टॉकीज मध्ये घेतले मित्राच्या बहिणीला – Marathi Mitrachi Hot Bahin Sex Katha

Marathi Mitrachi Hot Bahin Sex Katha मी आणि रघु एकाच गल्लीत  राहत होतो.  खुप चांगले मित्र होतो आम्ही. गल्लीतील हि मैत्री आमची शाळा आणि कॉलेज मध्ये देखील चालू होती. त्यामुळे आमचे खूपच चांगले जमत होते. माझ्या आणि त्याच्यात खूप फरक होता तसा. तो खूपच साधा सरळ होता. सुमार दर्जाची पर्सनॅलिटी आणि अतिशय कृश शरीरयष्टी. त्यातच अभ्यासात अजिबात गती नाही. त्यामुळे तर तो खूपच बुजल्या बुजल्या सारखा करत असे.

त्याच्या  बरोबर उलट मी होतो. माझी पर्सनॅलिटी खूपच चांगली होती. शाळा आणि कॉलेज मध्ये मी फुटबॉल खेळत असे. त्यामुळे माझी शरीरयष्टी एका खेळाडू ला शोभेल अशीच होती. माझ्या सहा फूट उंचीला शोभेल अशी माझी धिप्पाड छाती होती. पिळदार स्नायू, कडक मसल या माझ्या जमेच्या बाजू होत्या. त्यातच मी अभ्यासात पण खूप पुढे होतो. त्यामुळे तर माझ्या मागे मुलीची नेहमीच रीघ लागलेली असायची.

मी रघु च्या घरी  नेहमी येत जात असे. त्याच्या घरी मला चांगला मान होता. त्याच्या घरी त्याची एक लहान बहीण होती. आमच्या पेक्षा दोन वर्षांनीच फक्त लहान होती ती. तिचे नाव निशा होते. ती पण मला लहान पासून ओळखीची होती. आम्ही बरोबर खेळलो होतो. त्यामुळे ती पण मला खूप चांगली ओळखत होती. अशी हि निशा दिसायला खूप मादक होती.

लहानपणीचे विचार मोठे झाले कि खूप वेगळे होतात. माझे पण तसेच झाले होते. मला निशा मध्ये आता एक परिपूर्ण मुलगी दिसत होती. आणि याचे कारण होते ते म्हणजे तिचे अर्थातच शरीर. वयात आलेल्या प्रत्येक मुली प्रमाणे तिचे पण शरीर आता नैसर्गिक बदलाच्या खुणा दाखवत होते. तिची बाहेर उठून आलेली छाती अशी काही वाटत होती कि ती दोन कबुतरे तिच्या ब्रा मध्ये जबरदस्तीने कोंबले होते.

तिचे उरोज दाबून घेण्यास पूर्णपणे तयार  तयार होते. तिची गांड पण हल्ली ती बाहेर काढून चालत होती.याचाच अर्थ कि ती संभोगासाठी तयार होती. माझी  नजर तिच्यावर होतीच. तेव्हाच नेमके मी पुढील शिक्षणासाठी म्हणून मोठ्या शहरात गेलो. तिथे जाऊन मला दोन तीन महिने होतात न होताच मला असे समजले कि निशा पण त्याच गावी शिक्षणासाठी आली आहे.

मला तिने आल्या आल्या फोन केला. आम्ही दोघे एका कॉफी शॉप मध्ये भेटलो. कॉफी घेत घेत आम्ही खूप  गप्पा मारल्या. तिच्या त्या पारंपरिक ड्रेस मधून पण तिच्या मदमस्त फिगर चे दर्शन मला खूपच चांगले होत होते. तिच्या लेगिन्स तिच्या भरगच्च मांड्यांचे दर्शन मला देत होते.

तिच्या छातीचे उभार नेहमीप्रमाणे मला खुणावत होते. तिला बघत बघत मी तिच्याशी गप्पा मारत होतो.

