ठोकून घेऊन पंजाबला निघून गेली

हेलो मित्रांनो माझे नाव साहिल आहे आणि मी माझ्या जीवनाचा एक खरा प्रसंग तुम्हाला सांगणार आहे आणि मला पूर्ण पणे आशा आहे कि माझी गोष्ट तुम्हाला जरूर पसंत येईल. आता मी तुमचा वेळ काही जास्त खराब न करता सरळ माझ्या गोष्टी वर येतो आहे. मी नवीन नवीन फेसबुक चालवणे शिकले होते आणि मी अनेक मित्रांना रिक्वेस्ट पाठवली होती, मग मी असेच अवंतिका ला रिक्वेस्ट पाठवली आणि तिने ती एक्सेप्ट केली होती.

आता आमचे बोलणे सुरु झले होते आणि मला तेव्हा शेर शायरी चा खूप शोक होता, जे मी तिला अनेक वेळा पाठवून देत होतो, जे तिला खूप पसंत होते. आता आमचे बोलणे सुरु झाले होते आणि मग आम्ही आमचे नंबर पण एक्स्चेंज करून टाकले होते, मग तीने मला म्हणले कि ती मला कोल करेल, पण तू मला करणार नाहीस जो पर्यंत मी तुला तसे करायला सांगत नाही आहे. तर मी कबुल केले पण मी तिच्या कडे वचन मागितले कि तू मला कोल करणार.

सकाळी ७ वाजता तिचा कोल आला आणि तेव्हा ती मंदिरात जात होती, मग आमचे बोलणे ३० मिनिट चालले आणि मग तिने मला सांगितले कि तिचे लग्न झाले आहे आणि तिला एक ३ वर्षे वयाची मुलगी पण आहे. मी आता तुम्हाला तिच्या विषयी सांगून टाकतो. तिचे फिगर ३८-३६-४० होते आणि तिचे शरीर एकदम सोफ्ट होते एकदम मस्त गोरी स्कीन होती ती एकदम होट आणि सेक्सी होती आणि ती पंजाब ची होती.

मग मी तिला म्हणालो कि तुला काही हरकत नसेल तर आपण मित्र बनू शकतो का? माझा कोणी मित्र नाही आहे मग ती तयार झाली होती आणि आता तिच्या मना मध्ये पण एक नवीन अशा जागी जाली होती कि जणू तिला एक नावून जीवन मिळाले होते. कारण कि ती तिच्या पती पासून वेगळी राहत होती, तिचा पती शराबी होता अन तिने हे मला मी फोर्स केल्या वर सांगितले होते आणि ती रडू लागली होती, मग मी तिला शांत केले होते आणि मग ती काही वेळ बसून राहिली मग मी तिला रोज माझ्या बरोबर बोलायला सांगितले होते. मग ती मला सकाळी ७ वाजता कोल करत होती आणि मग संध्या काळी ती माझ्या बरोबर फेसबुक वर चेट पण करत होती.

काही दिवस असेच निघून गेले आणि मग आमचे एक एक तास भर बोलणे सुरु झाले होते आणि मग तिने मला एक दिवस विचारले कि तुला कोणी गर्ल फ्रेंड आहे का? तर मी तिला संगीतले कि नाही आहे मग मी पण तीअल विचारले कि तुमचा कोणी बोय फ्रेंड आहे का? तर तिने मला म्हणाले कि नाही आहे. मग आमचे रोज रोज बोलणे होऊ लागले होते. मग एक दिवस तिने मला स्वतः समोरून म्हणाले कि मला तुला भेटायचे आहे.तर मी पण म्हणालो कि ठीक आहे सांगा आपण कोठे भेटायचे. ती म्हणाली कि तू जिथे म्हणशील तिथे भेटू आपण. मग मी विचार केला कि कोठे भेटले तर बरे होईल आणि मग मी म्हणालो कि ठीक आहे आधी तू ये तरी मग आपण ठरवू कि कोठे जायचे आहे ते. मग ती तयार झाली आणि आम्ही रविवारी १२ वाजता  भेटायचे ठरवले. मग मी विचारले कि मी तुम्हाला कसे ओळखणार तर ती म्हणाली कि मी ब्लू कलर चे सूट घालून येईन.

