जबाबदार लंड

एकदाचे लग्न झाले बऱ्याच दिवसा पासून माझे व राजेश चे चालू होते. जेंव्हा माझ्या आई वडिलांना हि गोष्ट कळली तेंव्हा त्यांनीच पुढाकार घेऊन माझे लंग लाऊन दिले. माझ्या नवऱ्याची म्हणजे राजेश ची बदली दुसरी कडे झाली होती आणि त्यानिम्मित त्याला तिकडे जायचे होते. राजेश खूप समजूतदार होता. पण कितीही समजूतदार असला तरी मी काही गोष्टी त्याला सांगू शकत न्हवते कारण तो लंड माझी चूक समजून घेऊ शकेल असे मला तरी वाटत न्हवते. मला तो समजावून घेईल का या विचाराने मला कधी कधी रात्रीची झोप लागत न्हवती. मला लंड हवा होता.

त्या दिवशी मी आपली रोजची सारी कामे आटोपून नुकतीच कुठे पलंगावर पडले होते तेवढ्यात दरवाजा कोणीतरी थोटावला आणि मी वैतागत दार उघडायला गेले. राजेश घरी नसेल म्हणत सुनील घरात आला. राजेशचा अगदी जिवलग मित्र, दोन वेळा सुनील आमच्या घरी कोणी नसताना आला होता पण आज तो आपल्या बायकोला घेऊन आला होता. संध्याकाळी राजेश आला व सुनील ला पाहून खूप खुश झाला व म्हणाला अरे सुन्या तू आणि वाहिनी सोबत. अरे राज मी थोडे दिवस राहायला आलो आहे. असे म्हणत दररोज ते सगळे बाहेर फिरायला जात. सुनील घरी चार आठ दिवस गेले. राजेश आपल्या पत्नी बरोबर काही करू शकत न्हवता कारण खोल्या दोनच होत्या आतल्या खोलीत सुनीलची बायको आणि राजेश ची बायको झोपत होत्या आणि राजेश व सुनील बाहेर त्यामुळे काही करू शकत न्हवते राजेश ची बैचेनी वाढत होती.
एक दिवस हे दोघे पार्टी करत घरी पिवून फुल झाले व ते आपापल्या बायकांना जबरदस्ती करू लागले पिण्यासाठी. असे करत ते सर्व नशेत धुत्त झाले. सुनीलची बायको तर कधीच झोपी गेली. मीही (राजेश ची बायको) झोपी गेली. रात्री अचानक दचकले कुणी तरी मला मिठीत आवळले आणि माझ्या गालांचे चुंबन घेतले आणि माझ्या पोटावरती हात फिरवत उरोजना भिडले. मी दचकून डोळे उघडले तर ते मला अंधारात बिलगले होते आणि एका हाताने मांडीला चाचपत होते. मला सकाळी नवऱ्याने एकटीला गाठून केलेली सूचना आठवली म्हणून मीही साथ दिली. मलाही त्याच्या कडे वळताना तो खरोखरच सुखावला आणि माझ्या उरोजांशी खेळण्यास सुरुवात केली.

तेंव्हा मि त्यास उत्तेजन देण्यासाठी त्यांच्या शरीरावरून हात फिरवू लागले. त्यांच्या हाताच्या क्रियेला आता वेग आला होता. तो जोराने माझे उरोज दाबत होता माझ्या तोंडून आनंदाचे चित्कार बाहेर पडत होते आणि हळू हळू त्याला मी नागडा करीत होते आणि तो हि मला आवळत होता नागडी करत होता.

त्याचा हात माझ्या पोटावरून खाली खाली मांड्या वरती फिरू लागला. तर कधी उरोजावर फिरत होता. मीही त्याच्या तोंडात तोंड घालत होते. त्यामुळे तो क्षण क्षणा ला आवेशात येत होता. तो माझ्या अंगावरती आला. आणि काही क्षणातच त्याने मला स्वर्ग सुखाची चव चाखवली आणि मला तृप्त केले.
थोड्या वेळाने आम्ही एकमेका पासून तृप्त मनाने दूर झालो व तो समाधानाने आपले कपडे सावरत निघून गेला. मी पण नंतर स्वताला सावरून झोपी गेले होते तृप्त मनाने. सकाळी जेव्हा मी कामात गुंतले तेंव्हा अचानक मागून राजेश आला नि दिलगिरी दर्शवत मला म्हणाला.

सॉरी संगीता रात्री मी काही जास्तच प्यायला मुळे लगेचच झोपी गेलो. तुला फार वाट पहावी लागली असेल ना आणि हिरमोडहि झाला असेल ना तुझा. तेव्हा सॉरी ह आज रात्री मात्र आपण नक्की करू काय असे म्हणत तो निघून गेला. पण हे ऐकून मला बेशुद्ध पडायलाच होते. सारे घर माझ्या समोर फिरत आहे असे वाटू लागले. कारण राजेश समजून मी सुनील शी संभोग केला होता आणि त्याने मला आपली समजून? आई ग! लंड.. अरे देवा!

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!