मामी च्या ठुकाईने लंड उभा झाला

दर वर्षी उन्हाळ्या च्या सुट्टी मध्ये मी माझ्या नाना च्या घरी जात होतो, तिथे बहुतेक आम्ही सर्व लोक आमची सुट्टी घालवत होतो, मला माझ्या मामा च्या घरी खूप मजा येत होती. माझ्या मामा चे गावात मोठे शेत आहे आणि मी मामा बरोबर तिथे जाऊन खूप मस्ती करत होतो. एक सुट्टी मध्ये मी तिथे गेलो होतो, तिथे राहून एक महिना झाला होता, आता मी पण तिथे बोर झालो होतो, तेव्हा माझे वय १९ होते आणि बाकी चे सर्व मोठे लोक होते माझ्या वयाचे कोणी नव्हते.

एक दिवस माझ्या मामी ला तिच्या घरून लेटर आले होते कि तिला तिथे बोलवले होते, त्याच्या गाव मध्ये कोणाचे तरी लग्न होते, माझे मामा नोकरी करत होते आणि ते जाऊ शकत नव्हते, कारण कि त्यांना सुट्टी मिळत नव्हती, मग त्यांनी म्हणले कि मला घेऊन जा तुझ्या बरोबर. मग मी पण असेच बोर होत होतो, मग मी पण हो म्हणले होते, त्यांना दोन मुले होती, त्यांची स्कूल चालू होती, ते पण बरोबर जाऊ शकत नव्हते, तर मला जावे लागले होते, मग आम्ही दुसरा दिवस त्यांच्या घरी पोचलो होतो, मी पाहिले कि त्यांची फेमिली खूप मोठी होती, माझ्या मामी ला दोन भाऊ आहे, एक लहान आणि एक मोठा भाऊ होता, मोठ्या भाउला मुलगी होती प्रियांका, आणि लहान भाऊ ला एक मुलगी होती विद्या, आणि एक मुलगा होता राहुल, तिन्ही मुले माझ्या पासून एक दोन वर्ष मोठे होते.

पहिला दिवस तर मला खूप लाज वाटत होती त्यांच्या बरोबर बोलायला, पण एक दोन दिवस नंतर मी चांगला मिसळलो होतो, आम्ही सर्व लोक रात्री गच्ची वर जाऊन झोपत होतो, आम्ही एकमेकाला गोष्टी पण सांगत होतो, आता आम्हाला तिथे खूप मजा येऊ लागली होती.

आमच्या शेजारी मामी चा मोठा भाऊ आणि त्याची बायको झोपत होते, जेणे करून आम्ही रात्री उठून कोठे जाणार नाही, मी त्याच्या बायकोला पण मामी म्हणत होतो.

एक रात्री जेव्हा मी झोपलो होतो तेव्हा मला वाटले कि कोणी तरी माझा हात एकदम जोराने पकडले आहे, आधी तर मी काही लक्ष दिले नाही मग मी पाहिले कि पकड एकदम मजबूत झाली आहे तर माझे डोळे उघडले होते.

मग मी पाहिले होते कि माझ्या मामी ने माझा हात पकडला होता आणि तिचे ब्लाउज चे बटन उघडले होते, तिचे डोळे बंद होते, पण ती हलत होती, मला थोडे सेक्स ची माहिती होती, मला वाटले कि मामा मागून तिला ठोकत आहेत.

मग मी माझे डोळे उघडे ठेवले होते आणि पाहत होतो. मग काही वेळ नंतर मामी ने पण तिचे डोळे उघडले होते, मामा अजून पण तिला ठोकत होते, मग त्यांनी मला पाहिले आणि काही बोलायला जात होती तर मी माझा हात तिच्या तोंड वर ठेवला होता.मग तिने काही केले नाही आणि हे पाहून आता माझा लंड एकदम उभा झाला होता आणि मी ते २ मिनिट पर्यंत पाहत होतो आणि मग जेव्हा मला राहवले नाही तेव्हा मी मामी चा हात माझ्या लंड जवळ आणला होता आणि घासला होता, मग तिने माझा इशारा समजला होता आणि तिने पेंट चे जीप उघडून हात आत मध्ये टाकला होता आणि माझा लंड पडकला होता, आणि ती हलवू लागली होती, मग मी पण माझा दुसरा हात तिच्या बुब्स वर ठेवला होता आणि हलवू लागलो होतो.

आता मामी ने हलणे बंद केले होते आणि मला वाटले कि मामा ने पाणी काढले असेल, मग मामी ने माझा लंड पण सोडला होता आणि मग काही वेळाने मामा आणि मामी झोपले होते, मग माझी झोप तर उडाली होती, मग मला काही पण करून पुची पाहिजे होती आणि मला आठवले कि त्यांची मुलगी प्रियांका माझ्या शेजारी झोपली होती आणि मी तिच्या कडे फिरलो होतो आणि तिची पेंटी हळू हळू खाली करू लागलो होतो, पण ती फिरली होती.

