३ मैत्रिणींची पुच्चीची मस्ती

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव स्वाती आहे आणि माझे वय २५ वर्षे आहे, मी खूप कामुक अशी एक गृहिणी आहे. मी माझ्या मागच्या सेक्स स्टोरी मध्ये (माझी पहिली ठोकाठोकी) मध्ये सांगितले होते कि मी आणि माझी खास मैत्रीण सीमा ने १५ वर्षे च्या वया मध्ये एकमेकाची पुच्ची चाटली होती आणि अजून पण चाटत आहे. मी १६ वर्षे वय असताना पहिल्या वेळी एका मुलाचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये घेतला होता. आता माझे लग्न झाले आहे आणि लग्न होऊन मला एक वर्ष होत आले आहे, माझा नवरा मला रात्र दिवस कधी पण ठोकत असतो आणि मला खूप संतुष्टी मिळून जाते. माझे पती मला एकदम जनावरा सारखे ठोकतात आणि मला खूप संतुष्टी मिळून जाते.

मागच्या महिन्या मध्ये मी आणि माझी बेस्ट फ्रेंड सीमा (तिचे पण लग्न झाले आहे) आमच्या अजून एक मैत्रिणी च्या लग्ना मध्ये मुंबई हून पुणे ला गेलो होतो. त्या मैत्रिणी चे नाव आंचल होते आम्ही तिथे ५ दिवस साठी गेलो होतो आणि ती एकदम सरळ साधी मुलगी होती, तिचा आज पर्यंत कोणी पण बोय फ्रेंड नव्हता आणि तिने आज पर्यंत कधी पण सेक्स केले नव्हते आणि तिला सेक्स विषयी काही पण माहिती नव्हते. ती एकदम भोळी भाबडी होती आणि खूप सुंदर पण होती.

आम्ही तिथे गेलो होतो आणि तिथे रोज काही न काही कार्यक्रम होत होते आणि मग दुसर्या दिवशी संगीत होते आणि तेव्हा मुला कडचे लोक येणार होते आणि मग तिथे मी आणि सीमा जास्त कोणाला ओळखत नव्हतो आणि आम्ही वेगळे बसून तिथे बोलत होतो.

मग जेव्हा सीमा ची नजत आंचल च्या होणार्या पती वर गेली होती तेव्हा ती मला म्हणाली कि स्वाती जरा बघ तो तर चेहर्या वरून एकदम जवखोर वाटत आहे आणि आपली आंचल एकमद भोळी आहे, हा तर तिला पहिल्या रात्री पासून ठोकून ठोकून तीला एकदम वेडी करून टाकणार आहे, मग मी म्हणाले कि अजून तर आपल्या आंचल ची पुची पण सील पेक आहे, आणि हा जनावर तर तिची पुच्ची एकदम फाडून टाकेल ग.

मग असे म्हनून मी आणि सीमा हसू लागलो होतो, आणि आम्ही संगीत चे फंक्शन इंजोय करू लागलो होतो, तिथे खूप पाहूने आले होते आणि आमच्या कडे घुरून पाहत होते कि आणि आम्हाला ते पाहून मजा येत होती, जेव्हा सर्व प्रोग्राम संपला होता तेव्हा सर्व लोक आपापल्या रूम मध्ये गेले होते आणि मी, सीमा आणि आंचल एक रूम मध्ये राहणार होतो आणि आम्ही आमच्या रूम मध्ये आलो अन आमचे कपडे चेंज केले होते आणि मग आम्ही बोलत होतो.

मी आंचल ला म्हणाले : बस आता ३ दिवस अजून आणि मग तुझी सुहागरात्र आहे, तुला कडे काय वाटत आहे?

ती म्हणाली : मला तर खूप भीती वाटत आहे, तुम्हाला दोघींना माहिती आहे कि मला काही पण माहिती नाही आहे कि सुहागरात्री ला काय होत असते ते.सीमा म्हणाली अग वेडे घाबरू नकोस. तेव्हा तर तुला स्वर्ग सापडणार आहे. तुझा पती आधी तुला एकदम नागडी करेल आणि मग तो नागडा होईल आणि मग तुला रात्र भर ठोकेल.

ती एकदम घाबरली आणि म्हणाली : मला तर खूप भीती वाटते आहे, मला तर नागडी व्हायला पण लाज वाटत आहे आणि मला तेव्हा खूप दुखेल पण ना?

