मित्राच्या सेक्सी बायकोला चाळीत उपभोगले

मी तेव्हा शाळा आणि कॉलेज संपवून पुढे काय करायचे या विचारात होतो. तेव्हा मला असे लक्षात आले कि मी ज्या गावात राहतो तिथे काही होणार नाहीये माझे. याचे मुख्य कारण म्हणजे तिथे फार काही सुख सुविधा तर नव्हत्याच पण गाव देखील छोटे असल्याने तिथे म्हणावी तितकी डेव्हलपमेंट नव्हती. एक देखील मोठी कंपनी तिथे नसल्याने माझे करियर तिथे काही चांगले होईल असे मला वाटत नव्हते.

खूप विचार करून मी शेवटी असा निर्णय घेतला कि मोठ्या शहरात जायचे. पण अडचण हि होती कि मी राहणार कोणाकडे. खूप विचार केल्यावर माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली ती म्हणजे माझा एक लहानपणीचा मित्र खूप वर्ष त्या मोठ्या शहरात रहात होतो. तसेही तो माझ्या मागे आधी पासूनच लागला होता कि मी तिथे यावे म्हणून. तेव्हा मी त्यालाच विचारायचे ठरविले.

मी त्याला या बद्दल विचारताच तो खूप खुश झाला आणि मला म्हणाला “अरे दीपक. तू येणार आणि मी नाही म्हणणार असे कधी होईल का? तू बिनधास्त कधी पण ये आणि माझ्याकडेच रहा. पण फक्त अडचण एकच आहे”

मी विचारले “कसली अडचण?”

त्यावर तो म्हणाला “हे बघ इथे मोठे घर मिळत नाही. मिळाले तरी आपल्याला परवडत नाही. मी एका चाळीत राहतो आणि माझ्याकडे एकच रूम आहे. त्यातच तुला पण कसे तरी राहावे लागेल”

मी होकार दिला आणि त्याच्याकडे पुढच्याच आठवड्यात गेलो देखील. त्याचे नाव महेश होते. तो माझा बालपणीचा मित्र होता. त्याचे लग्न माझ्या आधी खूप झाले होते. त्याच्या बायकोचे नाव नेहा होते. तिला मी कधी बघितले नव्हते. पहिल्यांदाच तिला मी भेटणार होतो. महेश मला घेण्यासाठी स्टॅन्ड वर आला होता. आम्ही त्याच्या रूम वर गेलो. रूम वर जाताच मी आवाकच झालो. त्याला कारण त्याची रूम नव्हे तर त्याची बायको होती.

नेहा दिसायला जबरदस्त आयटम होती. फार गोरी जरी नसली तरी नाकी डोळी नीटस होती तिची फिगर कमनीय होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर असेल ती हे मी लगेच ओळखले. याला असली आयटम मिळाली आहे म्हंटल्यावर मी विचार केला कि हे कसे काय शक्य आहे. तीची नजर कमालीची मादक होती. तिच्याकडे बघून मी क्षणभर मला स्वतःलाच विसरलो. ती अशी काही मादक होती कि माझा सोटा एका क्षणात जागा झाला देखील.

निळ्या रंगाच्या साडीत तिंचे सौंदर्य जितके उठून दिसत होते ते केवळ अवर्णनीय असेच होते. माझी तिच्याशी ओळख करून देण्यात आली. माझे रुटीन चालू झाले. त्यांची रूम खूपच छोटी होती.

कसे बसे आम्ही तिघे त्यात राहायचो. भरीस भर म्हणून अंघोळीसाठी जे बाथरूम होते ते उघडे होते. ज्याला नहाणी म्हणतात तसे एक चौकोनी भाग उघडा होता त्यातच सगळ्यांनी अंघोळ करायचे.

तो लवकर ऑफिस ला जात असे आणि उशिरा परत येत असे. माझे अजून नोकरीचे काही नसल्याने मी निवांत उठायचो. त्या दरम्यान त्या दोघांच्या अंघोळी आणि नाश्ता वगैरे सगळे झालेले असायचे. नेहा घरीच असायची. दिवस जातील तसे माझी आणि नेहाचे आणि माझे चांगलेच सूत जुळले. ती माझ्याशी खूप ओपन होऊन गप्पा मारू लागली होती. तिला माझा स्वभाव आवडला होता. पण माझे सगळे लक्ष तिच्या शरीराकडे होते.

एकदा मला थोडी लवकर जाग आली. मी बाथरूम च्या जवळ च झोपत असे. मी माझ्या पांघरूणातून हळूच डोळे किलकिले करून किती वाजले आहेत याचा अंदाज घेत असताना माझी नजर बाथरूम मध्ये गेली. माझे किलकिले डोळे मोठे करायची वेळ आली होती. कारण समोर नेहा अंघोळ करत होती आणि ती पूर्ण नग्न होती. तिचा तो नग्न देह बघून माझे झोप उडाली. मी पांघरुणात लपून तिच्या देहाचे दर्शन घेतले.

दोन दिवसांनी मी पुन्हा एकदा तोच अनुभव घेतला. पण त्या दिवशी मी एक डाव टाकला. मी झटकन उठलो आणि झोपेत चालत गेल्यासारखे केले आणि बाथरूम कडे तोंड धुण्यासाठी म्हणून गेलो. समोर नेहा नग्न अंघोळ करत होतीच. मी अचानक आलेली बघून ती बावरली आणि झटकन तिचे अंग चोरून उभी राहिली. तिच्याकडे मी बघत तसाच उभा राहिलो. ती मला म्हणाली “तो टॉवेल दे तिथे आहे तो”

मी देताच तिने तिचे अंग झाकून घेतले. पण मी तिला म्हणालो “आता काय उपयोग सगळे बघून झाल्यावर” मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून लाजली आणि तिने माझ्याकडे एक मादक कटाक्ष दिला. मी पुढे काही बोलणार तोच दारावर कोणी तरी आले आमचे संभाषण तिथेच थांबले.