मग मी तर एकदम हॉट झालो होतो आणि मग मी म्हणले कि आता मामी च्या गांडी ववर माझा लंड घासून देतो, मग मी माझ्या चादर मधून लंड काढला होता आणि मामी च्या गांडी वर चिकटवला होता, वाह काय मजा येत होती, मी तर आधी खूप घाबरलो होतो पण नंतर मी तिला घास्त होतो आणि मामी ने मला मागे धक्का दिला होता, मला समजले कि ती दमली आहे, आणि मूड मध्ये नाही आहे, मग मी परत माझ्या चादर मध्ये आलो होतो, मला काही सुचत नव्हते, मग मी हळू हळू माझा एक पाय प्रियांका च्या वर ठेवला होता आणि हळू हळू माझा लंड तिच्या पायाच्या वर घासू लागलो होतो, तिचे फ्रोक थोडे वर करून मी तिच्या पुची वर हात ठेवला होता आणि तिला कुरवाळू लागलो होतो आणि मग मी पण काही वेळाने पाणी काढले होते आणि झोपलो होतो.

सकाळी प्रियांका तिच्या आई कडे गेली होती आणि म्हणली कि माझ्या वर काही तरी लागले आहे, मामी ला लगेच समजले होते कि काय झाले आहे. मग तिने म्हणले कि काही नाही आहे. ती म्हणली कि तू जा नी भैया ला आत मध्ये पाठवून दे. मग प्रियांका मला बोलवायला बाहेर आली होती आणि मग खेळायला गेली होती.

मग मी आत मधे गेलो तर पाहिले कि मामी एकदम रागा मध्ये आहेत, तिने मला जवळ बोलावले होते आणि एक जोराने थप्पड मारले होते आणि मी रडायला जात होतो आणि तिला तिची चूक समजली होती, तिने तिच्या दोन्ही हातानी माझे तोंड बंद केले होते पण मला त्रास होत होता आणि मी रडू लागलो होतो, मग तिने माझा हात पकडून तिच्या बुब्स वर ठेवला होता, मग मी गप्प राहत नव्हतो तर तिने तिच्या ब्लाउज चे दोन बटन उघडले होते आणि माझा हात पकडून त्या मध्ये टाकला होता.


मग मी अचनक गप्प झालो होतो आणि मग मी तिचे बुब्स एकदम जोराने दाबले होते आणि कीस करू लागलो होतो, ती धक्का देऊन म्हणली कि आता तू जा, मी काही म्हणलो नाही आणि म्हणले कि नाही जाणार, तर तिने म्हणले कि तू जायचे काय घेणार आहेस? तर मी म्हणले कि लंड थोडा हलवून दे. मग तिने पटकन माझ्या पेंट मध्ये हात टाकला होता आणि माझा लंड हलवणे चालू केले होते आणि मला मजा आली होती आणि माझे पाणी निघाले होते, मग तिने माझ्या गाल वर एक कीस केले होते आणि मग मी गेलो होतो.

मग मी जेव्हा बाहेर गेलो होतो तेव्हा मी पाहिले होते कि बाहेर प्रियांका लपून हे पाहत होती, मग मी जसे बाहेर आलो होतो तिने मला विचारले कि काय झाले? का रडत होतास? म्म्म्मी तुझ्या पेंट मध्ये हात टाकून काय करत होती? मी काही म्हणले नाही पण ती हट्ट करू लागली होती, मग मी म्हणले कि ऐक मग, तू पण मला वचन दे कोणाला काही सांगणार नाहीस, मग तिने म्हणले कि ठीक आहे, मग मी विचारले कि अशी काही जागा आहे जिथे कोणी येत जात नसेल? तिने म्हणले कि हो आहे.

मग ती मला शेत मध्ये घेऊन गेली होती जिथे एक घर होते, कधी कधी मामा त्या मध्ये झोपत होते, मग आम्ही आत मध्ये गेलो होतो आणि आत मध्ये जाऊन मी लोक लावले होते, मग मी तिला म्हणले कि तुला सर्व सांगतो, पण तुला माझे ऐकावे लागेल, तर ती म्हणली कि काय?

मग मी मनले कि तुला कपडे काढावे लागतील, मग तिने आधी नाही म्हणले होते तर मी म्हणले कि मग मी सांगणार नाही, मग काही वेळ नंतर ती तयार झाली होती, मग तिने तिची फ्रोक काढली होती आणि पेंटी मद्धे उभी झाली होती, मग मी पण माझे कपडे काढले होते.

मग मी तिच्या हात मध्ये माझा लंड ठेवला होता आणि म्हणले कि याला हळू हळू हलव,. तिने हलवणे चालू केले होते आणि मी म्हणले कि हे करत होती तुझी मम्मी. मग तिने म्हणले कि असे का? तर मी म्हणले कि मला मजा येत होती, तर तिने म्हणले कि मग मला पण कर.

मग मी म्हणले कि पण तुझ्या कडे लंड नाही आहे.

तर ती हट्ट करू लागली होती आणि मग मी तिची पेंटी काढली होती आणि तिच्या पुची मध्ये बोट टाकले होते, आणि आत बाहेर करू लागलो होतो, मग तिने म्हणले कि खूप मजा येत आहे, भैया तुम्ही करत राहा, मी म्हणले कि या पेक्षा जास्त मजा तेव्हा येईल जेव्हा मी माझा लंड तुझ्या पुची मध्ये टाकणार. तिने म्हणले कि ठीक आहे, मग मी माझा लहान लंड तिच्या पुची मध्ये टाकला होता आणि एक ठोका दिला तर ती एकदम ओरडली होती.


मी एकदम घाबरलो होतो आणि माझा लंड बाहेर काढू लागलो होतो, पण मी पाहिले कि तिने मला जोराने पकडले होते आणि वेगळे होऊ देत नव्हती, मग मी विचार केला कि तिला बहुतेक मजा येत आहे, मग मी तिला ठोकत होतो आणि मग काही वेळ मध्ये आम्ही पाणी काढले होते.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!