सीमा म्हणाली कि तू अजिबात लाजू नकोस आणि ज्याच्या समोर पूर्ण आयुष्य नागडे व्हायचे आहे त्याच्या समोर लाज कसली? त्या त्रास मध्ये तुला खरा आनंद मिळेल, आपल्या स्वाती ला जरा विचार.. हि साली तर १६ वर्षे ची असताना पासुन ठोकून घेते आहे.

सीमा हसू लागली होती आणि अंचल एकदम हैराण होऊन म्हणाली कि स्वाती हे खरे आहे का?

मी हसत म्हणले कि हो त्या मध्ये असे काय आहे? आणि हि सीमा पण काही कमी नाही आहे, हिने पण खूप आधी ठोकून घेतले आहे आणि माझ्या पुच्ची ला लंड साठी तिने तयार केले आहे.

हे म्हणून मी आणि सीमा जोर जोराने हसू लागलो होतो आणि अंचल एकदम चकित होऊन आमच्या समोर पाहत होती आणि मग म्हणाली कि म्हणजे तुम्ही दोघी पण…?

मी म्हणाले हो तर वेडे.. आम्ही तर १५ वर्षे वय असताना पासून एक मेकीची पुच्ची ची आग शांत करत आहे.

आंचल हे ऐकून एकदम चकित झली होती आणि मग आम्हाला म्हणाली कि तुम्ही तर एकदम वेडी आहात,

तेव्हा सीमा म्हणाली कि या मध्ये वाईट असे काय आहे. मैत्रिणीची पुच्ची चाटणे काही चुकीचे आहे का? अग तिची तर मजा एकदम वेगळी आहे.

मग मी सीमा च्या नाईटी वरून तिचे बोल घासत म्हणले आता तुला माझी आठवण कोठे येते आहे? आता तुझा देवर आला आहे ना.

आंचल म्हणाली कि देवर आला म्हणजे?

मी म्हणाले कि सीमा चा नवरा तिला रोज ठोकत नाही आणि या रंडी ला तर रोज लंड हवा असतो त्यामुळे तिचा नवरा  रात्री झोपला कि हि तिच्या देवर कडे जावून ठोकून घेते, मग सीमा म्हणाली कि हो आणि माझा देवर माझी अशी मारतो कि सकाळी मला सरळ चालता पण येत नाही.

आंचल हे सर्व ऐकून एकदम म्हणाली कि तुला लाज वाटत नाही का  परपुरुष बरोबर असे करताना?

तर सीमा ने माझ्या कडे इशारा केला आणि म्हणाली कि त्यामध्ये लाज कसली आली आहे? हि स्वाती पण तिच्या शेजारी राहणाऱ्या सुरज कडून ठोकून घेते कधी कधी..

मी हसत म्हणाले कि मी तर कधी कधी ठोकून घेते जेव्हा माझा नवरा टूर वर गेलेला असतो तेव्हा नाही तर ते असताना मला रात्री एकदम जनावर सारखे ठोकून देतात.
आणि मला ते अस्रताना एकदम स्वर्ग आणून देतात आणि मला खूप प्रेम करतात.

मग आंचल म्हणाली कि आणि कर तुझी इच्छा नसेल ते सर्व करायची तर?

मग मी म्हणाले कि माझी इच्छा असेल कि नसेल त्यांना काही फरक पडत नाही त्यांना मनात आले कि हिची मारायची म्हणजे ते माझी मारून घेतात, आणि जर मी त्यांना कधी आज नको असे म्हणले तर ते रागात येऊन मला खूप जोर जोराने ठोकतात आणि मला तेव्हा खूप जास्त मजा येते, मग मी तर कधी कशी जाणून बुजून त्यानं  नाही म्हणते कि जेणे करून ते मला जोर जोराने ठोकतील आणि मला स्वर्ग दाखवतील. खरे सांगू ते जेव्हा रागावून मला माझे हात पाय बांधून मला ठोकतात तेव्हा मला असे वाटते कि माझा जीव निघून गेला तरी चालले पण हि रात्र अशी चालावी आणि मला खूप आनंद मिळावा.

आता मी आणि सीमा हे सर्व ऐकून एकदम गरम होऊ लाग्लो होतो आणि मग मी अंचल ला म्हणले कि तू सरळ तुझ्या पती बरोबर सेक्स करायला गेलीस तर तुला लाज पण वाटेल आणि तुला तुझ्या पुच्ची मध्ये त्रास पण होईल कारण कि तुझी पुच्ची एकदम सील पेक आहे, तर त्या पेक्षा बरे आहे कि आज तू आमच्या बरोबर थोडी प्रेक्तीस करून घे जेणे करून तुझी लाज थोडी कमी होईल आणि तुला थोडे सेक्स म्हणजे काय असते ते पण समजेल.

