मी खेळलेला सेक्सी लपं(डाव) – Marathi Hot Chavat Katha

Marathi Hot Chavat Katha मित्रानो नमस्कार माझे नाव सुनील आहे.  आज मी तुम्हाला एक अशी मजेशीर गोष्ट सांगणार आहे. पण हि मजेशीर गोष्टच मला लकी ठरली. कारण मी त्यामुळे एका स्त्री सोबत कायमचा संभोग करू शकलो.

तर हि गोष्ट आहे तेव्हाची जेव्हा मी साधारण पंचिवस वर्षाचा होतो. आमच्या इथे गल्लीत खूप लहान मुले होती. त्यात मी एकटाच मोठा होतो. आजू बाजूला पण कोणी माझ्या वयाचे नसल्याने ना इलाजाने मला त्यांच्याशीच खेळावे लागत असे. त्यामुळे ती मुले पण मला त्यांच्यात घेत असत  बरोबर गल्लीतील बरेच लोक त्यांची मुले माझ्या बरोबर खेळण्यास पाठवत असत.

असेच एक कुटुंब होते. ते नवरा बायको आणि त्यांचा एक छोटा मूलगा असे तिघेच राहत असत. मुलाला ते प्रेमाने सोनू म्हणत. तर तिचे नाव नेहा होते. त्याचे नाव सांगून काहीच उपयोग नाही कारण त्याचा आपल्याशी मतलब काहीच नाहीये. त्यामुळे मी त्यात माझा वेळ वाया घालवणार नाही. तर नेहा म्हणजे आमच्या गल्लीतील सगळ्यात मस्त स्त्री होती.

मस्त स्त्री म्हणजे फक्त दिसायला नव्हे बरं का. तर एकंदरीतच तिची पर्सनॅलिटी जबरदस्त अशीच होती. उंच जशी होती ती तशीच ती नाकी डोळी नीटस असल्याने तिला बघताच क्षणी सगळे वेडे होत असत. मी पण त्याला अपवाद नव्हतो. तिचे ते डोळे, तिचे उरोज, तिची कंबर, तिची गांड हे सगळॆच जणू कसे अद्भुत असेच होते. तिला बघून मला तिच्याशी संभोग करायची इच्छा खूप होत असे. अर्थात अशी इच्छा होणारा मी काही एकटाच नसणार आहे हे देखील मला माहित आहे. कारण आमच्या गल्लीत मोठी मुले जरी नसली तरी मोठे पुरुष मात्र होतेच ना.

आमच्या गल्लीत फक्त त्यांचाच बंगला होता. चारी बाजूने दगडी भिंतीने बंदिस्त असलेल्या बंगल्यात खेळणे सगळ्यांना आवडत असे. तिचा मुलगा तर मी असल्याशिवाय अजिबात खेळत नसे. त्यामुळे मला तेवढेच बरे वाटत असे कि त्या निम्मिताने मला नेहा ला जवळून बघता येते आणि तिच्याशी बोलता देखील येते. ती पण साला माझ्याशी अशी काही बोलत असे ना कि काही विचारू नका. माझ्याशी बोलताना ती सतत डोळ्याचे आणि ओठांचे असे काही हावभाव करत असे ना कि ते बघून तिच्या मनात काय चालूं आहे तेच मला नेमके समजायचे नाही.

मी पण काही दिसायला वगैरे वाईट नव्हतो. उंच, सावळा रंग, खेळाडूची शरीरयष्टी आणि बोलणे खूपच मधाळ यामुळे मला गल्लीत सगळ्या बायका खूपच जवळ करत असत. त्यात नेहा पण अपवाद नव्हती. पण त्यामुळे मला काही तिच्याकडून मिळेल हे सांगणे थोडे कठीण जात होते.

त्या दिवशी नेहा ने मला फोन केला आणि ती मला म्हणाली “अरे सुनील ऐक ना. सोनू चे शाळेतील मित्र आलेत आणि तो तुझ्याशिवाय खेळणार नाही म्हणत आहे. नेमके हे पण काही दिवसांसाठी बाहेर गावी गेले आहेत. तू जर रिकामा असशील तर प्लिज सोनू बरोबर खेळायला येशील का?”

तिने मला असे काही गोड बोलून विचारलें ना कि मी नाहीच म्हणू शकलो नाही. तिला मी तात्कळ होकार दिला आणि तिच्या घरी गेलो. सोनू आणि त्याचे काही मित्र काही तरी खेळात बसले होते. मला बघून तो खूप खुश झाला. पण मला खरा आनंद होता तो नेहा ने बघण्यात. पण ती काही कुठे दिसत नव्हती. तिला माझी नजर शोधात असतानाच ती समोरून अचानक आली. तिला बघून मी दंग राहिलो.

निळ्या रंगाच्या साडी मध्ये तिचे ते आरस्पानी सौंदर्य खूपच उठून दिसत होते. तिचा साडीचा पदर थोडासा खाली पडला असल्याने तिची छाती उघडी पडली होती आणि त्यामुळे तिच्या छातीचे उभार कमालीचे उठून दिसत होते. तिची बेंबी इतकी खोलगट होती कि त्यात पोहून यावे असेच विचार माझ्या मनात क्षणभर येऊन गेले. तिने मला आत बसवले आणि चहा दिला.

थोडा वेळ गप्पा मारून आम्ही खेळायला गेलो. मुलांना लपंडाव खेळायचा होता. ती मला म्हणाली “तुम्ही खेळा. मी जाते कामाला” असे म्हणून ती कामाला गेली आणि आम्ही खेळू लागलो.

