माझ्या पुच्चीवर मामा मेहरबान

मी रेशु आहे. मी लहान पणा पासून सर्वांमध्ये मिळून मिसळून राहत होते. मी कोणाच्या पण कुशीत जाऊन बसत होते आणि कोणत्या पण अंकल बरोबर फिरायला निघून जात होते.

माझे आई आणि माझे वडील दोघे पण रेल्वे मध्ये नोकरी करत आहेत, आई आणि वडील ऑफिस मध्ये गेले कि मी घरी एकदम एकटी राहून जात होते. कधी कधी माझे मामा त्यांच्या गावा वरून येत होते, ते मला खूप प्रेम करत होते. ते जेव्हा पण येत होते तेव्हा ते माझी साठी खूप सारी मिठाई आणि माझ्या साठी मला आवडणारे चोकलेट पण घेऊन येत होते.

हि घटना त्या वेळची आहे जेव्हां मी १२ वी मध्ये शिकत होते. त्या वेळी ते माझ्या कडे दोन वर्षांनी आले होते आणि तेव्हा माझ्या शरीरा मध्ये मस्त जवानी आली होती, तेव्हा पासून अंकल आणि भाऊ लोक माझ्या भरलेल्या छाती वर लक्ष देऊन होते.

मी नेहमी सारखी माझ्या शाळे तून माझ्या घरी आले होते आणि मी जाऊन सरळ त्यांच्या मांडी वर जाऊन बसले होते.

माझ्या मामा ची नियत बहुतेक तेव्हा माझ्या वर खराब झाली नव्हती ते मला जास्त करून फक्त मला त्यांच्या मांडी वर ५ ते १० मिनिट बसू देत होते आणि मग मला ते खाली उतरून देत होते. पण या वेळी त्यांनी मला दोन्ही हाताने पकडून ठेवले होते आणि मी टीवी पाहत होते.

मला तेव्हा हळू हळू गुदगुदी होऊ लागली होती जेव्हा ते माझ्या मांडी ला कुरवाळू लागले होते आणि मग मी त्यांना हसून म्हानले कि मामा हे काय करत आहे मला गुदगुदी होते आहे.

तर ते म्हणाले कि : तू टीवी पहा खूप चांगला सीन येतो आहे.

मग मी टीवी मध्ये पाहू लागले होते. पण नंतर त्यांनी त्यांचा हात माझ्या स्कर्ट च्या आत मध्ये टाकला होता. आता ते माझी पेंटी च्या वरून कुरवाळत होते आणि मी हसत होते मामा बाजूला घ्या हात मला गुदगुदी होते आहे.

माझे काही न ऐकता त्यांनी हळूच त्यांचा हात माझ्या पेंटी च्या आत मध्ये टाकून दिला.. पण ते काही करू शकले नाहीत.

मग ते म्हानले : रेशु तुझा एक पाय खाली कर.

मी मग माझा एक पाय खाली केला आणि मग ते हळू हळू माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये मला कुरवाळू लागले होते. मला काही समजत नव्हते कि ते माझ्या शरीरा बरोबर आज असे का करत आहेत ते.

मग मला काही वेळाने थोडा त्रास झाला आणि मग मी माझे पाय एकत्र केले आणि मामा चा हात पकडून ठेवला होता.

मग जेव्हा मामानी हात बाहेर काढला तेव्हा मला समजले कि ते माझ्या पुच्ची मध्ये बोट घालत होते, मग त्यांनी माझे लक्ष टीवी वर करायला सांगितले आणि मग हळूच  माझी पेंटी काढून टाकली होती.मग मी विचारले : मामा तुम्ही माझी पेंटी का काढून टाकली आहे?

ते काही म्हणाले नाहीत आणि मग म्हणाले : खूप उकडत आहे ना .. म्हणून.

मग मामाने मला सांगितले कि तू खूप भित्री आहेस.

मी म्हणाले : नाही मी भित्री नाही आहे.

ते म्हणाले : जर तू भित्री नाही आहेस.. तर माझे हे बोट तुझ्या पुच्ची मध्ये टाकून दाखव मला.

मी त्यांना म्हणाले कि : हि पुच्ची काय असते?

त्यांनी मला पुच्ची दाखवली.. आणि म्हणाले कि हि आहे.

मी म्हणाले : ठीक आहे.. तुम्ही बोट टाकून द्या.

