गे डॉक्टरची ओपीडीत चोदली गांड – Marathi Kamuk Gay Chudai Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुरज आहे. आज मी चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला माझी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला माझ्या बद्दल तर माहित झालेच झाले पण त्याच बरोबर मी एका डॉक्टर ला पण मस्तपैकी उपभोगू शकलो आणि आजपण त्याला मी उपभोगतो.

तेव्हा मी कॉलेज ला होतो. बाकी मुलांसारखाच मी पण दिसायला वगैरे सामान्य होतो. मला पण खूप मित्र होते. मी पण नियमितपणे कॉलेज ला जात असे. खूप अभ्यास करत असे. खूप धमाल करत असे. हे इथे पर्यंत सगळे ठीक होते. पण एक अशी गोष्ट होती कि जी मला राहून राहून खात होती आणी ती म्हणजे माझा मुलींबद्दलचा विचार. म्हणजे काय ते तुम्हाला मी सांगतो.

मी सतत मुलांच्यातच रहात आलो होतो. कदाचित त्यामुळे असेल कि काय मला माहित नाही पण मला मुलींबद्दल अजिबातच आकर्षण नव्हते. बाकी मुले जेव्हा मुलींना घेऊन फिरत असत तेव्हा मी मात्र मुलांनाच बघून समाधान मनात असे. मला असे का होते ते मला समजत नव्हते पण ते होत होते हे मात्र नक्की. मला याचा शोध घायचाच होता. कारण मी या बद्दल कोणाशी नीट बोलू पण शकत नव्हतो.

त्यामुळे दिवसेंदिवस मी यावर विचार करून करून खूपच वैतागलो होतो. काही पण करून यातून मार्ग काढलाच पाहिजे हे मला समजत होते.मुले दिसली कि माझ्या भावना जागृत होत आणि मुले बघितली कि माझा सोटा वळवळ करू लागलेला असे. म्हणजे याचा अर्थ काय हे मला पाहिजे होते.

मी एकदा एका डॉकटर कडेच जाऊन या बदल विचारायचे ठरवले आणि खूप शोधाशोध करून मी एक डॉकटर शोधून काढलाच आणि त्याला फोन करून त्याची वेळ घेऊन त्याला भेटायला गेलो देखील.

बोलण्यावरून असे मला वाटले होते कि तो साधारण पानाशीचा वगैरे असेल. पण मी जेव्हा त्याला समोर जाऊन बघितले तेव्हा मी हैराणच झालो. तो साधारण पस्तीस एक वर्षाचा असेल. त्याला बघून असे अजिबात वाटत नव्हते कि तो डॉक्टर आहे ते. कारण तो चक्कपैकी स्पाईक कट मारून बसला होता. घट्ट टीशर्ट मधून त्याचे ते पिळदार स्नायू मला खुणावू लागले होते.

त्याची छाती खूपच भरदार होती आणि त्यातून त्याचे निप्पल्स पण उठून दिसत होते. जीन्स मुले त्याच्याकडे बघून तो एखाद्या पिक्चर चा हिरो आहे कि असे मला वाटू लागले होते. पण तो माझा डॉक्टर आहे या कल्पनेनेच मी किती तरी खुश झालो होतोच आणि माझा सोटा नेहमी पेक्षा जास्तच वळवळ करू लागला होता. त्याला वाटू लागले होते कि जणू काही तो मला आता ठोकूनच काढणार आहे.

त्याने मला बसायला सांगितले आणि काय प्रॉब्लेम आहे ते विचारले. “डॉकटर मला मुली बघून अजिबात फीलिंग्स येत नाहीत. काय समजत नाही असे का  होते ते. पण तेच मुले बघितली कि मात्र मला खूप जास्त फीलिंग्स येतात. असे का होत असावे?”

तो हसला. काही बोलला नाही आणि त्याने मला काही औषधें दिली. दोन दिवसांनी मी त्याला पुन्हा भेटलो. पण काही फरक पडलेला नाही असे मी त्याला सांगताच तो मला म्हणला “हे बघ तुला मी आज काही फोटो तुझ्या मोबाईल ला पाठवतो. ते बघून तुला काय होते ते मला उद्या येऊन सांग.” असे म्हणून त्याने माझ्या समोरच काही फूट पाठवले.

मी घरी गेलो आणि माझ्या मोबाईल मध्ये त्याने काय पाठवले आहे ते बघू लागलो. त्याने तर त्याचेच फोटो मला पाठवले होते. त्याचे ते फोटो अफलातून होते.एक एक करत मी त्याचे फोटो बघत होतो. एकेक फोटो तर अर्धे उघडे होते त्याचे आणि त्यातून दिसणारी त्याची बॉडी बघून मी वेडा झालो. ते बघून मी लगेच एक मस्तपैकी मूठ मारून आलो.

दुसऱ्या दिवशी मी त्याच्याकडे गेलो आणि त्याला मी काय झाले ते खरे सांगितले. तो माझ्याकडे बघून मादक नजरेने हसू लागला. तो मला म्हणाला “गुड. तुझे योग्य औषध आहे माझ्याकडॆ. एक काम कर. इकडे आतल्या खोलीत चल.”

आत जाताच त्याने मला पुन्हा एकदा त्याचे ते फोटो बघण्यास सांगितले आणि मला म्हणाला “तुझी पॅन्ट काढ. तुझ्या सोट्यामध्ये काय आणि कसा फरक पडतो ते मला बघायचे आहे.”

