बॉयफ्रेंडच्या बापाने ठोकली माझी ओली योनी – Marathi Boyfriend Dad Sex Story

Marathi Boyfriend Dad Sex Story मी सुजाता. माझे वय चाळीस आहे. मी आज तुम्हाला माझी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मला माझ्या सेक्स्युअल बाजूची खरी माहिती मिळाली आणि त्यामुळे मी माझे पूरे आयुष्य तिच्या समवेत अगदी आरामात व्यतीत करू लागले.

हि तेव्हाची गोष्ट आहे जेव्हा मी कोलेज ला होते. मी तेव्हा साधारण पंचवीस वर्षाची असेन. माझी घरची परिस्थिती तशी चांगली होती आणि त्यामुळे मी नेहमीच नीट राहत असे.माझ्या फिगर ला आमच्या कॉलेजमध्ये तोड नव्हती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती माझी. नियमित जिम केल्यावर काय फरक पडतो ते माझ्याकडे बघितले कि लक्षात येत असे. कारण त्याचमुळे तर माझी फिगर सेक्सी झाली होती.

पण हि गोष्ट पण तितकीच खरी होती कि भलेहि तुमची छाती गोलाकार असो, तिला बघून समोरचे घायाळ होत असतील, चालताना तुमच्या छातीची वर खाली होणारी हालचाल असो किंवा गोलाकार गांडीला बघून लाळ घोटणारे असोत. जोवर या मादक शरीराला कोणी खेळवत नाही तोवर त्याची किंमत शून्य आहे हे समजावे. हे मला माहित होते आणि म्हणूनच मी माझ्या स्वभावाला अनुसरूनच वागत होते.

माझा स्वभाव खूपच झवाडा होता. खुप मुले माझे बॉयफ्रेंड होते पण मी एकाच कडून घोकून घेत असे आणि त्याचे नाव सुजित होते. सुजित माझ्या कॉलेज मधेच होता. दिसायला फार देखणा जरी नसला तो तर गळ्याच्या खाली तो खूपच मस्त होता. त्याची आणि माझी ओळख तशी जिम मधेच झाली होती. तेव्हा मला समजले कि तो माझ्याच कॉलेज मध्ये आहे ते.

त्याची घरची परिस्थिती खुपच चांगली होती आणी त्यामुळे तो माझे सगळे लाड पुरवत असे. मला नवनवीन कपडे घेणे, परफ्यूम्स देणे असे एक ना अनेक गिफ्ट्स तो मला नियमिपणे देत असे. आणि त्या बदल्यात मी त्याला ते सगळे देत असे जे एका मुलाला पाहिजे असते.मी त्याची शारीरिक भूक मिटवत असे. पण खरे तर मला त्याचा आता कंटाळा आला होता पण फक्त तो माझ्यावर पैसे उडवत असल्याने मी त्याच्या बरोबर होते.

नाही तर मी त्याला कधीच सोडले असते. जो माझ्यावर खर्च करेल त्याची मी असे साधे लॉजिक होते माझे. त्याने मला एकदा त्याच्या घरी बोलावले. त्याच्या घरी मी जाताच त्याचे ते घर बघून मी वेडा झालो. खूप मोठे होते त्याचे घर. त्या घरात तो आणि त्याचे वडील दोघेच राहत होते. त्याने माझी आणि त्याच्या वडिलांची ओळख करून दिली.

त्याचे वडील बघून मी आवाकाच झाले. कारण ते त्याचे वडील वाटतच नव्हते.

त्यांचे नाव संदीप होते. संदीप साधारण चाळीस वर्षाचा असेल. पण तो दिसायला खूपच हँडसम होता. एक मॅच्युअर माणूस बघून मला पहिल्यांदाच इतका आनंद झाला असेल. त्याचे ते बोलणे, वागणे, त्याचे ते कपडे, त्याची ती हेयर स्टाईल ते सगळेच  केवळ अद्भुत होते.

तो पण जिम करत असेल असे त्याच्याकडे बघून लक्षात येत होतेच. कारण त्याची बिल्ट अशी काही  मजबूत होती कि त्याच्या ड्रेस मधून त्याच्या हाताचे पिळदार भाग  स्पष्ट दिसत होते. त्याला बघून मी पुरी पागल झाले होते. तो पण माझ्याशी असे काही बोलत होता कि माझी योनी फुगीर झाल्याचे मला जाणवले. तो त्याचा सावत्र बाप होता ते मला नंतर समजले.

बोलता बोलता त्याने माझा नंबर माझ्याकडून मागून घेतला. मी पण त्याला दिला. मी तिथून गेले असेल न असेल तोच मला माझ्या मोबाईल वर एक मेसेज आल्याचे लक्षात आले. माहित नसलेल्या नंबर वरून त्यात मेसेज आला होता “खूप सुदंर आहेस तू. तुला भेटून छान वाटले. पुन्हा एकदा भेटायची इच्छा आहे. पण एकांतात”

तो मेसेज वाचून मी त्या नंबर वर फोन केला तर तो नंबर संदीप चा नंबर असल्याचे मला समजले. मी काही बोलले नाही त्याला. पण लगेच पण मी काही भेटायला तयार आहे असे दाखवले नाही.पण मनातून मात्र मी खूपच खुश झाले होते. कारण तो चीज च अशी काही होता कि मला पण त्याला उपभोगायची इच्छा होतीच होती.

