मुलाच्या सेक्सी शिक्षकासोबत केला सेक्स

एकटे रहाणे एक स्त्री म्हणून खूप अवघड असते आणी त्यात जर ती स्त्री मी असेल तर काही विचारू नका. माझ्या सारख्या बाई ला एकटी राहणे म्हणजे विचार पण करू शकणार नाही अशी अवस्था आहे. माझ्या सारखी म्हणजे काय ते आधी तुम्हाला मी सांगते.

माझे नाव सुजाता आहे. मी चाळीस वर्षाची आहे. माझे लग्न झाले तेव्हा पासूनच माझा नवरा सतत कामा साठी म्हणून बाहेर होता आणि आज पण त्यात काही फरक पडला नाहीये. त्यात तो खूपच बायली स्वभावाचा आहे. अजिबात एक पुरुष म्हणून जे गुण असायला पाहिजेत अंगात त्यातील एक पण गुण त्याच्यात नाहीये. कसे बसे त्याने एक मूल तेवढे कसे काय काढले त्याचे त्याला माहित. त्याला संभोग करण्यात अजिबात रस नाही. सतत तो आणि त्याचे काम.हेच त्याचे विश्व आहे.

त्याला हे कसे समजत नसेल कि माझ्या पण काही गरजा असतील किंवा आहेत. काम करून पोट भरते. पण योनीची खाज हि काही असे काम करून कधी भागात नसते तर त्यासाठी ते वेगळे काम च करावे लागते आणि तिकडेच तर सगळा प्रॉब्लेम होता. त्यातच माझा स्वभाव कमालीचा झवाडा होता आणि आज पण आहे. कॉलेज तर मी पूर्ण गाजवले होते.

माझी फिगरच मुळात होती ती ३६-२४-३६ अशी. मग काय विचारता. त्यात माझा झवाडा स्वभाव मी जास्तीत जास्त कशी चांगलीच दिसते आणि जास्तीत जास्त मुलांना मी कशी आकर्षित करते यावरच माझे सगळे लक्ष असत होते. माझ्या फिगर ला शोभेल अशीच माझी भरदार अशी छाती होती आणि तशीच गोलाकार व मदमस्त अशी माझी गांड होती.

मी कॉलेज मध्ये असतानाचा खूप मुलांसोबत झोपत असे आणि त्यामुळे तर मला संभोगात सगळेच माहित होते. माझ्या समवेत झोपायला पोरांची लाईन लागलेली असायची आणि मी किती सोटे बघितले असतील ते माझे मलाच माहित नाही.पण हे सगळे लग्न झाले आणि बंद झाले. त्यामुळे माझी तड्पड मात्र खूपच जास्त होती होती.

माझा मुलगा लहान होता. त्याला क्लास लावला होता कारण तो काही घरी अभ्यास नीट करत नसे.नवऱ्यानेच कुठे तरी लावला होता तो. त्याला नेण्यास आणि सोडण्यास ऑटो येत असे. त्यामुळे तो क्लास कुठे आहे आणि कोण टीचर आहे हे पण मी कधी बघिलते नव्हते. एकदा काही तरी कारणामुळे तो ऑटोवाला येणार नव्हता आणि म्हणून मला त्याला सोडायला जायचे होते.

मी त्याला घेऊन त्या टीचर कडे गेले.एका जुन्या पद्धतीच्या पण खूपच छान ठेवलेल्या घरात तो क्लास घेत होता. माझा एकमेव मुलगा त्याच्याकडे क्लास ला येत असे.

ते पण माझ्या नवऱ्याने सांगितले म्हणून तो त्याचा क्लास घेत असे. त्याच्याकडे मी गेले आणि माझा टीचर म्हणून डोक्यात एक जे चित्र होते ते सगळे धुळीस मिसळले.

साधारण शिक्षक म्हणजे म्हातारा, केस पिकलेला, वयस्क आणि शक्यतो खडूस असेच चित्र मनात येते. पण हा मात्र कोणत्याच ऍंगल ने टीचर वाटत नव्हता. उंचच्या उंच. जवळपास सहा फूट उंची. घारे डोळे, शरीराची ठेवणं अशी कि जणू काही जिम याच्या घरातच असावी अशी. पिळदार स्नायू असे होते कि हा टीचर कमी आणि बाउन्सर जास्त वाटावा. धारदार नाक इंग्लिश चित्रपटातील हिरो ची आठवण करून देत होते.

त्याला बघून मी तर पुरी वेडी झाले. मी माझी ओळख करून दिली आणि माझ्या मुलाला सोडून मी निघून गेले. मी दुसऱ्या दिवशी पासून ऑटो बंद केली आणि मीच रोज तिकडे जाऊ लागले होते. मला त्या निम्मिताने त्याला बघता येत असे त्यामुळे तरी का होईना माझी रात्रीची योनी मारायची सोय होत होती. म्हणून मी रोज न चुकता जात असे.

दिवस जात होते तसे आम्ही जवळ येत होतो. त्याचे नाव राकेश होते. रोजच भेटत असल्याने आमच्यात गप्पा होत होत्या आणि हळू हळू करत जवळीक पण होत होती. मी जेव्हा जेव्हा जात असे तेव्हा मी मुद्दामच साडी घालत असे. ती साडी पण मी अशी काही घालता असे कि त्याचे ब्लाउज जे होते ते मोठ्या गळ्याचे असतील जेणेकरून माझ्या भरदार छातीचे त्याला दर्शन होईल.