मग माझे मामा हळूच त्यांचे बोट माझ्या जवळ घेऊन आले आणि तिथे टाकू लागले आणि मला थोडे दुखले आणि मी माझे पाय एकत्र केले.

आता मामा पुन्हा म्हणाले : तू खूप भित्री आहेस.

मी त्यांना म्हणाले : नाही मी नाही घाबरत.

माझे मामा म्हणाले : जर तू घाबरत नाहीस तर तुझे पाय उघड ना.

मी म्हणाले : मला त्रास होतो आहे.

मग मामा म्हणाले : आता मी हळू हळू करतो आणि जर तुला नाही आवडले तर मग पुढे करणार नाही ठीक आहे.

मग मी म्हणाले : मला चांगले का वाटेल? मला आधीच त्रास होतो आहे.

ते म्हणले : एक वेळा करून पहा.

मग मी माझे पाय थोडे ढिले केले आणि मग मामा माझे पाय पसरून पुच्ची पाहू लागले आणि मग ते मला महानले : तू खूप कच्चा माल आहेस.

मला त्यांचे बोलणे काही समजले नाही आणि मी म्हणाले: म्हणजे काय?

ते म्हणाले कि मी तुला नंतर सांगतो.

आणि मग असे म्हणून ते त्यांच्या जीभे ने माझी पुच्ची चाटू लागले होते. मला खूप विचित्र गुदगुदी होत होती.. पण मला त्या बरोबर थोडी मजा पण येत होती.

आता ते माझ्या पुच्ची ला चाटून चाटून मला एका बोटाने फिन्गरिंग करत होते, मग ५ मिनिटांनी ते दोन बोटे टाकून फिन्गरिंग करू लागले होते.

आता मला त्रास होऊ लागला होता पण ते माझ्या कडे काही लक्ष देत नव्हते.

मग त्यांनी मला २ मिनिट नंतर सोडून दिले होते.

आता ते रोज मी शाळेतून आले कि मला मांडी वर बसवून फिन्गरिंग करत होते आणि मी गप्प बसून माझे पाय पसरून त्यांच्या खंद्या वर माझे डोके ठेऊन झोपून जात होते.

मम्मी येई पर्यंत मला मामा त्यांच्या मांडी वर घेऊन जे त्यांना वाटेल ते सर्व करत होते आणि मी एकदम गप्प राहत होते, ते कधी कधी माझी पेंटी काढून त्यांचे बोट आत टाकून माझी पुची पसरून ते आत पाहत होते, तर कधी माझी पुच्ची चाटत होते नाही तर मला म्हणत होते कि मला दुध प्यायचे आहे.


मग मी माझे मम्मे काढून त्यांच्या समोर ठेवत होते आणि ते माझा पूर्ण टोप किंवा फ्रोक काढून टाकत होते आणि मग पोट भरून माझे लहान लहान समोसे सारखे बोल चोकत होते आणि त्यांना चावा पण घेत होते, नाही तर मग कधी कधी माझे कपडे काढून मला पलंग वर झोपवून ते माझ्या बरोबर झोपत होते.

आता मामा माझ्या पुच्ची चा सर्व भागाची माहिती ठेवत होते आणि त्यांना माहिती होते कि मला इथे पर्यंत त्रास होतो आहे.. कारण कि जे तेव्हा बोट हलत होते तेव्हा मी माझी कमर वर खाली करत होते आणि माझे पाय एकत्र करून ठेवत होते. मग ते हळू हळू बोट घालत होते आणि मी गपचूप माझे पाय पसरून त्यांना काय करयचे ते करायला देत होते.

मामा चे वय ३० वर्षे होते आणि ते खूप हुशारीने माझी सेक्सी ची भूक वाढवत होते. त्यांची जादुई बोटे मला वेडे करून टाकत होती आणि ते त्यांना चांगले माहिती होते कि माझ्या पुच्ची बरोबर केव्हा काय करायचे आहे.

कधी कधी मी स्कूल ड्रेस न बदलता त्यांच्या जवळ बसत होते आणि ते माझ्या पुची मध्ये बोट घालत होते आणि मी शेवटचा तास शाळेमध्ये मामा ला मिस करत होते.

आता मामा माझ्या बरोबर संभोग ची प्लानिंग करत होते पण त्यांनी मला काही कळू दिले नाही.