खूप दिवस मी त्याला असेच टोलवले. एकदा मी असेच बसले असताना मला एक कुरियर आले. मी ते उघडून बघितले तर त्यात सोन्याचे नेकलेस होते. ते खूपच महागडे होते. ते बघून मी वेडी झाले आणि ते कोणी पाठवले असेल असा विचार करत असतानाच संदीप चा मेसेज मला आला. ते त्याने पाठवले होते. खूपच उंची असे ते गिफ्ट होते आणि आजवर मला असे कोणी काही दिले नव्हते. त्यामुळे मी खूपच भारावून गेले होते.

मी आता त्याला फार काळ टोलवू शकत नव्हते. मी त्याला भेटते म्हणून सांगताच त्याने मला त्याच्या घरी जेव्हा तो एकटा असतो तेव्हा येण्यास सांगितले. मी गेले पण. त्या दिवशी मी काळ्या रंगाचा वन पीस ड्रेस परिधान केला होता. हलकासा मेकअप माझ्या सौंदर्याला उजळून टाकत होता. माझी छाती अधिक उठून दिसावी म्हणून मी एक नंबर आतील ब्रा घातली होती.

माझ्या त्या ड्रेस चे फिटिंग पण असे काही होते की त्यातून माझ्या गांडीचा आकार कमालीचा मादक दिसत होता. मला बघताच त्याची नजर कमालीची बदललेली दिसत होती. त्याने माल आत घेतले आणि मला त्याचा जवळ ओढले.

एका मोठ्या माणसाच्या जवळ जाण्याचा माझा हा पहिलाच प्रसंग होता आणि त्यामुळे मी खूपच उत्सुक होते. शेवटी तो माझ्या पेक्षा किती तरी अनुभवी होता आणि त्याच नुसार त्याचे सगळे एकूण चालू होते. त्याने मला त्याच्या जवळ ओढले आणि माझ्या चेहऱ्यावरून तो त्याचे बोट फिरवू लागला. त्याचे ते बोट फिरवत फिरवत त्याने माझ्या ओठावर आणले आणि बघता बघता ते बोट माझ्या तोंडात दिले.

सोटा चोकल्या सारखे मी ते त्याचे मोठे बोट चोकून काढले आणि त्याचायकडे मदमस्त नजरेने बघू लागले. तो खुश झाला. त्याने मग माझ्या तोंडात त्याचे तोंड दिले आणि तो माझे चुंबन घेऊ लागला. त्याच्या त्या बलदंड आणि मोठ्या शरीराच्या मिठीत मी दिसत पण नव्हते. पण मी पण काही कमीची नव्हते. मी पण त्याला माझ्या जवळ ओढेले आणि तयाचयावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला.

एकमेकांचेच चुंबन घेत घेत त्याने माझी छाती दाबायला चालू केली. त्याची पूर्ण ताकद तो वापरत होता आणि माझ्या छातीचे जमेल तितके हाल करत होता. पण त्यामुळे माझी छाती खूपच मोठी झाली होती आणि त्याने मग माझा व त्याचा ड्रेस बघता बघता काढून टाकला. आम्ही दोघे पण पूर्णपणे नग्न झालो. तो माझ्या देखाकडे लाळ टपकावत बघत होता आणि मी त्याच्या मोठ्या देहाकडे आ वासून उभी होते.

त्याने मग मला खाली केले आणि मग मी त्याच्या सोट्याचा ताबा घेतला. त्याचा सोटा खूपच मोठा होता. पण मी जेव्हा त्याला माझ्या हातात घेऊन त्याला हलवू लागले तेव्हा त्याचा आकार खूपच मोठा झाला. इतका मोठा सोटा मी कधीच बघतीला नव्हता आणि त्यामुळे मी पण खुश झाले होते. मी तो सोटा मग माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागले.

सुरवातीस मला त्याचा सोट नीट काही चोकता येत नव्हता. पण मी पण सराईत होतेच त्यामुळे मी स्वःताला असे अड्जस्ट केले कि मी त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या तोंडात घेऊ शकले. बघता बघता मी माझे तोंड वर खाली करत त्याचा संपूर्ण सोटा चोकून काढू लागले. चोकून चोकून त्याला मी पूर्ण ओलाचिंब केले होते आणि तो त्यामुळे पूर्णपणे बेभान झाला होता.

खूप वेळ त्याने माझ्याकडून सोटा चोकून घेतला आणि मग त्याने मला बाजूला केले. मला खाली झोपवले आणि त्याने माझ्या मांड्या फाकवुन घेतले  व माझ्या योनीत त्याने ते त्याचे भलेमोठे हत्यार कोंबले.माझे पाय त्याने त्याच्या खांद्यावर घेतले आणि त्याचा सोटा त्याची कंबर मागे पुढे करत जोरजोरात तो माझ्यावर उडू लागला.

त्याचा वेग प्रचंड होता. काच काच करत तो माझ्यावर असे काही उडत होता कि मी असा संभोग आज वर कधीच पहिला नव्हता.खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि मग त्याने त्याचा सोटा बाहेर काढला. मी लगेचच उठले आणि त्याचा सोटा मी माझ्या तोंडात घेतला. मी त्या सोट्याला चोकू लागले. चोकून चोकून मी त्याला त्याच्या सर्वोच क्षणावर आणून ठेवले.

त्यातून त्याच्या वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि माझे सगळे तोंड त्याच्या वीर्याने भरून गेले. मी ते सगळे वीर्य पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. त्या नंतर मी नियमितपणे त्याच्याकडून ठोकून घेऊ लागले होते. तो एक तर पूर्ण पुरुष होता आणि तो माझ्यावर खूपच खर्च करत होता. त्यामुळे मी त्याला सोडायचा प्रश्नच नव्हता. त्याला जे पाहिजे ते मी देत होते आणि तो त्या बदल्यात महागडे गिफ्ट्स देऊन खुश करत होता.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!