साडी पण अशी काही खाली बांधत असे कि त्यातून माझ्या खोलगट बेंबीकडे बघत राहायचा मोह तो अजिबात आवरू शकणार नाही. मी तर त्यात माहीर खेळाडू होते आणि त्यामुळे मला माहीत होते कि पुरुष काय केले कि पागल होतात आणि कसे त्याना कमरेच्या खाली आणायचे.

एकदा आम्ही दोघे असेच बोलत असताना माझ्या साडीचा पदर खाली सरकत बाजूला होत होता आणि त्यामुळे माझी छाती एका बाजूने उघडी होत होती. माझे ते भरदार उरोज बघून तो सुरुवातीस थोडा अवघडलला पण मग लगेच त्याने स्वतःला सावरले आणि तो माझ्या छातीकडे त्याची नजर रोखून बघू लागला. मी बोलत आहे हे पण त्याचे भान गेले होते.

माझ्या लक्षात ती गोष्ट आलीच लगेच आणि मी मधेच बोलायचे थांबले. तरी पण त्याला त्याचे भान नव्हते. तो माझ्या छातीकडे रोखून बघत होताच. मी त्याला टच केला आणि म्हणाले “सर मी काही तरी बोलत आहे”

तो अचानक भानावर आला आणि मला म्हणाला “सॉरी मॅडम. मी असे बघणे चुकीचे आहे”

“अहो त्यात काय सॉरी.
शेवटी तुम्ही पण माणूसच आहात ना. तुम्हला पण भावना आहेतच ना. आणि सगळ्यात महत्वाचे जे तुम्ही बघत आहात ते दाखवण्यासाठीच तर आहे. ते कोणाला दाखवायचे ते माझ्या हातात आहे. तसे काही असते तर मी लगेच नसता का माझा पदर ओढून घेतला असता? आता ते फक्त बघत राहायचे कि त्याला टच पण करायचे ते ज्याचे त्याने बघावे बर का”

असे म्हणून मी त्याच्याकडे बघून डोळा मारला आणि त्याच्याकडे मादक नजरेने बघून हसू लागले. त्याला माझा सूचक इशारा समजला होता. त्याने माझा हात पकडला आणि मला घेऊन तो आत गेला. मुलाला एक तास भर पुरेल इतका अभ्यास तो आधीच देऊन आला होता. मला घेऊन तो वरच्या मजल्यावर गेला. त्याच्या रूम मध्ये जाताच त्याने दार लावले.

तो माझ्या जवळ आला. कित्यके वर्षात असा पुरुष माझ्या जवळ आला नव्हता जायचायकडे बघून मला संभोग करायची इच्छा होईल असे. पण आज तो मला मिळाला होता. तो माझ्या जवळ येताच मीच त्याला माझ्या जवळ ओढेले आणि त्याच्या छातीवरून मी प्रेमाने हात फिरवू लागले. माझ्या हातचा स्पर्श होताच तो गरम  होऊ लागला आणि त्याने त्याचे तोंड माझ्या तोंडात दिले.

आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला आणि त्याचे वेळी  एकमेकांच्या शरीरावरुन फिरत होते. फार वेळ नव्हता आमच्याकडे आणि म्हणून मग आम्ही एकमेकांचे कपडे सर सर करत काढून टाकले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो. त्याची ती कमालीची मादक बॉडी बघून माझ्या छातीचे निप्पल्स कमालीचे मोठे झाले.

तो माझ्या छातीवर तुटून पडला आणि तो तिला दाबत दाबत त्याने ते निप्पल त्याच्या तोंडात घेत त्यांना चोखायला सुरू केले. त्याची ताकद खूप जास्त होती. त्याला मी बाजूला केले आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेत त्याला चोखायला चालू केले. चोकून चोकून मी त्याचा सोटा खूपच मोठा केला. माझे चोकने तो खूपच एन्जॉय करत होता आणि पण बेभान होऊन त्याला चोकून काढत होते.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि मला पाठमोरी केले. तो खाली बसला. त्याने माझा एक पाय बेड वर ठेवला. माझी योनी एका बाजून ओपन झाली. त्याने त्याचे तोंड लगेच माझ्या योनीवर ठेवले आणि तो तिला चाटू लागला. माझ्या साठी हि पोजिशन नवीन होती आणि त्यामुळे मला खूपच छान वाटत होते. त्याने चाटून चाटून माझ्या योनीचे सगळे पदर मोकळे केले आणि माझा दाणा खूपच फुगीर केला.

मग तो उठला आणि तसेच त्याने त्याचा सोटा हळूच माझ्या योनीत कोंबायला सुरुवात केली.
त्याचा सोटा मोठा असल्याने तो काही माझ्या योनीत जात नव्हता. त्याने मग जोराचा एक हिसडा दिला आणि मग कुठे अर्धा सोटा त्याचा माझ्या योनीत गेला. हळू हळू करत त्याने मग त्याचा वेग पुन्हा कमी जास्त करत पुन्हा एक जोरात हिसडा दिला आणि मग त्याचा पूर्ण सोटा आत गेला.

आता मात्र तो थांबला नाही. त्याने माझ्या कमरेला त्याच्या हाताने पकडले आणि तो त्याची कंबर जोरजोरात मागे पुढे करू लागला. त्याचा वेग खूपच प्रचंड होता. तो एकसारखे न थांबता न थकता त्याची कंबर हलवत होता आणि माझी योनी मारत होता. खूप वेळ मला त्याने ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

शेवटी मी त्याचा उपभोग घेतलाच आणि तेव्हापासून तो जो माझा झाला ते आजपण मी त्याच्याकडून मनसोक्तपणे माझी योनी मारून घेत आहे.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!