गे टीचरने चोदली माझी गोलाकार गांड – Marathi Kamuk Gay Sex Katha

मी एका बड्या बापाचा मुलगा होतो. बड्या बापाचा मुलगा असल्याने माझा रुबाब पण तसाच होता. मी अगदीच ऐश आरामात जगलो वाढलो होतो आणि त्यामुळे माझे राहणीमान पण तसेच होते. मी कधीच ब्रँडेड कपडे शिवाय कपडे वापरले नव्हते.

मी कॉलेज ला पण चार चाकी मधून जात असे आणि त्यामुळे माझ्या भोवती सतत मुलांचे टोळके असत. कारण मी पैसे खर्च करत असे ना. त्यामुळे ते पण माझ्या हो ला हो म्हणून माझ्याकडून पाहिजे ते खर्च करून घेते असत. अर्थात हे मला काही समजत नव्हते असे नाही. पण मला काय फरक पडत नव्हता. जोवर मला पाहिजे असेल एखादी गोष्ट तोवर मी मागे पुढे बघत नसे.

मी दिसायला पण चांगला होतो. चांगला म्हणण्या पेक्षा मी चिकणा होतो. गोरा गोरा, उंच, शिडशिडित बांधा, अंगावर असेल कि चेहऱ्यावर असेल कुठेच एक छोटा देखील केस नाही. सगळेच कसे तुळतुळीत. गुलाबी ओठ, बोलताना ओठाची होणारी विशिष्ट हालचाल. यामुळे मला पहिल्यांदा जे बघतील त्याना मी गे आहे असेच वाटत असे. पण मग माझे मित्र तसे काही नसल्याचे त्याना सांगत असत.

पण खरे काय आहे ते माझे मला माहित होते. मी अजून कोण आहे हे माझे मलाच माहित नव्हते. कारण जर मी गे नसेल तर असे का होते माझ्याकडे सगळे असून पण मला अजून एक पण गर्लफ्रेंड नव्हती आणि असे का होते कि मला कधीच असे वाटले नाही कि मी एखाद्या मुलीला घेऊन फिरवावे, तिच्याशी संभोग करावा आणि तिला पाहिजे नको ते सगळे देऊन मला पाहिजे नको ते सगळे घ्यावे.

त्याचे वेळी मात्र जेव्हा मी मुले बघत असे तेव्हा मात्र माझ्या फिलिंग्स जागृत होत असत. नॉर्मली मुले जे एखाद्या मुली बद्दल विचार करतात तो मी मुले बघून करत असे आणि त्यामुळे त्यांना बघितले कि का कोणास ठाऊक पण माझा सोटा वळवळ करू लागे. त्यामुळे मी नेमका कोण आहे हे माझे मला समजत नव्हते आणि ना मी यावर कोणाशी बोलू शकत होतो.

सतत उनाडक्या करत असल्याने माझे अर्थात अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत असे आणि त्यामुळे मला नेहमीच मार्क्स कमी मिळ्त असत. ते बघून त्या वर्षी मात्र माझ्या बापाने माझ्यासाठी म्हणून होम ट्युशन ची सोय केली होती. मी काही यासाठी आधी फार तयार नव्हतो. पण जेव्हा माझी ट्युशन घेणारा मी बघितला तेव्हा मात्र मी एका पायावर तयार झालो.

मला वाटले कि टीचर म्हणजे कोणी तर एकदा केस पिकलेला,वयस्क, पोट पुढे आलेला,चष्मा लावलेला, ढेर पोट्या आणि अतिशय खडूस असा कोणी तर असेल.

पण त्याला बघून तर मी वेडाच झालो. तो शिक्षक आहे कि मॉडेल आहे हेच मला समजेना.

त्याचे नाव सुनील होते. सुनील सहा फूट उंच होता. त्या दिवशी त्याने जीन्स आणि टीशर्ट घातला होता. त्या टीशर्ट मधून त्याचे दंड असे काही दिसत होते कि काही विचारू नका. त्याची छाती भरदार होतीच होती पण त्याचे निप्पल्स इकडे कडक होते कि त्याच्या टीशर्ट मधून ते स्पष्टपणे दिसत होते. ते बघून मला असे वाटले कि मी धावतच जाऊन त्या निप्पल्स ना माझ्या तोंडात घयावे आणि त्यांना मनसोक्तपणे चोकत बसावे.

त्याच्या जीन्स मधून त्याच्या त्या कमावलेल्या मांड्या स्पष्टपणे समजून येत होत्या. त्याची एकूणच पर्सनॅलिटी बघून मी मनोमन मात्र खूपच खुश झालो होतो. त्याला बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होता. तो माझा टीचर आहे हे बघून मी मनोमन सुखावलेलो होतो. कधी एकदा मी त्याच्या जवळ बसतो आणि शिकतो असे मला झाले होते.

अर्थात मला ते शिकण्या पेक्षा जास्त रस त्याच्या जवळ बसण्यात होता आणि त्याचे शरीर जवळून बघण्यात होता. त्यामुळे मी लगेच क्लास साठी तयार झालो देखील.

तो मला सगळेच विषय शिकवणार होता. त्यामुळे माझ्याकडे त्याला पाहण्यासाठी वेळच वेळ असणार होता.दिवस जातील तसे आम्ही दोघे जवळ येत होतो आणि त्यातुन आमची जवळीक देखील वाढत होती. तो पण माझ्याकडे शिकवतना असे काही बघत असे कि काही विचारू नका. त्याची नजर पण मला बघत असताना मादक होत असे हे मी ओळखले होते.

