बॉसच्या सेक्सी बायकोला त्याच्याच घरी चोदले – Marathi Sex Story

मी तेव्हा नोकरी साठी एक मोठया कंपनीत कामाला होतो. माझी कंपनी जितकी मोठी होती तितकाच मोठा  हुद्दा होता. मला सुख सोयी पण तशाच होत्या आणि त्यामुळे मी तसा खुश होतो. मोठ्या कंपनीत काम करायची हीच तर मजा येते. त्यातच मी जिथे कामाला होतो त्या विभागात तर मुलींचा भरणाच होता. त्यामुळे तर माझ्या सारख्या झवाडया मुलाला तर काय करू आणि काय नाही असेच  होऊन बसले नसते तरच नवल होते.

एक से एक आयटेम लोक होते माझ्या बरोबर. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे होऊन बसत होते मला. सगळेच कसे अगदी टाप टीप राहत असत. खूप जणींना मी जरी ओळखत नसलो तरी त्यांच्यावर मूठ मात्र मी कधी ना कधी तरी मारली होतीच. इतक्या मुली होत्या ना कंपनीत कि मूठ मारून मारून मी थकून जात असे पण मुली  काही संपत नसत.

मी एकदा असेच काम करत बसलो असताना मला माझ्या बोस ने बोलावून घेतले. त्याचे ना राकेश होते. राकेश एक खूपच देखणा आणि हॅन्डसम बॉस होता. त्याला बघताच समोरचा त्याच्या प्रेमातच पडत असे.  त्याची उंची नाही म्हंटले तरी सहा फूट वैगैरे असेलच. तो कुठल्या तरी बाहेरच्या राज्यातील असल्याने तो दिसायला कमालीचा गोरा होता. एखाद्या चित्रपटातील हिरो प्रमाणे तो दिसत होता.

त्याचे इंग्लिश पण कामलीचे भारी होते. तो बोलू लागला कि त्याच्याकडे लोक आ करून बघत असत. असा  राकेश माझा बॉस असलयाने मला त्याला रिपोर्टींग करावे लागत असे. त्याचे सगळे ठीक होते पण एक गोष्ट बेकार होती ती म्हणजे तो खूप उशिरा रोजच रात्री काम करत असे. त्यामुळे तुम्ही कधी पण त्याला विचारले कि तो म्हणे कि तो  ऑफिस मधेच आहे. मला प्रश्न पडे कि तो घरी जातो कि नाही कधी. ते.

काम माझे पण खूप चांगले होते आणि त्यामुळे मी त्याच्या खूपच जवळ आलो होतो . त्याची एक सिक्रेट गोष्ट होती जी त्या विभागात फक्त आणि फक्त मलाच माहित होती. ती म्हणजे त्याचे लग्न झाले होते आणि तरीही एका मुलीसोबत त्याचे अफेयर होते. सगळ्यात महत्वाचे त्याला भेटायला जागा मीच देत असे. मी फ्लॅट वर एकटाच राहत असल्याने तो माझी किल्ली घेऊन तिथेच तिला बोलवून घेत असे.

एकदा मी काम करत असताना त्याने मला बोलावले आणि मला तो म्हणाला “महेश अरे मला किल्ली दे आणि हे घरी जाताना माझ्या घरी आंबे दे. घरी सांग माझ्या कि मला येण्यास उशीर होईल. घरी माझी बायको असेल तिला दे. मी तू येणार आहेस म्हणून सांगतो” असे म्हणून त्याने तिला फोन केला आणि मला ते आंबे दिले व माझ्याकडून किल्ली घेऊन तो त्याच्या कामात लागला.

मी माझे काम आवरले आणि त्याच्या घरी शोधतच गेलो.मी कधीच त्याच्याकडे आधी गेलो नव्हतो. मी त्याचे घर शोधले आणि बेल वाजवून त्याची बायको दार उघडण्याची वाट बघत उभा राहिलो. थोड्याच  दार उघडले आणि समोर त्याची बायको आली. तिला बघून मी पुरा पागल झालो. अतिशय देखणी होती ती. तिने मला आत घेतले आणि मला म्हणाली “मी राकेश ची वाइफ. माझे  नाव सोना आहे. तू महेश ना?”

“हो हो मीच महेश. सरानी फोन केला होता ना तुम्हाला? हे घ्या आंबे” असे म्हणून मी तिला आंबे दिले आणि  जाऊ लागताच ती मला म्हणाली “अरे इतकी काय गडबड आहे. थांब इतक्या लांब  आला आहेस. मी कोफी बनवते तुझ्यासाठी थांब” असे म्हणून तिने मला सोफ्यावर बसवले. माझा नाईलाज झाला. तीला मी रोखून बघत होतो. बॉस ची बायको असली म्हणून काय झाले शेवटी ती पण एक बाई च होती ना.

वन पीस गाऊन मध्ये पण तिची ३६-२४-३६ फिगर मला स्पष्टपणे दिसत होती. तिच्या पाठमोरी तिची गोरी पान पाठ बघून मी वेडा झालो. तिची ती गोलाकार गांड म्हणजे एक अद्भुत प्रकार होता. तिच्या कमनीय बांध्याला बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला होताच. तिने कोफी आणली आणली ती माझ्या समोर ठेवताना ती खाली वाकताच तिच्या मदमस्त छातीचे दर्शन मला झाले. तिची छाती खूपच गोरी होती. ते बघून मी बघतच राहिलो.