मी पण सांगितले कि मी पण ब्लू कलर ची शर्ट आणि जीन्स घालून येईन. मग मी तिला भेटण्या साठी उतावळा झालो होतो आणि मग रविवार आला. आता मी माझ्या घरा पासून निघालो आणि आम्ही ठरवलेल्या ठिकाणी पोचलो. मग मी तिला शोधू लागलो आणि माझी नजर कोपऱ्यात जाऊन थांबली, तिथे ब्लू कलर चे सूट घालून एक खूप सुंदर स्त्री बसली होती आणि तिच्या मोबाईल मध्ये काही तरी करत होती. तेव्हा मला मेसेज आला कि कुठे आहात तुम्ही?

मग मी टेबल जवळ गेलो आणि मी म्हणालो कि तुमच्या समोर तर आहे मी. मग तिने माझ्या कडे पहिले आणि विचारले कि तुम्ही साहिल आहात का? मी म्हणालो कि हो. मग मी तिच्या शेजारी बसलो आणि तिची स्तुती केली. ती मला म्हणाली कि तू खूप स्मार्ट आहेस आणि तुझी उंची पण खूप चांगली आहे, मी तिला थेंक यु म्हणालो.

मग तिथे २ तास बसल्या वर ती म्हणाली कि आता मला जावे लागेल तर मी म्हणालो कि ठीक आहे. मग मी तिला तिच्या कार पर्यंत सोडून आलो आणि तिला विचारले कि तुम्ही परत मला भेटणार का? तर तिने एक गोड स्माईल दिली आणि मग हसली. अशा रीतीने आमचे भेटणे चालू झाले. आता आम्ही खूप वेळा भेटू लागलो होतो.

एक दिवस भेटलो तेव्हा आम्ही काही वेळ इकड तिकड चे बोललो मग मी तिला विचारले कि मी एक तुला सांगू का? तर ती म्हणाली कि हो सांग ना.

मी म्हणालो कि आता मी तुला प्रेम करू लागलो आहे आणि जर तुझ्या बरोबर एक दिवस पण बोललो नाही तर माझा जीव एकदम कासावीस होत असतो आणि मी तुझ्या शिवाय आता राहू शकत नाही आहे. मग मी विचारले कि आयुषी तुला काही हरकत नसेल तर मी तुझी काही मदत करू शकतो का? तर तीने सरळ म्हणले कि तुला माझ्या बरोबर सेक्स करायचे आहे का? मी तर ऐकून एकदम शोक झालो आणि मग मी तिला अचानक म्हणालो कि हो करायचे आहे. तर ती म्हणाली कि सर्व पुरुष एक सारखे असतात.

मी म्हणालो कि मला फक्त तुझे प्रेम पाहिजे आहे जे कधी संपणार नाही आणि जे ऐकून ती एकदम वेडी झाली होती.
मग मी तिचा हात माझ्या हातात पकडला आणि म्हणालो कि तुझे पती तुला ते कधी देऊ शकणार नाहीत जे तुम्हाला हवे आहे मला माहिती होते कि ती पण तिच्या पती विना तहानलेली होती.

मग ती म्हणाली कि मला विचार करायला काही वेळ हवा आहे तर मी म्हणालो ठीक आहे तुम्ही जे विचार कराल मला नन्तर सांगा. मग आम्ही काही वेळ बसलो आणि मग आपल्या आपल्या घरी आलो.

मग दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मेसेज आला कि ठीक आहे साहिल मी तयार आहे, पण फक्त एक वेळ.

