मादक आईला झवले लोशन लावून – Marathi Sex Story

मी तेव्हा कॉलेज ला होतो तेव्हाची हि गोष्ट आहे. माझे नाव राकेश आहे आणि मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या सावत्र आईला उपभोगू शकलो आणि आज पण मी तिला मनसोक्तपणे उपभोगत आहे.

माझ्या बापाने मी कॉलेज ला असतानाच दुसरे लग्न केले होते. मी कॉलेज ला असल्याने तसा मोठाच होतो ना. मी त्यात दिसायला चांगला होतो, नियमित जिम ला जायचो आणि कॉलेज कढून मी स्पोर्ट्स मध्ये पण भाग घेत असे आणि त्यामुळे माझी तब्येत खूपच चांगली झाली होती. आणि काही वर्षात माझे लग्न होणार होते आणि त्याच वेळी माझ्या बापाने दुसरे लग्न केले.

पण अर्थात त्याच्या पण काही भावना आहेतच हे मी ओळखले होते आणि त्यामुळे मी काहीच बोललो नाही. पण मला काय अशी फार उत्सुकता नव्हती तिला भेटायची. पण जेव्हा ते लग्न होऊन घरी आले तेव्हा मात्र मी माझा विचार किती मूर्खपणाचा होता हे समजून चुकलो. कारण ती अशी काही दिसायला होती कि तिला मी खूप वेळ तर बघतच राहिलो.

तिचे नाव प्रिया होते. ती माझी सावत्र आई होती. ती दिसायला खूप देखणी होती म्हणण्या पेक्षा ती खूपच जास्त सेक्सी होती. तिची नजर मी पहिल्याच भेटीत ओळखली होती. ती साधारण पस्तीस वर्षाची असेल आणि ती माझ्या बापा पेक्षा तशी लहानच होती ना. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. तिने ज्या पद्धतीने तिची साडी घातली होती त्यावरून तिचा विचार काय आहे ते समजत होते. तिची खाली असलेली साडी तिच्या मदमस्त शरीराचे दर्शन देत होतेच.

तिच्या साडीचा तिरका घातलेला पदर तिच्या त्या उत्तान छातीला झाकून ठेवण्यात असमर्थ होता. त्यातून तिची ती गोलाकार आणि कमालीची सेक्सी छाती मी बघू शकत होतो. तिच्या गांडीला बघून तर मी तिच्या प्रेमातच पडलो आणि माझा जो मनोमन तिला विरोध होता तो कुठल्या कुठे निघून गेला होता आणि तिच्या मी तर प्रेमातच पडलो होतो.

दिवस जातील तसे मी आणि ती जवळ येत होतो. ती माझ्याशी खूपच प्रेमाने वागत होती. पण शेवटी मी पण एक पूर्ण पुरुष होतो हे तिला पण चांगलेच माहित होते. पण म्हणून काही ती माझ्या पासून अंतर ठेवत नसे. उलट मी खूपदा असे अनुभवले होते कि ती माझ्या समोर मुद्दाम तिचा पदर खाली कसा पडेल हे बघत असे आणि त्यातून तिच्या छातीला मला जास्तीत जास्त कसे दाखवता येईल हे बघत असे.

घरी मी आणि तीच जास्तीत जास्त वेळ असे आणि त्यामुळे तर आम्ही खूपच जास्त जवळ येत होतो.

त्या दिवशी मी घरी असताना ती अंघोळ करून आला आणि तिच्या रूम मधून तिने मला हाक मारली. मी तिकडे गेलो तेव्हा तिने साडी घातली होती आणि ती ब्लाउज घालू लागली होती.पण त्या ब्लाउज ला मागे एक लेस होती ती तिला घालता येत नव्हती. अर्थात ती घालता येत नव्हती कि मुद्दाम ती घालत नव्हती ते मला माहित नाही.

“राकेश जरा माझ्या ब्लाउज ची लेस लावून दे ना प्लिज.” असे म्हणून तिने मला तिच्या जवळ येण्यास सांगितले. तिच्या इतक्या जवळ जाण्याचा तो माझा पहिला प्रसंग होता आणि त्यामुळे मी जसा तिच्या जवळ गेलो तसे तिचे ते मादक शरीर मी खूप जवळून बघू शकलो. मी खूप लांबून ते करत होतो ते बघून ती मला म्हणाली “अरे असे कसे येईल. अजून जवळ ये ना.”

मी जवळ गेलो असा काही कि माझा सोटा तिच्या गांडीवर जाऊन थांबला. तिची थोडी थोडी हालचाल होत होती आणि त्यामुळे मी खूपच जास्त गरम झालो होतो. तोच बाहेर कोणी तरी आले आणि आम्ही तिथून बाहेर पडलो नाही तर त्याच दिवशी मी तिला घेतले असते हे मला माहित होते.

तिथून पुढे मी तिला खाऊनच बघू लागलो. तिला ते समजले होते कि तिच्याकडे मी कोणत्या नरजेने बघत आहे ते. पण मला काही त्याची फिकीर नव्हती आणि ती पण मला रोखत नसल्याने माझे धाडस पण दिवसेंदिवस वाढतच होते.