असे म्हणताच मी माझी पॅन्ट काढली आणि मी पूर्ण नग्न होऊन त्याच्या समोर उभा राहिलो. माझा सोटा आधीच फुगीर होता. ते बघून तो मला म्हणाला “अरे तुझा हा सोटा नॉर्मल असेल तर तो मोठा झाल्यावर किती मोठा होत असेल बरे. खरेच मला बघावे लागेल.”

मी त्याचे फोटो बघू लागलो. मला तसेही तो आवडला होताच आणि त्याच्याच समोर मी नग्न होऊन त्याचेच फोटो बघत असल्याने माझा सोटा बघता बघता खूप मोठा झाला. त्याचा आकार इतक्या फास्ट मोठा झालेला बघून तो पण वेडा झाला आणि त्याने माझा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि तो त्याला हळू हळू कुरवाळू लागला होता.

त्याच्या हाताचा स्पर्श माझ्या सोट्याला होताच तो कमालीचा कडक झाला. त्याने मग त्याला त्याच्या हाताने हळू हळू करत हलविण्यास सुरवात केली. माझ्या गोट्याना तो त्याच्या हाताच्या बोटानी कुरवाळत होता आणि त्याच बरोबर तो माझा सोटा पण हलवत होता. सुरवातीस त्याने खूप हळू हळू करत त्याला हवलण्यास सुरवात केली होती.

पण नंतर मात्र त्याने त्याचा वेग खूपच वाढवला आणि तो जोरजोरात त्याला हलवू लागला. त्याचा आकार खूपच मोठा झालेला बघून त्याने मग त्यालाच त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवण्यास सुरवात केली. तो भलामोठा सोटा तो वर खाली करत एकसारखे त्याच्या चेहऱ्यावरून फिरवत होता आणि आह आह आह आह करत त्याचा आस्वाद घेत होता.

हळूच त्याने त्याच्या शेंड्याला त्याच्या जिभेने चुचकारले. त्याच वेळी माझा सोटा इतका प्रचंड कडक झाला कि त्याच्या शिरा मला स्पष्टपणे दिसू लागल्या. त्याने मग त्याला त्याच्या तोंडात घेतले आणि तो त्याला चोकू लागला. त्या आधी त्याने त्यावर त्याची थुंकी टाकली व हाताने ती थुंकी माझ्या सोट्याला फासत तो ओला केला आणि मग तोंडात घेतला.

तो एकसारखे मग त्याचे तोंड वर खाली करत होता आणि माझा सोताच चोकत होता. त्याने माझा तो भलामोठा सोटा अगदी सहजच त्याच्या तोंडात घेल्याने मला समजले कि तो यातील एक जुना खेळाडू आहे. त्याने माझ्या सोट्याला असे काही चोखायला चालू केले हते कि माझ्या भावना खूपच जास्त तीव्र झाल्या होत्या.

त्याचे डोके मी माझ्या हाताने जोरात दाबून माझे ओरल अधिक ताकदिने करायला भाग पाडत होतो. मी माझे गुडघे मग वाकवले आणि माझी कंबर मग मी जोरजोरात मागे पुढे करून हलवू लागलो आणि माझा सोटा अधिकाधिक आत कसा जाऊ शकेल हे बघू लागलो. मी त्याला तसेच खाली पाडले आणि त्याच्या तोंडात जोरजोरात माझा सोटा मागे पुढे करून माऊथ फक काऊ लागलो.

खूप वेळाने मी त्याला बाजूला केले आणि तसेच पोटावर उताणे झोपवले. त्याची गोलाकार गांड बघून मी लाळ टपकवू लागलो.त त्याच्या गांडीच्या गोलाकार कापांवरून मी माझी जीभ हळू हळू करत फिरवू लागलो. ते गोलाकार काप मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि त्याच्या गांडीचे भोक ओपन केले. त्या भोकावर मी माझी जीभ ठेवली आणि हळू हळू करत मी त्याला चाटू लागलो.

खूप वेळ चाटून चाटून मी त्याचे ते भोक ओलेचिंब केले आणि मग मी बाजूला झालो. माझा सोटा मी माझ्या हातात घेतला आणी त्याला थोडी थुंकी लावली व तो मी त्याच्या गाडीवरून हळू हळू करत फिरवू लागलो. थोडा वेळ फिरवल्यावर मी त्याला हळू हळू करत त्याच्या गांडीत घालू लागलो. मी एकच जोराचा हिसडा देताच माझा पूर्ण सोटा त्याचा गांडीत गेला.

मी माझे दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि माझी कंबर मी पुन्हा एकदा जोरजोरात मागे पुढे करून हलवण्यास सुरवात केली.

माझी कंबर प्रचंड वेगाने मी मागे पुढे करत होतो आणि त्याची गांड मारत होतो. काच काच काच काक करत मी त्याची गांड ठोक ठोक ठोकून काढली आणि मग माझा सर्वोच्च क्षण आलाच.

मी  माझा सोटा बाहेर काढताच त्याने तो त्याच्या तोंडात घेतला व त्याला चोकू लागला. त्याने तो चोकू लागताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि माझे सगळे तोंड त्याच्या वीर्याने भरून गेले. मी ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. तेव्हापासून मी नियमितपणे त्याला त्याच्या दवाखान्यात जाऊन ठोकून काढू लागलो होतो.

त्या डॉक्टर ने मला माझी ओळख करुन दिली होतीच होती आणि त्यानेच माझ्या संभोगाची पण सोय करून दिली होती. त्यामुळे मला सगळे एकेच ठिकाणी मिळाले असल्याने मी खुपच खुश होतो.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!