मी पण तिला म्हणालो ठीक आहे, मग मी एक हॉटेल बुक केले आणि मग काही वेळाने ती पण त्या हॉटेल च्या रूम मध्ये आली. ती मला भेटायला पंजाब वरून आली होती आणि खूप दमली होती. मग मी तिला म्हणले कि तुम्ही जरा अंघोळ करून फ्रेश व्हा म्हणजे तुमचा थकवा दूर होऊन जाईल, मग तिने अंघोळ केली आणि माझ्या समोर येऊन बसली होती. आता ती थोडी घाबरली होती आणि मी विचारले कि काय झाले?

तर ती म्हणाली कि मला भीती वाटत आहे. मग मी तिला मिठी मारली आणि तिची पाठ कुरवाळू लागलो. आणि काही वेळ तिची पाठ कुरवाळून नंतर मी तिच्या माने वर कीस करू लागलो. आता ती थोडी लाजली आणि तिने तोंड दुसरी कडे फिरवले. मग मी तिला कमरे वर पकडले आणि तिच्या माने वर कीस करू लागलो.

ती एक हाताने माझे डोके कुरवाळू लागली, आता माझा लंड ताठू लागला होता. माझा लवडा तिच्या गांडीला स्पर्श करीत होता मग मी तिला माझ्या कडे केले आणि तिच्या ओठा वर माझे ओठ लावले आणि तिला कीस करू लागलो. ती आता मला साथ देऊ लागली होती आणि आम्ही एकमेकाला कीस करू लागलो होतो.

मग तिने मला बेड वर ढकलले आणि माझी पेंट काढून टाकली आणि चड्डी वरून लंड दाबू लागली. तिने चड्डी काढून टाकली आणि माझा लंड कुरवाळू लागली. काही वेळ लंड दाबून ती माझ्या वर चढली आणि माझे ओठ चोकू लागली. तिने माझी टी शर्ट काढून टाकली. मी तिच्या समोर पूर्ण नागडा होतो. मी तिला झोपवले आणि मी वर आलो. मी तिचे ओठ चोकू लागलो.

मी तिचे कपडे काढून टाकले आणि आता ती फक्त ब्रा आणि पेंटी घालून होती. माझा एक हात तिचे बॉल दाबत होता आणि दुसरा हात तिची पुच्ची घासत होता. मी तिची ब्रा आणि पेंटी पण काढली आणि ती समोर पूर्ण नागडी उभी होती. तिची पुच्ची एकदम स्वच्छ होती. ती म्हणाली साहिल माझी पुच्ची आणि बॉल चोकून तू आज सर्व रस काढून टाक. खूप तहानलेली आहे मी.

आता मी दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागलो आणि ती ओह्ह्ह साहिल  उम्म्म छ्छ्ह करीत होती.
आता मी तिचे बॉल तोंडात टाकून चोकत होतो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीला स्पर्श करीत होता. काही वेळ तिचे बॉल चोकून मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो होतो आणि मग तिच्या पुच्चीवर माझे तोंड ठेवून मी तिची पुच्ची चाटीत होतो.

ती पाय फाकवून अह्छ्ह उम्म्म्म य्स्सस्स्स ओह्ह्ह्ह यस्स्स्स करू लागली आणि साहिल जोरात. आणि जोरात येस्स फाडून टाक माझी पुच्ची आज फाडून दे तिला  आज सोडू नको खाऊन टाक तिला खाज मीटव तिची सोडू नको तिला पूर्ण खाऊन टाक.

तिने तिच्या दोन्ही हाताने माझे डोके पुच्चीत दाबले होते, ती खूप तापली होती आणि मी पण अजिबात उशीर न करता माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि आत घुसवला आणि तिची पुच्ची जवू लागलो. मी एक बाजूला लंड टाकून पुच्ची जवत होतो आणि एका बाजूला तोंडात घेऊन तिचे बॉल चोकत होतो.

ती ओरडू लागली अह्छ्ह अह्छ्ह ओह्ह्ह उम्म आणि जोरात. येस्स्सस्स्स आणि जोरात मी येणार आहे फाडून दे माझी पुच्ची मी मग ५-६ ठोके मारले आणि मग मी आणि ती एकदम पाणी सोडले. मी तिच्या पुच्चीतच पाणी सोडले आणि मी तिच्या वर पडून राहिलो.

