – नयन रात्री करूया आता मला भीती वाटत आहे.

नयन – कल्पना रात्री चे रात्री पाहून घेऊ, आता तर इंजोय करून घे, आणि ते मम्मी ला कीस करू लागले होते.

मम्मी पण कीस करत होती आणि टाईट हग केले होते, अंकल मम्मी चे बुब्स दाबत होते आणि एक हात तिच्या पुची मध्ये टाकू लागले होते, आता मम्मी गरम झाली होती आणि अहू उस हि स हि स यस हो इस बस इसी स्य बस्ब करत होती.

अंकल ने मम्मी ला बेड वर झोपवले होते आणि तिचा पेटीकोट काढला होता आणि त्यांची पुची चाटू लागले होते.

मम्मी हः एई ओह्हो उऊ हो उऊ उस हो उस स्य यस य्य्स्यस यस्य इह उस इं उक्स करत होती आणि मजा घेत होती.

मग मम्मी ने तिचे पाय उघडले होते आणि अंकल ने लंड बाहेर काढला होता, त्यांचा लंड ८ इंच होता, मग मम्मी लंड हात मध्ये घेऊन हलवू लागली होती आणि मग तोंड मध्ये घेत होती आणि चोकू लागली होती.

अंकल – कल्पना जोर जोराने चोक आहा उऊ औ य्य्स्यस उस उह आसुस स उउस ओहोह इही उस उस उय्स मग त्यांनी मम्मी च्या पुची मध्ये बोट टाकले होते.

मम्मी – नयन प्लीज कर ना आता मला राहवत नाही आहे.

मग अंकल मम्मी ची पुच्ची चाटू लागले होते आणि त्यांनी कपडे काढणे चालू केले होते आणि एक एक काढून पूर्ण नागडे झाले होते, अंकल चा लंड आता एकदम उभा झाला होता, मम्मी त्यांचा लंड पाहून म्हणली कि मी कधी पण इतका मोठा आणि लांब लंड पहिला नाही आहे.

मग अंकल हसू लागले होते आणि म्हणले कि माझा तर आता पाहून घेतला ना. आता याला चोक. मग अंकल ने मम्मी ला उभे केले होते आणि लंड चोकायला म्हणले होते तर आधी तर मम्मी ने नाही म्हणले, मग अंकल म्हणले त्या मुळे ती तयार झाली होती, आधी मम्मी ने अंकल चा लंड थोडा कीस केला होता आणि मग हळूच तिच्या जिभेने चाटू लागली होती, आणि अचानक मम्मी ने एक झटका मारला आणि पूर्ण लंड आत मध्ये घेतला होता.

मग अंकल म्हणले कि आरामात कर, घाई कसली आहे? मग माझी मम्मी अंकल चा लंड एकदम आईसक्रीम सारखी चोकू लागली होती. मग काही वेळ असे चालु राहिले होते आणि मग अंकल ने मम्मी ची साडी काढून टाकली होती आणि ब्लाउज पण काढून टाकले होते, आता मम्मी फक्त ब्लेक रंग च्या ब्रा मध्ये होती आणि त्या मध्ये ती खूप सेक्सी वाटत होती.

आता अंकल ने तिची ब्रा पण काढून टाकली होती आणि आता ती एकदम नागडी झाली होती आणि तिला असे नागडे पाहून माझा लंड पण एकदम उभा झाला होता आणि मी माझा लंड हलवू लागलो होतो.
आता अंकल ने मम्मी ला खाली बेड वर झोपवले होते आणि ते तिच्या वर चढले होते.

मम्मी ने काही चिकट आणायला सांगितले होते तर अंकल ने जवळ असलेली बाटली मधून लंड वर सरसो चे तेल लावले होते आणि मग अंकल ने मम्मी च्या पुच्ची वर लंड ठेवला होता आणि हळू हळू आत मध्ये घुसवत होते आणि लंड थोडा आत मध्ये जाताच अंकल ने एक झटका दिला होता आणि पूर्ण लंड आत मध्ये टाकून दिला होता.

तेव्हा मम्मी एकदम ओरडली होती आहः औऊ हः ऐई त्रास होतो आहे. अंकल ने मम्मी चे काही पण ऐकले नाही आणि जोर जोराने लंड आत बाहेर करू लागले होते आणि मम्मी ला पण त्रास होत होता आणि मजा पण येत होती, मम्मी एकदम कामुक अहः हः याय जज हच करत होती आणि म्हणत होती कि हळू करा. त्रास होतो आहे.

पण अंकल कोठे थांबणार होते, दहा मिनिट पर्यंत जोर जोराने ठोकले कि मग असे वाटत होते कि अंकल ने काही औषध खाल्ले होते. मग अंकल ने मम्मी च्या गांडी मध्ये टाकू म्हणले तर मम्मी म्हणली कि नको त्रास होतो, मी आज पर्यंत कधी गांडी मध्ये घेतला नाही आहे.