आमच्या एका नाते वाईकाचे लग्न होते आणि आई वडिलांनी प्लान केला कि आम्ही सर्व जाणार आहे, पण मामा मला म्हणले कि तू सांगून टाक कि तुझी टेस्ट आहे मी नाही जाऊ शकत.

मग मी माझ्या आई वडिलांना हे सांगितले तर ते म्हानले कि तू इथे एकटी कसे राहणार?

तर मी मामा चे नाव घेतले आणि ते तयार झाले होते.

हि माझ्या आयुष्याची सर्वात मोठी चूक होती आणि मग तो दिवस पण आला होता. ज्या दिवशी माझ्या आई वडिलांना जायचे होते मी सकाळी शाळेला गेले , त्यांची ट्रेन सकाळी १० वाजता होती.

मग मी जेव्हा शाळेतून घरी आले तेव्हा घरी मामा होते आणि मी येताच त्यांनी म्युसिक लावून टाकले होते आणि ते माझ्या बरोबर डान्स करू लागले होते. मला त्यांनी हात लावलेला खूप पसंत होता.

त्यांनी मला कीस केले आणि मग ते माझे बोल पण दाबत होते.

मी म्हणाले : मामा मी आधी आंघोळ करून येते आहे.

ते म्हणाले : ठीक आहे तू अंघोळ करून घे.

मग मी अंघोळ करायला गेले आणि तेव्हा माझ्या मामानी बाथरूम चा दरवाजा बंद करून टाकला होता आणि मी जेव्हा कडी उघडली तेव्हा ते पटकन दरवाजा उघडून आत मध्ये आले आणि माझे ओले शरीर फक्त पेंटी मध्ये पाहू लागले होते, मग मी जेव्हा मामा ला पहिले तर ते पण एकदम नागडे होते आणि मग माझी नजर त्यांच्या लंड वर गेली होती, तो इतका मोठा होता कि माझी नजर तिथून बाजूला जात पण नव्हती.


मग मी त्यावेळी एकदम पहिल्यांदा माझ्या मामला नागडे पहिले होते, मामा पूर्ण शरीरावर साबण लावून घासत होते आणि म्हणत होते कि आज मी तुला जवणार आहे.

मग त्यांनी मला उचलले आणि ते माझ्या पुचीला साबण असलेल्या बोटाने फिन्गारिंग करू लागले होते आणि मी वेड्या सारखी आह हाहाह हाह्ह अह्ह्ह अंम करत होते.

मग माझ्या मामा ने शोवर चालू करुन टाकला होता.

मग त्यांनी मला फारशी वर झोपवून टाकले होते आणि ते माझ्या वर आले होते आणि मग ते माझे ओठ चोकू लागले होते.

मग ते म्हानले कि तुझी पुच्ची जवू का?

मी म्हणाले कि हो जवा.

मामा म्हणाले : आज मी तुझी सील तोडणार आहे पण तू ओरडू नकोस.

मग असे म्हनून ते माझ्या पुच्ची वर त्यांचा लंड घासू लागले होते आणि एक हाताने माझे डोके पकडून मला कीस करू लागले होते.

दुसर्या हाताने त्यांनी लंड माझ्या पुच्ची वर सेट केला आणि मग एक शॉट मारला.

माझा तर एकदम जीव निघून गेला होता आणि मला खूप त्रास होत होता, मग मामा ने एक अजून शॉट मारला, आणि मी माझ्या दोन्ही हाताने त्यांना धक्का देऊ लागले होते पण त्यांना काही फरक पडला नाही.

मग ते थोडा वेळ थांबले आणि मला वाटले कि ते आता मला सोडून देतील.

पण त्यांनी पुन्हा त्यांचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये सेट केला आणि एक धक्का मारला.

माझ्या पुच्चीतून आता रक्त येत होते मला असे वाटत होते कि माझ्या दोन्ही पायाच्या मध्ये कोणी तरी एक लोखंडी सळी ने वर करत आहे आणि मला आता समजू लागले होते कि जवने म्हणजे काय असते ते.

मी मामा ला म्हणत होते कि सोडून दे मला मला नाही करायचे आहे. प्लीझ मला सोड मामा.

मामा म्हणाले कि जर तुला पहिल्या वेळी पूर्ण पणे सरळ जवले नाही तर तुला नंतर त्रास होईल.