आंचल एकदम हैराण जाली आणि म्हणाली कि म्हणजे काय?

सीमा हसत म्हणाली कि म्हणजे तू आता नागडी हो आणि बाकी चे सर्व काम तू आमच्या वर सोडून दे.

आंचल आम्हाला म्हणाली कि तुम्ही वेडे झाले आहेत का? मी असे काही करणार नाही.

मग मी म्हणाले कि ठीक आहे, मग मी सीमा कडे पहिले आणि तिने डोळा मारला आणि तिची नाईटी काढून टाकली आणि मग सीमा एकदम नागडी झाली होती आणि तिने माझी ब्रा पेंटी पण काढली आणि मला नागडे केले होते. मग सीमा ने माझे बोल धरले आणि त्याला चोकू लागली होती.

मग मी अंचल समोर पहिले आणि म्हणले कि बघून घे ३ दिवस नंतर तुझे पण असे सर्व होणार आहे.

मग सीमा माझी पुच्ची घासू लागली होती आणि मग मी आनंदात आह फ अह्ह्ह ओह हाह्ह करू लागले होते आणि अंचल पण आता मूड मध्ये येऊ लागली होती आणि मला समजले कि ती पण आता गरम होऊ लागली आहे, मग मी आंचल च्या जवळ गेले होते आणि मी तिच्या टी शर्ट च्या आत मध्ये हात टाकला होता आणि तिच्या बोल वर ठेवला होता आणि मी पहिले कि तिचे मनुके कडक झाले होते, मग मी तिला म्हणले कि नाटक करू नको आणि नागडी हो.

मग मी आणि सीमा ने तिला एकदम नागडे करून टाकले होते आणि ती हसु लागली होती, मग सीमा तिचे बोल एकदम जोर जोराने  चोकत होती आणि अंचल तर एकदम वेडी झली होती.


आता आंचल ओरडत होती अहः ओह्ह अह्ह्ह ओहःह्ह हो अह्ह्ह ओह हः हुहू ममं उम्म्म ओह्ह हाह्ह एस औऊ सीमा खूप मजा येते आहे प्लीज चोकत राहा अहःज फ हाह्ह फ श्शःह एस हाह्ह ओफ्ह हाह्ह्ह.

मग मी आंचल च्या पुच्ची मध्ये बोट टाकले आणि ती अहः अय्यय ऐई करू लागली होती. काही  वेळाने तिच्या पुच्ची ने पाणी सोडून टकले होते आणि मग ती आणि सीमा मला कीस करू लागले होते, आता अंचल माझे बोल चोकत होती आणि सीमा माझी पुच्ची कुरवाळत होती, मी २ दिवस झाले ठोकून घेतले नव्हते त्यामुळे मला खूप मजा येत होती आणि अहः ओह्ह अह्ह्ह ओहःह्ह हो अह्ह्ह ओह हः हुहू ममं उम्म्म ओह्ह हाह्ह एस करत होते. मग आता सीमा माझी पुच्ची चाटू लागली होती. मग मी थोड्या वेळाने पाणी सोडले होते आणि आता मी सीमा चे बोल चाटू लागले होते आणि आंचल तिची पुच्ची कुत्री सारखी चाटू लागली होती, थोड्या वेळाने तिने पण पाणी सोडले होते आणि माही तिघी एकदम नागड्या होऊन झोपलो होतो.

आंचल मग काही वेळाने म्हणाली कि हे सेक्स तर खूप मस्त चीज असते यार. मला इतकी मजा कधी पण आली नाही आज पर्यंत.

मग मी म्हणाले कि अग हे तर काही नाही आहे जेव्हा तुझा पती तुला ठोकेल तेव्हा बघ तुला किती मजा येते आहे ते.

आंचल मग हसत म्हणली कि आजून तर माझी सुहागरात्र ला ३ दिवस बाकी आहेत आणि तो पर्यत आपण रोज अशी प्रेक्तीस केली तर??

मग मी आणि सीमा ने एक मेका कडे पहिले आणि म्हणालो कि हो जरूर का नाही आपण करू रोज. असे पण आम्हाला दोघींना रोज सेक्स पाहिजे असते.

मग आम्ही तिघी एकदम चिटकून नागड्या झोपलो होतो आणि मग आम्ही तिच्या सुहागरात्र पर्यत तिची पुची मारत होतो.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!