स्टँडवर उडवून घेतले वेगवेगळे गिर्हाईक

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुजाता आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी धंदेवाली आहे. पण मी काही फार पैसे वगैरे घेत नव्हते. कारण मुळात मी काही फार देखणी आयटम नव्हते. दिसायला सो सो असल्याने माझ्याकडे येणारे लोक पण तसेच होते. मी जरी दिसायला चांगली नसले तरी मी गळ्याच्या खाली मात्र कमालीची मादक होते.

अगदी काही माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी जरी नसली तरी मी त्याच्या जवळपास तरी नक्कीच जात होते आणि त्याचमुळे तर मी तसे बर्यापैकी धंदा करू शकत होते. मी थोडीशी व्यसनी होते. मला सतत एक तर पान तोंडात लागत असे किंवा मग दारू तर पिल्याशिवाय मला काही सुचत नसे आणि म्हणूनच मी एका पानपट्टी मध्ये माझी एक वहीच घातली होती उधारीची.

मी धंदा करायला स्टँड वर उभी राहत असे आणि प्रवासी हे माझे हक्काचे गिर्हाईक होते. रोज कोणी ना कोणी तरी मला मिळत असतच. त्यातील काही लोक हे माझ्याकडे नियमितपणे येत असत. कारण अवघ्या पाचशे रुपयांत त्यांना मी पाहिजे तशी सर्व्हिस देत होते. इतक्या स्वस्तात जर त्याना माल ठोकायला मिळत असेल तर जाते त्यांचे. तुम्हीच सांगा.

त्यात अजून एक कारण असे पण होते कि त्यामुळे लोक मला शोधत येत असत. ते म्हणजे मी गांड मारायला पण देत असे. जे तिथे कोणीच करून देत नसे. त्यामुळे एकाच ठिकाणी जर त्यांना सगळेच काही मिळत असेल तर ते का बरे दुसऱ्याकडे जाणार ना. त्यामुळे मला तसा ठीक ठाक धंदा होताच होता. त्यामुळे माझी रोजी रोटी तरी बरी चालत असे.

त्या दिवशी मात्र कहरच झाला होता. मला खूप वेळ उभा राहून पण एक पण कस्टमर अजून झाले नव्हते आणि त्यामुळे मी थोडी निराश झाले होते. जो तो येत होता आणि फक्त विचारून जात होता. त्यामुळे त्या दिवशी काही पैसे मिळणार नाही असेच मला वाटत होते आणि तोच माझ्याकडे एक साधारण पन्नास वर्षाचा एक जण आला आणि त्याने मला रेट विचारला.

मी त्याच्याशी बोलून फायनल केले आणि तो मला घेऊन तिथेच एका छोटया लॉज मध्ये गेला. मुळात तो खूपच जास्त पिला होता आणि त्यामुळे असे कस्टमर म्हणजे माझ्यासाठी फुकट पैसेच असत. कारण या लोकांना नीट उभे राहता येत नाही आणि त्यातच त्यांना नीट संभोग पण करता येत नाही. त्यामुळे ते कसे तर थोडा वेळ बॉडी बरोबर खेळ करतात आणि निघून जातात.

म्हणूनच मी त्याच्या बरोबर गेले होते. माझ्या अपेक्षे प्रमाणेच सगळे काही झाले. तो मला घेऊन गेला खरा व त्याने माझे सगळे कपडे काढले पण खरे.

पण काही केल्या त्याचा सोटा काही उभा रहात नव्हता.तो फक्त माझ्या छातीशी खेळ करत होता. त्याने गेल्या गेल्याच माझ्या छातीला जोरजोरात दाबायला चालू केले व माझी छाती किती जरी मोठी असली आणि कितीही माझे निप्पल्स बाहेर आले असले चोकून चोकून तरीही त्याचा उपयोग नव्हता.

त्याचा सोटा खूप वेळ प्रयत्न करून पण काही उठला नाही खूप वेळ त्याने माझ्या बॉडी शी त्याची बॉडी घासली आणि काही होत नाही ते बघून मग तो शेवटी नाराज झाला आणि निघून पण गेला. काही न करता मला पाचशे रुपये मिळाले होते.

मी कपडे घालून पुन्हा एकदा माझ्या जागी जाऊन उभी राहिले. माझे रोजचा पान खाऊन होते न होते तोच अजून एक जण माझ्याकडे आला. त्याला फक्त माझ्याकडून त्याचा सोटा चोकून घ्यायचा होता. पण तरीही माझ्या रेट मध्ये काहीच फरक पडणार नाही हे मी त्याला सांगितले. तो तरीही तयार झाला. फक्त सोटा चोकायचा असल्याने त्यासाठी रूम ची काहीच गरज नव्हती.

मी त्याला घेऊन स्टॅन्ड च्या मागे एका अंधाऱ्या जागेत गेले आणि तिथे जाताच मी त्याच्या सोट्याला माझ्या हातात पकडले.त्याचा सोटा खूपच छोटा होता. पण जसे मी त्याच्या सोट्याला माझ्या हातात पकडले तसे मात्र तो हळू हळू का होईना जागा होत असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले. मी त्याचा सोटा माझ्या हाताने हलवू लागले. हळू हळू करत मी माझा स्पीड वाढवला. कारण तो छोटा सोटा काही मी माझ्या तोंडात घेऊ शकत नव्हते.