आम्ही कोफी घेताना गप्पा मारत होतो. ती बोलायला तशी चांगली होती. बोलता बोलता ती तिच्यात शरीराच्या हालचाली अश्या काही करत होती कि मला ते बघून अवघडयल्या सारखे होत होते. ती माझ्या सामोर पायावर पाय ठेवून अशी बसली होती कि तिंचे ते वॅक्स केलेले पाय बघून मी वेडा झालो.

ती बोलता बोलता मला अचानक म्हणाली “राकेश  चे सगळे माहित आहे मला. तो तुझ्या फ्लॅट वर कधी व कोणाला भेटतो ते पण माहित आहे. त्याच साठी आज तुला इथे मी बोलावले आहे. राकेश ला वाटते कि मला त्याची ती गोष्ट माहित नाही. मी त्याला कधीच विचारले नाही मी हे आणि त्याने पण सांगितले नाही.”

“म्हणूनच तुझ्याकडे असलेले त्याचे सिक्रेट तसेच राहूदे. आजपासून तू अजून एक सिक्रेट तुझ्याकडे ठेवशील माझे” असे म्हणून ती पुढे आली. मी म्हणालो “कोणते?” असे म्हणताच ती माझ्या मागे गेली आणि तिने माझ्या कानाचा एक चावा घेतला. मला काही कळू पर्यंत गोष्टी अश्या काही झाल्या कि मलाच समजेना कि मी काय करू ते.

ती झटकन पुढे आली आणि माझ्या मांडीवर बसली. मांडीवर बसताच तिने माझ्या तोंडात तिचे तोंड दिले आणि माझ्यावर तिने चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला.

तिचे ते कामलीचे नाजूक ओठ आणि तिचा तो नाजूक देह माझ्या अंगावर बसला होता आणि त्याला मी जमेल तसे घेत होतो. तिने बघता बघता माझे व तिचे दोघांचे कपडे काढून टाकले आणि आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो.

तिची छाती माझ्या तोंडाजवळ होती. तिची छाती मी जोरजोरात दाबत होतो आणि ती तिचे निप्पल्स माझ्या तोंडात देत होती. चोकून चोकून तिचे ते भुरे निप्पल्स मी ओढून ओढून बाहेर काढत होतो. तिने खूप वेळ तिची छाती चोकून घेतली आणि मग ती खाली सरकली. ती गेली माझ्या सोट्याकडे. तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती हलवू लागली.

हलवून हलवून तिने त्याला खूपच मोठा केला. तो मोठा झालेला सोटा तिने तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिच्या आत पूर्ण माझा सोटा गेला होता आणि तरीही त्याला चोखायचे सोडत नव्हती. खूप वेळाने  ती बाजूला होताच मी तिला खाली घेतले आणि तिचे पाय फाकवले. तिच्या त्या गोऱ्या गोऱ्या योनीवर मी माझे तोंड ठेवले आणि माझी जीभ मी बाहेर काढली.

तिची योनी कमालीची नाजूक होती. त्या नाजूक योनिवरून मी माझी जीभ जशी फिरवू लागलो तशी ती योनी लाल होऊ लागली. चाटून चाटून मी तिच्या योनीचा आकार कमालीचा फुगीर केला. त्याच्या आत असलेल्या मांसल गुलाबी भागाला मी चाटू लागलताच तिच्या भावना कमालीच्या तीव्र झाल्या. तिला मला कधी एकदा तिच्यात सामावून घेतो असे होऊन बसले होते.

खूप वेळ तिची योनी मी चाटून काढली आणि मग मी तिला बाजूला केले. माझ्या हत्याराला मी माझ्या हातात घेतले आणि त्याला थोडी थुंकी लावली. हळू हळू करत मग मी माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबू लागलो. एकच हिसडा मी  इतका जोरात मारला कि एकाच दणक्यात माझा सोटा पूर्णपणे आत गेला. ते बघून मी तीचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मी जोरजोरात मागे पुढे करत हलवू लागलो.

एकसारखे तिच्यावर जवळपास मी वीसेक मिनिटे उडत होतो आणि मग खूप ठोकून झाल्यावर मी बाजूला झालो. ती लगेचच खाली आली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. तोंडात घेऊन ती त्याला पुन्हा एकदा चोकू लागली. तिला फार वेळ लागला नाही. थोड्याच वेळात त्यातून वीर्याचा फवारा सर सर करत बाहेर आला आणि तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले.

तिने ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी त्या दिवशी बॉस च्या बायकोला त्याच्याच घरी जे एकदा ठोकले ते तेव्हा पासून आजपर्यंत नियमितपणे ठोकून काढत आहे.

बॉस चे सिक्रेट वेगळे होते आणि त्याच्या बायकोचे सिक्रेट मी होतो. मी तिलाच खुश केल्याने तिने राकेश ला सांगून माझी पगार वाढ तर केलीच केली आणि माझे प्रमोशन पण केले.

त्यामुळे एक तिर मी दो शिकार झाले होते माझे. जसे मी तिला खुश करत होतो तसे ती राकेश बरोबर नीट वागत होती आणि त्यामुळे त्याला असे वाटत होते माझा पायगुण चांगला आहे कि ज्यामुकले त्याची बायको त्याच्याशी नीट वागत आहे ते

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!