तिचे बोलणे जे गावी होते त्या पेक्षा खूपच वेगळे होते. त्या दिवसापासून तिने मला रोज मेसेज करायला सुरवात केली. सुरवातीस फक्त साधे मेसेज आम्ही करत होतो. पण नंतर मात्र तिने मला अश्लील जोक्स पाठवण्यास सुरवात केली. तिने अश्लील जोक्स पाठ्वताच मी तिला अश्लील क्लिप्स पाठवण्यास सुरवात केली. मला वाटले ती काही  तरी बोलेल मला. पण तिने काहीच तक्रार केली नाही. तेव्हा पासून तिने मला आणि मी तिला अश्लील क्लिप्स पाठवायचा रातीबच लावला.

एकदा मी असाच बसलो असताना तिचा फोन मला आला आणि तिने मला पिक्चर ला जाऊया का असे विचारले. मी लगेच तयार झालो. माझ्या गाडीवर मी तिला घेतले आणि निघालो. निळ्या रंगाची जीन्स आणि सफेद रंगाचा टॉप घालून ती आली होती आणि त्यात तिचे शरीर असे काही उठून दिसत होते कि क्षणभर मला वाटले कि हिला पिक्चर ला नाही तर लॉज ला न्यावे कि काय.

ती गाडीवर पण मला चिकटून अशी काही बसली होती कि तिची छाती माझ्या पाठीला पूर्णपणे घासत होती. त्यातच मी मुद्दाम खड्डे बघून गाडी त्यातून घालत असल्याने ती अजून जास्त माझ्या जवळ येत होती. तिला पण ते पाहिजे होतेच नाही तर ती मुळातच मला चिकटून बसली नसती. जवळपास सगळ्या चांगल्या पिक्चर ची तिकिटे आधीच गेली होती.

एका अतिशय सुमार टॉकीज ला साधारण दर्जाचा एक पिक्चर लागला होता. आम्ही तिथे गेलो तेव्हा त्याची तिकिटे उपलब्ध असल्याचे समजले. आम्ही तोच बघायचे ठरवले. आम्ही आत गेलो आणि बघतो तर काय त्या आख्या बाल्कनीत आम्ही दोनच कपल होतो. मला काय ते बरेच होते. मी तिला घेऊन सगळ्यात वर एका कोपऱ्यात जाऊन बसलो. ते दुसरे कपल खाली सगळ्यात पुढे बसले होते. त्यामुळे मागे काय चालू आहे ते त्यांना त्या अंधारात काही समजायचा प्रश्नच नव्हता.

पिक्चर चालू झाला खरा पण माझे काही लक्ष त्याकडे नव्हते. ते टॉकीज खूपच जुन्या पद्धतीचे असल्याने त्याच्या सीट्स मुळातच खूप जवळ जवळ होत्या आणि त्यामुळे तर माझे अंग निशा च्या अंगाला पूर्णपणे चिकटले होते. माझ्या हाताची घासाघीस तिला होऊ लागताच मी जसा गरम झालो तशी ती पण कमालीची गरम झाली. थोड्याच वेळात मी धाडस करून माझा हात तिच्या मांडीवर ठेवला. ती काही बोलली नाही.

ती काही बोलत नाही हे बघून माझे धाडस वाढले आणि मी हळू हळू माझ्या बोटानी तिच्या मांडीवर बारीकशी रेघ काढल्या सारखे करू लागलो.

त्या वातावरणात तो स्पर्श पण खूपच सुखावणारा आणि हवा हवासा असतो. मी माझी बोटे तशीच पुढे घेत तिच्या गुडघ्यावरून गोलाकार फिरवू लागलो. तिला तो प्रकार भलताच आवडला. मग मी माझा हात मागे घेत घेत तिची मांडी दाबत दाबत तिच्या योनी कडे माझा हात नेला. तिच्या योनीला माझा हलकासा हाताचा स्पर्श होताच मात्र ती शहारली. तीने माझा हात तिच्या हातात घेतला.