मग मी तिच्या पुच्ची वर माझी जीभ फिरवू लागलो होतो आणि ती एकदम वेडी होऊ लागली होती आणि आणि ती काही वेळाने एकदम मस्ती मध्ये आली आणि तिने माझा लंड पकडला आणि त्यला जोर जोराने हलवू लागली होती आणि मला तर आता दिव्य आनंद होत होता.

मग तिने मला सांगितले कि तू आता बेड वर गपचूप बस मी पण पटकन बेड वर बसलो आणि ती माझ्या समोर तिच्या गुडघ्या वर येऊन बसली आणि मग मला म्हनली कि आता मी तुझा लंड खाऊन जाणार आहे कारण तो मला खूप आवडला आहे आणि मला तो नेहमी माझ्या पुच्ची मध्ये पाहिजे आहे. तिचे हे बोलणे ऐकून माझा लंड एकदम कठोर सळी सारखा झाला होता आणि मग तिने त्याला तिच्या हाता मध्ये पकडले आणि पटकन तोंडात टाकून चोकू लागली होती. आणि तेव्हा माझ्या तोंडातून पण आवाज निघाला आह ओह्ह फह.

मग मी तिला बेडवर झोपवले आणि तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. मी दोन बोटाने तिची पुच्ची जवू लागलो. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म्म करीत होती. मग मी तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि ती चाटू लागली. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म करत होती आणि मी मस्त पुच्ची चाटत होतो. ती आई आईई येस्स करीत होती. ती तिची गांड जोराने वर खाली करून तिची पुच्ची माझ्या जिभेने चाटून घेत होती. तिने माझे डोके पुच्ची वर झोराने दाबून धरले होते.

तिने पटकन माझा लंड तोंडात घेतला आणि मग ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो.
असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने २ वेळा पाणी सोडले होते, आणि मी तिचे पाणी पिऊन टाकले होते. आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो

तिला खूप मजा येत होती. मी तिला विचारले आता लंड आत टाकू का? तर ती म्हणाली काही हो प्लीज लवकर टाक. मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती अहःह ओह्ह अह्ह्ह जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो.

मग मी थोडा वेळ शांत राहिलो आणि मग मी हळू हळू तिला सर्व शरीर वर कुरवाळत होतो. मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि मी परत एक धक्का मारला पण या वेळी ती ओरडली नाही कारण कि आता तिला पण ठोकून घ्यायचे होते आणि मजा करायची होती. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली. काही वेळाने ती म्हणाली कि आता मी काढणार आहे आणि जोराने कर आह हः अहह क्ल्ह्ह अहः ओह्ह अह्ह्ह हः हाह्ह एस अहह ओह्ह अजून कर हः ओह्ह अह्ह्ह मला खूप मजा आह्ह ओह्ह हाह्ह ओह्ह येते आहे.

मग तिने मला एकदम पकडून ठेवले आणि मग तिने पाणी सोडून टाकले होते आणि मग मला पण वाटले कि आता मी पण माझे पाणी काढनार आहे आणि मी तिला सांगितले कि मी आता काढणार आहे. तर ती म्हणाली कि माझ्या आत मध्ये टाक मला तुझे वीर्य माझ्या आत मध्ये पाहिजे आहे. मग मी खूप जोर जोराने काही शोट मारले आणि एक जोराने पिचकारी काढून मी माझे वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये सोडून दिले.

मग आम्ही काही वेळ एकमेकाला कीस करत राहिलो आणि मग आमचे कपडे ठीक केले मग मी तिला आय लव तू म्हणले आणि तिची पुच्ची ला पण कीस केली होती. मग तिने पण माझ्या लंड का कीस करून आय लव यु म्हणले आणि मग ती पुन्हा पंजाब ला निघून गेली होती.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!