अंकल ने म्हणले कि आज टाकून घे, आणि बघ किती मजा येत आहे ते. मग मम्मी पण तयार झाली होती आणि मग अंकल ने तिला घोडी बनायला सांगितले होते आणि जसे मम्मी घोडी बनली होती तसे अंकल ने तिच्या गांडी मध्ये तेल लावले होते आणि लंड आत मध्ये टाकू लागले होते.

त्यांचा लंड अजून थोडा आत मध्ये गेला होता आणि मम्मी ची जणू अहः निघाली होती आणि ती एकदम अहः उइऐ ईई ईई इऐई करत होती म्हणत होती कि आता टाकू नका. खूप त्रास होतो आहे. मग अंकल ने म्हणले कि एक वेळा होईल.. एक वेळा पूर्ण आत गेला कि नंतर होणार नाही.

मग अंकल ने एक वेळा मध्ये त्यांचा पूर्ण लंड मम्मी च्या आत मध्ये टाकून दिला होता आणि मग आत बाहेर करू लागले होते आणि आई एकदम त्रासाने आ हाह्ह हाह्ह औऊ ईई करत होती आणि म्हणत होती कि आईइ ह्ग्गग्म मेले मी. मग अंकल ने गांडी मधून लंड बाहेर काढला होता आणि मम्मी ला सरळ झोपवले होते आणि परत तिची पुच्ची मध्ये लंड टाकून दिला होता.

काही वेळ नंतर अंकल ने वीर्य आईच्या पुच्ची मध्ये काढून टाकले होते आणि मम्मी म्हणत होती कि आज तर तुम्ही मला पूर्ण मारून दिले, पण संतुष्ट करून दिले. तुमच्या सारखे सेक्स मला कोणी दिले नाही. मग अंकल हसू लागले होते आणि म्हणले कि मग मला रोज बोलवून घे. तर तुला रोज असे सेक्स मिळेल.

असे म्हणून अंकल मम्मी चे बोल चोकत होते आणि मम्मी च्या नीपल ला दात मध्ये घेऊन चावू लागले होते आणि मम्मी ला त्रास पण होत होता आणि मजा पण येत होती.
मग ते दोघे कीस करू लागले होते आणि काही वेळ पर्यंत कीस केली होती.

मग मम्मी ने अंकल ला लंड तोंड मध्ये द्यायला म्हणले होते आणि मग मम्मी परत अंकल चा लंड तोंड मध्ये घेऊन चोकू लागली होती. मम्मी आता आधी पेक्षा जास्त मजेने लंड घेऊन चोकत होती आणि मम्मी ने खूप चोकला आणि म्हणली कि आता तू पाणी माझ्या तोंड मध्ये काढून दे.

मग मम्मी ने लंड एकदम जोराने चोकू लागली होती आणि काही वेळाने अंकल चे पाणी निघाले होते आणि मम्मी ते चाटत म्हणली कि आह्ह हः आज खरी सेक्स ची मजा आली आहे. मग ती परत लंड चोकत होती आणि लंड उभा झाला होता.

मग अंकल म्हणले कि कल्पना आता तू माझ्या वर ये, मग मम्मी अंकल च्या वर आली होती आणि लंड गांडी मध्ये घेऊन वर खाली करू लागली होती.

मग तो लंड एकदम आत मध्ये गेला होता आणि मम्मी एकदम वेडी झाली होती आणि मग ती पाणी काढणार होती तर ती एकदम जोर जोराने औ आय यस यही स्य हि ओह ओहि हुउह उ यस यही य्स्सू करत होती आणि एकदम कापत होती.

ती म्हणत होती कि आज तर तू मला रंडी बनवले आहेस, आहा हुस यस उहुइस्य युआई उऊ यस्य किती दिवस झाले मी धार्मिक बनून राहत होते, आज तू मला काय करून टाकलेस आयु उस इ यस हु यस्य हि स्य य्कैउं खुप मजा येत आहे अहह यस्य हिस यस यही यस यस इहू य स्य्स फक मी नयन आय यस्य हयग य इह उस्यू यस यही उस इछी उसू सयस मला खूप मजा येत अये.

मग मम्मी पाणी काढू लागली होती आणि अंकल पण मम्मी ला पाहून एकदम वेडे झाले होते आणि एकदम जोराने ठोकत होते आणि मग मम्मी ने पाणी काढू लागली होती आणि ओह्ह स्य्स यस्य यस इह्ह उय स्य इह स्य इह आई उह एस उस यस य्हुई उस करत होती आणि मजा येत आहे असे  म्हणत होती.

मग अंकल ने तिला मिशनरी पोज मध्ये केले होते आणि तिला एकदम जोराने ठोकत होते आणि ती डोळे बंद करून ठोकून घेत होती आणि मजा घेत होती.

एक तास ठोकले कि मग अंकल ने तिच्या गांडी मध्ये पाणी काढले होते आणि दोघे दमले होते, मम्मी म्हणली कि आज रात्री लवकर या आणि अंकल गेले होते.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!