खूप वेळ त्याचा सोटा हलवून झाला आणि मग तो खूपच मोठा झाला. मग कुठे मी त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला. मी हळू हळू करत त्याला असा काही चोकू लागले कि बघता बघता तो माझ्या पूर्ण घशा पर्यंत गेला. तरीही मी त्याला काही सोडत नव्हते आणि त्यामुळे तो बघता बघता बेभान होत होता. माझी थुंकी त्याच्या सोट्यावर मी सोडत होते आणि त्याला ओला केल्याने मला त्याला चोखायला खूपच सोपे जात होते.

मी त्याच्या सोट्याला चोकून मग त्याच्या गोट्याना माझ्या हातात घेतल्या आणि हळू हळू करत मी त्यांना चोळू लागले. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने त्या गोट्या खारका सारख्या कडक झाल्या. त्या पण मग मी चोकून काढू लागले. खूप वेळ त्या चोकुन झाल्या आणि मग त्याचा सर्वोच क्षण जवळ आला असे त्यांने मला सांगताच मी त्याला बाजूला केले.

बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि त्याचे सगळे वीर्य खाली पडले आणि मग कुठे तो शांत झाला. सलग दोन कस्टमर असे साधे झाले असल्याने तसा माझा मूड आता बरा झाला होता.
मी पुन्हा एकदा माझ्या जागेवरुन जाऊन बसले आणि मी थोडी दारू पिऊ लागले. थोड्याच वेळात तिथे एक जण आला आणि त्याने मला विचारले “इथे सुम्या कुठे उभा राहतो?”

सुम्या म्हणजे गे होता आणि तो पण तिथेच जवळपास उभा रहात असे आणि गांड मारून घेऊन पैसे मिळवत असे. तो त्या दिवशी आला नव्हता. मी त्याला माणसाला सांगताच तो नाराज झाला आणि तो जाऊ लागताच मी त्याला म्हणाले “का रे? का पाहिजे तोच तुला?”

“मग काय तुझी गांड मारू का? तू थोडीच गांड मारून घेणार आहेस?” तो असे म्हणताच मी त्याला म्हणाले “हो.का नाही? मी पण देते कि गांड मारायला. कधी तरी माझी पण मारून बघ ना”

मी असे म्हणताच तो लगेच तयार झाला. तो मला घेऊन मागे गेला आणि त्याने मला पैसे दिले. त्याला आधी सरळ गांड मारायची सवय होती. पण मग मी त्याला थोडी वेगळी सर्व्हिस देऊ लागले. मागे जाताच मी त्याला माझ्या जवळ ओढले आणि त्याच्या तोंडात माझे तोंड दिले. मी त्याचे किसिंग करू लागताच तो गरम झाला आणि हळू हळू माझ्या छातीला दाबू लागला.

त्याने माझ्या ब्लाउज मध्ये हात घातला आणि तो माझी छाती दाबू लागला. आम्ही काही रूम मध्ये नव्हतो आणि त्यामुळे मी काही माझी पूर्ण साडी काढू शकत नव्हते हे त्याला पण माहित होते आणि म्हणूनच त्याने माझे ब्लाउज वरच्या वर काढले आणि माझी छाती मोकळी केली. माझी भरदार छाती बघून तो वेडाच झाला आणि तो माझ्या छातीवर तुटून पडला. तो बहुतेक कशासाठी आला होता तेच विसरला होता.

खूप वेळ त्याने माझी छाती जोरजोरात दाबली आणि माझे निप्पल्स चोकून चोकून त्याची भूक त्याने मिटवली. मी त्याचा सोटा इकडे माझ्या हातात घेऊन चोळू लागले होते. गांड मारायच्या आधी त्याला खुश करणे गरजेचे होतेच ना. त्यामुळे मी त्याला हलवून हलवून मोठे केले आणि मोठे केले आणि मग त्याला माझ्या तोंडात घेतले.

त्याचा सोटा चोकून चोकून खूपच मोठा झाला आणि मग मी बाजूला झाले. मी माझी साडी वर केली आणि खालून माझी गांड मी उघडी केली. माझी निकर मी काढली आणि गांड ओपन करून त्याच्या समोर उभी राहिले. त्याने माझ्या गांडीत त्याचे त्यातून पण तोंड घातले आणि तो काही वेळ माझ्या गांडीच्या भोकावरून त्याची जीभ फिरवू लागला. त्याने माझे गांडीचे भोक चाटून चाटून खूपच ओलेचिंब केले आणि मग तो बाजूला झाला.

त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर ठेवला आणि हळू हळू करत तो भोकावरून फिरवू लागला.
हळूच मग त्याने त्याचा सोटा माझ्या गांडीत घातला आणि मग हळू हळू करत तो त्याची गांड मागे पुढे करू लागला. बघता बघता त्याचा वेग कमालीचा वाढला आणि तो माझ्या गांडीवर तुटून पडला. त्याचे दणके एकसारखे पडत होते आणि तो माझ्या गांडीला ठोक ठोक ठोकून काढले.

खूप वेळ तो मला एकसारखे ठोकून काढत होता आणि मग शेवटी त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या गांडीत सोडले. त्याच वेळी त्याने स्वःताला रोखले आणि मला अजून पैसे देत त्याने माझ्या योनीत पण त्याचा सोटा थोडा वेळ घातला. तिला पण त्याने ठोकून काढले आणि त्याचे सगळे वीर्य मग त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. माझे त्या दिवशी सगळे विविध कस्टमर खूपच छान झाले होते.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!