एक मुलावर डाव आला आणि आम्ही सगळे लपु लागलो. कुठे कापायचे म्हणून मी  किचन मध्ये जाऊन लपलो. तिथे नेहा होतीच ती माझ्याकडे बघून हसली. मी फ्रिज मागे जाऊन लपलो होतो. तिथून ती काम करत असताना तिच्या शरीराच्या होणाऱ्या सगळ्या हालचाली मी टिपत होतो. तिची देहयष्टी कमालीची मादक होती. तिला बघून माझा सोटा वळवळ करू लागला.

खूप वेळ आम्ही खेळात असतानां एकदा मुलावर डाव आला. त्याला माझ्या लपण्याच्या जागा माहित झाल्या होत्या त्यामुळे तो मी जिथे लपलो तिथे येत असल्याचे पाहून मी धावतच मी वरच्या रूम मध्ये गेलो आणि बाथरूम मध्ये शिरलो व झटकन दार लावून घेतले. मात्र समोर मी जे बघितले ते मात्र केवळ अविश्वसनीय असेच होते. समोर नेहा चक्क पैकी अंघोळ करत होती आणि ती पूर्ण नग्न होती.

तिला बघून मी स्तब्ध झालो. ती वरच्या बाथरूम मध्ये असल्याने तिने चुकून दार लावायचे विसरले होते आणि तेच नेमके माझ्या पथ्यावर पडले होते. तिला मी हळूच म्हणालो “सॉरी”. ती काही बोलली नाही. पण नेमका तो मुलगा तिथे आलाच आणि त्याने पण ते दार उघडताच नेहा ने मला दारा मागे लपवले आणि ती माझ्या पुढे येऊन मला चिकटून उभी राहिली आणि अर्धवट दार बंद करून घेत ती त्याला म्हणाली “अरे मी अंघोळ करत आहे.

ते ऐकून तो मुलगा गेला खरा पण इकडे माझा सोटा तिच्या नग्न गांडीवर जाऊन थांबला होता आणि त्याची हालचा देखील चालू झाली होती. त्या काही क्षणात पण तिची ती कमालीची मादक देहयष्टी बघून मी वेडा झालो. तिच्या गांडीवर सोटा थोडासा रगडल्याने तो कडक झाला होता. ती माझ्याकडे बघून मला म्हणाली “आता माझे सगळे तर तू बघितले आहेसच. मग आता मला तुझे सगळे दाखव बघू झटकन”

असे म्हणून तिने माझा शर्ट काढला, पॅन्ट काढली आणि बघता बघता मला नग्न देखील केले. तिची छाती बघून मी कमालीचा गरम झालो होतो. तिला मी काही करायच्या आत तिनेच मला जवळ ओढले आणि माझ्या तोंडात तिचे तोंड देऊन माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिच्या त्या नग्न देहावरून मी माझा हात सर सर करत फिरवू लागलो होतो. तिची कंबर, तिची गांड हाताने जोरजोरात दाबत होतो.

तिच्या छातीला दाबताना माझी ताकद प्रचंड वाढत होती आणि मी तिचे उरोज शब्दशः पिळून काढत होतो. तिच्या ती माझ्या सोट्याला तिच्या हातात पकडून एकसारखे मागे पुढे करत हलवत होती आणि त्यामुळे तर तो खूपच कडक होत होता. ती आपण माझ्या सम्पूर्ण देहावरून तिचा हात फिरवत होती. माझ्या पिळदार शरीराचा आनंद घेत होती.

ती मग खाली बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. हळू हळू करत तिने त्याला पूर्णपणे तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. वर खाली होणारे तिचे डोके एकसारखे एका लयीत माझ्या सोट्याला चोकत होते आणि त्यामुळे त्याच्या शीरा दिसण्या इतपत त्याचा ताठरपणा वाढला होता. तिचे ओरल करायचा प्रकार केवळ अफलातून असाच होता. मी वेडा झालो होतो.

खूप वेळ ओरल करून मग ती बाजूला होताच. मी तिला उभे केले आणि मी खाली बसलो. शेजारी असलेल्या कमोड वर तिचा मी एक पाय वर ठेवला आणि खालून तिच्या योनीवर माझी जीभ ठेवून मी सर सर करत फिरवू लागलो. तिची योनी उभी आडवी तिरकी सरळ अशी सगळ्या डायरेक्शन मध्ये मी चाटून चाटून ओलीचिंब केली. तिच्या गुलाबी योनीला मी असे काही चाटत होतो कि ती माझे डोके धरून त्यावर जोरात रेटून घेत होती.

तिची योनी चाटून झाल्यावर मी तसाच उभा राहिलो आणि एका बाजूने तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला. काच काच करत मी लगेचच तिच्यावर उडू लागलो. तिचा एक पाय कमोडवर तसाच होता. तिला ते दुखू लागल्याने मी तिला पाय खाली घेण्यास सांगितले आणि तिला पुढे उभ्यानेच वाकवले आणि मागून पुन्हा एकदा माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला.

यावेळी मात्र मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर हलवत होतो. एकसारखे खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. आम्ही दोघांनी मग एकत्र अंघोळ केली. अंघोळ करता करता मी अजून एकदा तिच्यावर शॉट काढला. बघता बघता तिच्यावर मी दोन वेळा उडालो असल्याने ती माझ्यावर खूप खुश झाली.

त्या काही दिवस तिचा नवरा तसाही बाहेर गावीच असलयाने तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले. सकाळी चालू झाले कि मी थांबतच नसे.  तेव्हापासून मी नियमितपणे नेहा च्या घरी जाऊन तिला मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकू लागलो होतो.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!