त्या दिवसापासून मी आणि नेहा खाजगी गप्पा देखील मारू लागलो. आमच्यातील जवळीक खूपच जास्त आणि वेगळ्या लेव्हल ला गेली आहे हे आम्हा दोघांना पण समजत होते आणि आम्हाला ते आवडत देखील होते. मी आता वाट बघत होतो कि कधी एकदा मला पुन्हा चान्स मिळतो आणि मी तिला पुन्हा एकदा नग्न बघतो याचा.

थोड्याच दिवसात मला तो चान्स आलाच. मी आणि ती घरी एकटेच होतो. तो कामासाठी म्हणून बाहेर गावी गेला होता. मी तो चान्स साधण्याचे ठरविले आणि तिच्यावर पाळत ठेवून राहिलो. ती जशी अंघोळीला गेली आणि तिने पाणी ओतून घेतले तसा मी उठलो आणि तिच्याकडे गेलो.
मला बघून ती यावेळी काहीच म्हणाली नाही किंवा तिने तिचे अंग देखील चोरून घेतले नाही.

मी तिला म्हणालो “वहिनी टॉवेल हवा आहे का?”

त्यावर तीने माझेच वाक्य मला मारले आणि म्हणाली “आता बघून झाल्यावर काय उपयोग?”

“असे कुठे आम्ही नीट बघितले आहे? असे लांबून बघून काय समजणार आम्हाला?” मी लगेच तिला उत्तर देताच तिने प्रत्युत्तर दिले व ती मला म्हणाली “मग इतके बघितल्यावर अजून नीट बघू नका पाहिजे तसे म्हणून कोण नको म्हणत नाहीये तुम्हला”

तिने मला सरळ आमंत्रण दिले होते. मी कशाला मग थांबतोय. मी लगेच बाथरूम मध्ये शिरलो आणि तिला माझ्याकडे ओढली. ती पूर्ण नग्न होती. तिची छाती मी लगेच माझ्या हाताने जोरजोरात दाबायला चालू केली. तिचे ते कमालीचे उठावदार वक्ष मी माझ्या तोंडात  घेऊन चोकू लागलो. चोकत चोकत मी माझा हात तिच्या शरीरावरुन फिरवू लागलो. तिची ती कमनीय कंबर आणि मादक गांड मी माझ्या हाताने दाबत होतो.

तिचा देह मी दाबत असतानाच तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि त्याला चोळायला सुरवात देखील केली. तिला मी उचलले आणि बाथरूम मधून बाहेर आणले. रूम चे दार बंद असल्याची मी पुन्हा एकदा खात्री करतच मी माझे कपडे उतरावतच तिच्याकडे गेलो. माझा सोटा प्रचंड मोठा आणि कडक झाला होता. त्याला बघून ती बेभान झाली होती. ते प्रचंड मोठे हत्यार बघून ती मला म्हणाली “इतके दिवस कुठे होता तू?”

असे म्हणत तिने माझ्य सोट्याला मागे पुढे करत हलविण्यास सुरवात केली. बघता बघता त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत तो कडक झाला आणि ती खाली गुडघ्यावर बसली. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोखायला चालू केले. तिला एवढा मोठा सोटा बघून माहित नव्हते. त्यामुळे ती वेड्या सारखी त्याच्यावर तुटून पडली होती. जवळपास अर्धा तास तिचे तोंड मागे पुढे होत ती त्याचा आस्वाद घेत होती.

मग तिला मी बाजूला केले आणि तशीच उलट बाजूला करून बसविले. तिचा गांडीच्या गोलाकार घेर मला दिसताच माझ्या तोंडातून पाणी पडू लागले. तिची गांड मी माझ्या हाताने जोरजोरात मारली तसे माझ्या हाताचे व्रण त्या गांडीवर पडले. तिच्या गांडीचे काप मी माझ्या हाताने मग बाजूला केले आणि तिच्या सुपारीमध्ये माझे तोंड घातले.

तिच्या नाजूक योनिवरून मी माझी जीभ फिरवत फिरवत तिच्या दाण्याला कुरवाळू लागताच ती प्रचंड गरम झाली आणि तिने मागे वळून माझे तोंड तिच्या गांडीवर अधिक ताकदीने दाबून घेण्यास सुरवात केली.
मी मनसोक्त तिची योनी चाटून काढली आणि मग बाजुला झालो.

तिच्या योनीत मग मी माझा सोटा घालण्यास सुरवात केली. कचकन मी एक हिसडा देताच माझा अर्धा सोटा आत गेला. गोल गोल आणि मागे पुढे करत मी तिचे योनीचे भोक मोठे करू लागलो. थोडा वेळ होताच मी पुन्हा एक हिसडा दिला आणि त्याच बरोबर माझा पूर्ण सोटा आत गेला. त्याच बरोबर मी माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवले आणि प्रचंड वेगाने तिच्यावर उडू लागलो. काच काच करत तिच्या योनीचा मी फडशा पाडू लागलो होतो. आह आह करत ती मला तसाच प्रतिसाद देत होती.

जवळपास वीसेक मिनिटे तिला ठोकून काढल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनोत सोडले आणि आम्ही शांत झालो. तेव्हापासून मी नियमितपणे नेहा ला ठोकून काढू लागलो होतो. सकाळी उठायचे तिला ठोकायचे आणि एकत्र अंघोळ करायची असा आमचा रोजचा दिनक्रम झाला होता.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!