त्या दिवशी ती तिच्या रूम मध्ये असताना तिने पुन्हा एकदा मला हाक मारली. एक तर तेव्हा होती रात्र आणि माझा बाप गेला होता बाहेर गावी. त्यामुळे तो काही येणार नव्हता आणि घरी मी व प्रिया दोघेच होतो. मी तिच्या रूम मध्ये गेलो आणि बघतो तर काय ती गुलाबी रंगाच्या छोट्या गाऊन मध्ये बसली होती. तो गाऊन इतका छोटा होता कि त्यातून तिच्या त्या गोऱ्या गच्च मांड्या मला अगदी नीटपणे दिसत होत्या.

तिचा वरचा भाग स्लिव्हलेस असल्याने तिचे गोरेपान हात आणि त्याच बरोबर तिची ती भरदार छाती खूपच जास्त उठून दिसत होती आणि तिच्या छातीची फट पण मला स्पष्टपणे दिसत होती. ते बघून मी वेडा झालो. ती तिच्या बेड वर बसली होती आणि तिचा एक पाय वर करून ती त्याला लोशन लावत होती. तिचा पाय नुकताच वॅक्स केल्या सारखा दिसत होता आणि त्यामुळे तो खूपच जास्त तुकतूकीत दिसत होता.

ती मला म्हणाली “अरे राकेश जरा इकडे ये ना. मला हे लोशन लावून माझा हात दुखत आहे. तू जर का काही करत नसला तर मला हे लोशन जरा प्लिज लावून दे ना रे.” ती अशी काही बोलत होती कि मी तिच्या ओठांकडे बघतच राहिलो.

मी लगेचच पुढे आलो आणि तिच्या समोर जाऊन बसलो. तिने एक पाय वर केला असल्याने तिच्या दोन्ही मांड्या मला पूर्णपणे दिसत होत्या. त्यांचे ते स्ट्रेच मार्क्स पण मला इतके गरम करत होते कि काही विचारू नका. मी तिच्या मांड्याना खूप वेळ रोखून बघत होतो तेव्हा ती मला म्हणाली “आता लोशन पण लावशील का?” मी ओशाळलो आणि माझ्या हातात मी लोशन घेतले.

तिच्या पायावरून मी माझा हात हळू हळू करत वर वर आणू लागलो तिला लोशन लावू लागलो. पायच्या घोट्या पासून माझा हात फिरवत मी तिच्या गुडघ्या पर्यंत नेला आणि तिथे थांबलो. ते बघून ती मला म्हणाली “अरे थांबला का? वर पर्यंत लाव ना.”

असे म्हणताच मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या मांडीवरून फिरवू लागलो. तिच्या त्या लुसलुशीत गोऱ्या गच्च मांड्याचा माझ्या हाताला स्पर्श होताच माझा सोटा वळवळ करू लागला आणि खूपच मोठा झाला. मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तिच्या मांड्याना मी एकसारखे वर खाली करून मसाज केल्या सारखे ते लोशन लावत होतो.

एके ठिकाणी थोडीशी तिची स्किन रफ झाल्यासारखे वाटत होती. ते बघून ती मला म्हणाली “ती ड्राय झाली आहे. तिला पाणी लावून पण ओलसर पणा रहात नाही.” ते ऐकून मी म्हणालो “मी तिला ओलसरपणा देऊ शकतो.” असे म्हणून मी तिचे दोन्ही पाय बाजूला केले आणि फाकवले. तिच्या मांडी मध्ये मी मझे तोंड घातले आणि माझी जीभ मी बाहेर काढली आणि तिच्या मांडीवरून हळू हळू करत फिरवू लागलो.

ती यामुळे खूप बेभान झाली आणि तिने माझे तोंड तिच्या मांडीत खुपसून घेण्यास सुरवात केली. मी तिची निकर हळूच काढली आणि तिला नग्न केली. तिला नग्न करताच तिची ती कमालीची सेक्सी आणि मादक असलेली योनी माझ्यासाठी ओपन झाली. मी वेड्या सारखे तिची योनी चाटू लागलो. माझा सोटा केव्हाच कडक झाला होता आणि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या.

माझे एकसारखे मागे पुढे होणारे तोंड तिच्या योनीला खात होते आणि त्यामुळे मी चाटून चाटून तिची योनी ओलीचिंब केली. आता मात्र आम्हाला थांबणे अवघड होते. मी माझा सोटा माझ्या हातात घेतला आणि हळू हळू करत तिच्या योनीत कोंबू लागलो. बघता बघता माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला आणि मग मी माझी कंबर प्रचंड वेगाने जोरजोरात मागे पुढे करत तिला ठोकून काढू लागलो.

काच काच काच काच करत मी तिला ठोक ठोक ठोकत होतो आणि ती तिची कंबर उचलून मला त्याच तीव्रतेने मला प्रतिसाद देत होती.

खूप वेळ तिला मी ठोक ठोक ठोकले आणि शेवटी मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

तिच्या पेक्षा माझी खाज जास्त होती आणि त्यामुळे मी तिला त्या रात्री काही झोपू दिले नाही. मला पाहजे तसे आणि पाहिजे तितक्या वेळा तिने मला ठोकू दिले आणि त्यामुळे मी खूपच जास्त खुश होतो. तीला पण घरच्या घरी माझ्या सारखा तरुण मुलगा उपभोगायला मिळत असल्याने ती पण खूपच जास्त खुश होती. तेव्हा पासून मी रोजच तिला ठोकून काढू लागलो होतो

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!