असे म्हनून त्यांनी माझ्या शरीरावर त्यांचे सर्व वजन ठेवले आणि मग जोराने दाबून लंड माझ्या पुच्ची मध्ये घालून टाकला होता.

मला काही पण समजत नव्हते आणि मग मी त्रासाने माझे पाय थोडे ढिले करून टाकले होते.. तर ते मला थेंक यु म्हनु लागले होते आणि मग ते मला तसे शॉट मारत राहिले होते.

मला आता समजले होते कि  जो पर्यंत मामा मला सोडणार नाही तो पर्यंत मला असे सहन करावे लागणार आहे.

मला आता त्रास होत होता पण आता थोडा कमी होता आणि मग मी असेच २० मिनिटे मामा कडून जवून घेत राहिले आणि मामा ने माझ्या आत मध्ये सर्व पाणी सोडून दिले होते.


आता मला उठता पण येत नव्हते.

मग ते मला उचलून बेड वर घेऊन गेले आणि मग मला झोपवून त्यांनी टोवेल ने माझे शरीर पुसले आणि मग मला चादर घालून दिली होती.

मी झोपले.

जेव्हा माझी झोप उडाली टेवला रात्री चे १० वाजले होते आणि मामा ने मला ज्यूस दिले आणि मग ते काही वेळाने माझ्या चादरी मध्ये आले होते.

मग ते मला हात लावू लागले होते आणि मी पण समजले कि आता ते मला जवणार आहेत.

मामा माझ्या दुधाला हळू हळू हात लावून दाबू लागले होते आणि मग ते माझे ओठ चोकू लागले होते आणि मग ते माझ्या वर आले होते.

मी त्यांना म्हणले कि मला खूप त्रास होईल.

ते म्हणले कि आता तुझी सिला तुटली आहे आणि आता तुला काही त्रास होणर नाही आहे.

मग माझ्या मानाने माझे पाय पकडून पसरले आणि मग त्यांनी त्यांचा लंड माझ्या पुच्ची वर ठेवून एक शॉट मारला होता.

मी ओरडले आह्ह ओहोहोह.

मला असे वाटत होते कि माझ्या दोन पायांच्या मधून काही तरी आत मध्ये घुसत चालले आहे.

मी पुन्हा त्याला म्हनु लागले कि तू म्हणत होतास कि आता दुखणार नाही पण मला अजून दुखते आहे प्लीज मला सोडून दे मला काही करायचे नाही आहे मला सोड ना..

ते म्हणले कि सुरुवातीला थोडा त्रास होईल पण नंतर तुला पण खूप मजा येईल थोडा वेळ तू थोडा त्रास सहन करून घे म्हणजे मग मजा येईल.

मग त्यांनी जोर जोराने मला शॉट मारले जो पर्यंत त्यांनी पूर्ण लंड आत नाही केला तो पर्यंत ते मला ठोकत होते आणि मला एक एक शॉट मध्ये असे वाटत होते कि माझ्या पायाच्या मध्ये ते काही तरी फाडून टाकत आहेत.

मग असे त्यांनी मला २० मिनिटे ठोकले आणि मग त्यांचे सर्व पाणी आत मध्ये सोडून टाकले होते. मग ते झोपी गेले होते.

मग मी सकळी पहिले तर मला चालता पण येत नव्हते. पण मामा ने मला त्या अवस्थेत पण मला सकाळी जवले होते.

हे सर्व काम पुढचे ३ दिवस चालले जो पर्यत आई वडील आले नाहीत तो पर्यत चालले.

मग त्यांनी मला हात लावणे पण बंद करून टाकले होते.

आता मी पण तडपू लागले होते आणि मी एक रात्री एक वजता मामा ला उठवले आणि म्हणले कि माझ्या बरोबर जे करायचे आहे ते कर पण असे माझ्या पासून दूर जाऊ नकोस.

त्या रात्री त्यांनी मला खूप जोराने ठोकले होते.

आता हे काम रोज रात्री चे चालू झाले होते, कधी ते मला शाळेतून आले कि ठोकत होते नाही तर मग रात्री चे मला ठोकत होते.

मग मी पहिले कि माझ्या रंगा मध्ये इज झळाळी आली आहे आणि माझी गांड पण आता मोठी होऊ लागली आहे, बहुतेक मामा मला जवत होता त्याचा हा परिणाम होता.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!