त्या दिवशी घरी कोणीच नव्हते आणि तो मला सायन्स शिकवत होता. शरीराचे एक एक भाग तो मला पुस्तकात दाखवत होता आणि त्याच्या शरीरावर हात करून ते मला समजावत होता. हे करत असताना हळू हळू आम्ही आतील अवयवांकडे जाऊ लागलो आणि आता मला उत्सुकता होती कि तो काय करतो याची. कारण तो काही आतील भाग दाखवणार नाही असे मला वाटत होते.

पण त्याने तर माझा अंदाज साफ खोटा ठरवला.त्याने छाती समाजवण्यासाठी त्याचा टीशर्ट काढला. त्याने टीशर्ट काढताच त्याची ती कमालीची भारदसत छाती बघून मी वेडा झालो. आजवर टीशर्ट मधून दिसणारे त्याचे ते निप्पल्स मी आता समोर बघत होतो. ते बघून मला काय करू आणि काय नको असे झाले. तो असे करत एक एक करून त्याचे कपडे काढत होता आणि मला त्याची माहीत देत होता.

तो आता पूर्ण नग्न होऊन माझ्या समोर उभा होता. त्याला नग्न बघून मी म्हणालो “तुझा सोटा किती मोठा आहे अरे? पण हा अजून खूप मोठा होऊ शकतो बर का.

” तो पण गे च होता हे मला समजले.

“ते कसे बरे?” त्याने मला विचारले.

मी लगेच जागेवरून उठलो आणि सरळ खाली त्याच्या समोर गुडघ्यावर बसलो. त्याचा सोटा मग मी माझ्या हातात घेतला आणि त्याला मी हळू हळू करत हलवू लागलो. माझे ते मऊ मऊ हात त्याच्या सोट्याला लागताच त्याचा सोटा खूपच मोठा झाला आणि त्याचा टणकपणा पण खूपच वाढला. मी मग हळूच तो सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागलो.

सुरवातीलाच मी त्याच्या शेंड्याला माझ्या जिभेच्या शेंड्याने गोल गोल करून चुचकारले आणि त्याच बरोबर त्याचा आकार प्रचंड मोठा झाला. तो इकडे तिकडे कर मोठया ऐटीत डोलू लागला. त्याचा आकार खुपच मोठा झालेला बघून मी त्याच्या आजुबजुने माझी जीभ हळू हळू करत फिरवू लागलो.वर खाली आणि खाली वर करत मी माझी जीभ त्याच्या सोट्यावरून फिरवत मी त्याचा आस्वाद घेत होतो.

मी मग हळूच त्याला माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकायला चालू केले. त्याचा इतका मोठा सोटा असून देखील मी अगदी आरामात त्याला माझ्या तोंडात घेतले होते आणि त्याला चोकू लागलो होत. एकसारखे मी माझे तोंड आत बाहेर करत होतो आणि त्याचा सोटा चोकून काढत होतो. त्याचा सोटा चोकत असतानाच मी त्याच्या गोटया पण माझ्या हाताने कुरवाळत होतो आणि त्याला अधिकाधिक गरम करत होतो.

त्याने त्याचे पाय गुडघ्यात वाकवले आणि तो त्याची कंबर मागे पुढे करून त्याचा सोटा जास्तीत जास्त माझ्या तोंडात आत घालू बघत होता. त्याची कंबर इतकी जोरात तो हलवत होता कि आता त्याचा सोटा माझ्या तोंडातच गळतो कि काय असे मला वाटू लागले.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि मला पण पूर्ण नग्न केले. मला त्याने गुडघ्यावर बसवले आणि त्याने त्याचे तोंड माझ्या गांडीत घातले. त्याचे तोंड गांडीत जाताच तो ते घुसळू लागला. घुसळून घुसळून त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि तो ते भोक चाटू लागला. चाटून चाटून त्याने त्याला ओले चिंब केले. त्यात तो त्याची जीभ आता हळू हळू करत घालू लागला.

त्याची पूर्ण जीभ आत घालून तो त्याचे तोंड आत बाहेर करून ते भोक मोठे करू लागला. थोडा वेळ हे करून झाले आणि त्याने मग त्याचा सोटा माझ्या गांडीवर ठेवला. थोडा वेळ इकडे तिकडे करत त्याने त्याला माझ्या गांडीवर फिरवले आणि हळू हळू करत तो त्याला त्या भोकात घालू लागला. बघता बघता त्याचा सोटा पूर्णपणे माझ्या गांडीत जाताच तो मग अजिबात थांबला नाही.

त्याने मग प्रचंड ताकदीने त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवण्यास सुरवात केली.

बघता बघता त्याने इतका वेग वाढवला कि माझे सगळे शरीर त्याच्या प्रत्येक हिसड्याने जोरात मागे पुढे होत होते. खूप वेळ त्याने मला एकसारखे ठोक ठोक ठोकले आणि त्याने मग त्याचा सोटा बाहेर काढला. मी लगेच उठलो आणि त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला.

तो सोटा माझ्या तोंडात घेऊन मी चोकू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. माझे सगळे तोंड त्याच्या वीर्याने भरून गेले. ते सगळे वीर्य मी मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हा पासून तो रोजच मला ठोकू लागला होता. अभ्यास करत करत आमचे हे असे काही जुळले होते कि आज पण आम्ही त्याचा आनन्द घेत आहे. माझ्या अभ्यासात चांगली प्रगती होत असलेली पाहून घरच्यांनी पण त्याला माझ्यासाठी कायमचे नेमून टाकले आणि माझा त्यामुळे चांगलाच फायदा झाला होता.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!