मी तसाच हात मग तिच्या छातीवर ठेवला आणि तिच्या टीशर्ट वरूनच तिची छाती दाबू लागलो. तिचेते गोलाकार उरोज मी माझ्या हाताने दाबू लागताच मात्र ती झटकन माझ्याकडे तोंड करून बसली. ती आता बेभान होत होती. तिची छाती दाबत दाबताच मी तिला माझ्या कडे ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले. त्या अंधाऱ्या कोपऱ्यात मी तिचे स्मूचिंग करू लागलो. तिची छाती जोरजोरात दाबू लागलो.

ती देहभान विसरून मला प्रतिसाद देत होती. मग मी तिच्या टीशर्ट मध्ये खालून हात घातला आणि तिच्या पाठीकडे हात नेला. तिच्या पाठीवर आलेले ते ब्रा चे हुक मी कसेबसे माझ्या हातानी काढले आणि तिची ब्रा मोकळी केली. तिची ब्रा मोकळी होताच तिचे ते भलेमोठे उरोज टणकन बाहेर आले आणि त्यांना मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो. तिच्या छातीचे ते निप्पल्स मी माझ्या हाताच्या चिमटीने धरून बाहेर ओढू लागलो.

मी तसेच तिचा टीशर्ट थोडा वर केला आणि तिच्या छातीला माझ्या तोंडात घेऊन जोरजोरात चोकू लागलो. दूध प्यावे तसे मी त्यांना चोकत होतो आणि त्यामुळे तर तिचे निप्पल्स कमालीचे कडक झाले. एव्हाना ते समोर बसलेलं कपल पण रंगात आले होते आणि त्यांनी पण तेच चालू केले होते जे आम्ही केले होते. पण तरीही आम्ही सावध होतोच.

तिची छाती मी चोकून काढत असताना तिचा हात तिने माझ्या  फिरवत फिरवत माझ्या सोट्याकडे नेला होता. तिने माझ्या पॅन्ट ची चेन काढली आणि माझा सोटा तिने बाहेर काढला. ते भलेमोठे हत्यार बाहेर येताच ती त्याला तिच्या हाताने वर खाली करत हलवू लागली. माझे तिची छाती चोकने झाल्यावर ती खाली वाकली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला.

माझा सोटा तिने तोंडात घेताच तो कमालीचा कडक झाला. तिने त्याच्या शेंड्याला असे काही चोकले कि काही विचारू नका. त्याच्या शिरा दिसू लगे पर्यंत तो मोठा झाला होता. ती एकसारखे वर खाली तोंड करून त्याला चोकत होती आणि मी त्याचा आस्वाद घेत होतो.

चोकून झाल्यावर जशी ती वर उठली तसे मी तिची जीन्स अर्धवट उतरवली.

तिच्या निकर ला पण मी खाली घेतले आणि तिला अर्ध नग्न केले. तिला मग मी तिच्या जागेवरून उठवले आणि माझ्या मांडीवर मी बसवले. खाली बसताना तिने  बरोबर तिच्या योनीत माझा सोटा जाईल अश्या बेताने अड्जस्ट केली आणि ती खाली बसली.

ती खाली बसताच माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत गेला आणि मग ती हळू हळू करत तिची गांड वर खाली करू लागली. जसे ती गरम होत होती तसा तिचा वेग वाढत होता. मी माझे हात मागून तिच्या छातीवर ठेवले आणि जोरजोरात दाबू लागलो होतो. ती एकसारखी खाली वर बसत होती आणि माझी कंबर खालून वर उचलत तिच्या योनीला उपभोगत होतो.

खूप वेळ झाल्यावर मात्र आम्ही आमच्या सर्वोच क्षणाला पोहचलो आणि मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले व आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी तिला टॉकीज मध्ये जे ठोकले ते आज पण तिला मी नियमितपणे ठोकतो.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!