विधवा आईला जवण्याची गोष्ट

हेल्लो मित्रांनो माझे नाव प्रेम आहे आणि माझे वय २३ आहे. मी मागच्या काही दिवसांनी तुम्हाला माझी एक खरी गोष्ट सांगायचा विचार करत होतो. पण का माहित नाही मला भीती वाटत होती. पण आज मी खूप हिम्मत करून माझी ही गोष्ट तुमच्या समोर ठेवत आहे आणि ही गोष्ट माझ्या आईला जवण्यावर आधारित आहे, जी एक विधवा आहे आणि वय ४० असेल. पण ती चेहऱ्याने इतकी मोठी वाटत नाही आणि खूप लहान, होट,सेक्सी दिसते आणि तिला एकदा पाहून सर्वजण तिच्याविषयी विचार करू लागतात.

माझ्या वडिलांचा मृत्यू तेव्हा झाला होता जेव्हा मी वयाने खूप लहान होतो, म्हणून त्यावेळी माझी आई खूप एकटी राहू लागली आणि तिला एका आधाराची गरज होती. मित्रांनो माझ्या आईचा एक जुना डाव होता, जो माझ्या आईच्या घराच्या म्हणजे माझ्या आजीच्या घराशेजारी राहायचा आणि त्याचे माझ्या वयाचे दोन मुलगे पण होते.माझ्या बाबाच्या मृत्युनंतर काही वर्षंनी माझ्या आईच्या मैत्रिणीने तिला सांगितले कि एक कपडे शिवण्याचा कोर्स आहे जो करून ती घरी बसून काही पैसे कमवेल आणि तिचे मन पण कामात गुंतेल, तेव्हा आम्ही माज्या आजीच्या घरी राहू लागलो.

मग मी बरेच दिवस लक्ष दिले कि माझी आई बऱ्याच वेळा वर गच्चीवर जात असे आणि तिच्याकडे एक फोन पण होता, जेव्हा मी पहिला तर ही गोष्ट मी मामाला सांगितली. मग त्याने आईला विचरले तर ती म्हणाली कि तो फोन तिने अनोळखी माणसाकडून ५०० रुपयात घेतला होता जो बसमध्ये प्रवास करत होता. हे ऐकून मामाने तिला खूप रागावले कि हे सगळे ठीक नाही. मग मी जसा मोठा जालो मी लक्ष दिले कि आईचा चेहरा काही वेगळाच झाला आहे आणि आई काही औषधे घेत असे. कदाचित त्रासाची औषधे घेत असेल. मग मी बारा वर्षाचा झालो आणि एक दिवस ती म्हणाली कि ती तिच्या मैत्रिणीकडे जात आहे,मला आता तिच्या सर्व गोष्टीवर शंका येत होती आणि मी तिच्यावर डोळा ठेऊ लागलो कि ती कुठे केव्हा जाते.

मग मी तिचा पाठलाग केला आणि मला समजले कि ती एक काळ्या जाड माणसाबरोबर त्याच्या गाडीवर बसून कुठेतरी जात आहे आणि मी तिच्या मागे जाऊ लागलो मग मी बघीतले कि ते दोघे एक लवर्स पार्क जवळ येऊन थांबले आणि ते एकमेकांचे हात धरून मजेत चालू लागले आणि हे पाहून मला खूप दुख जाले आणि मी थोड्या वेळाने तेथून माझ्या घरी आलो. मग आई काही तासाने घरी आली आणि मी तिला काही नाही म्हणालो. जेव्हा रात्र झाली आणि ती वर गेली तेव्हा मी पण तिच्या मागे वर गेलो.

मग मी तीचे बोलणे ऐकले आणि समजलो कि ती वर येऊन एकटी त्या गेन्ड्याबरोबर बोलत होती. मग मी तिला मागून बोलावले आणि म्हणलो कि इथे एकटे येऊन तू कोणाबरोबर बोलत आहेस? तर ती मला तिथे अचानक पाहून चकित झाली आणि तिचा चेहरा घामाने ओला झाला. आणि घाबरत म्हणाली कि माझी मैत्रीण आहे. मग मी म्हणालो कि दे, मी पण तुझ्या मैत्रिणीबरोबर थोडे बोलतो. हे ऐकून ती खूप घाबरली आणि तिच्या चेहर्याचा रंग उडाला आणि तिने कॉल कट केला आणि मी मोबाईल नंबर बघण्याचा प्रयत्न केला तर तिने तो नंबर पण डिलीट केला. मग मी म्हणालो कि मी तुम्हाला त्या दिवशी लवर्स पार्कमध्ये हातात हात घेऊन फिरताना पहिले आहे आणि ती हे ऐकून जोराने रडू लागली.

मग मी तिला खूप सुनावले आणि तिच्याबरोबर बोलणे बंद केले तर तिने तिचा फोन वरून खाली फेकला आणि ती त्याला वापरत नव्हती आणि काही महिने असेच चालले, कारण ती मला खूप प्रेम करायची आणि म्हणून तिला आता त्या गोष्टीचे खूप दुखः होत होते. मग मी एक दिवस ओनलाइन एक फेक आयडी बनवून काही मुलीकडून याविषयी विचारले तर त्यांनी मला सांगितले कि तू तिला अडवू नको, ती जर तिचे पहिले लग्न विसरून तिच्या दुसर्या आयुष्यात आनंदी राहत असेल तर तिला तसेच राहू दे नाहीतर एकटी ती कशी जगेल? माग काही दिवसंनी मी आईला समजवले आणि सांगितले कि फोनवर बोलत जा,मला यावर काही तक्रार नाही. आणि मी म्हणालो कि त्याबरोबर बोलायचे असेल तर बोलू शकतेस.

मित्रांनो माझे हे ऐकून ती खूप खुश झाली आणि तिने तिचे बोलणे पुन्हा सुरु केले आणि एके दिवशी आमच्या घरचे सर्व बाहेर गेले होते. मग मी माझ्या आईला चकित करण्यासाठी त्याला माझ्या घरी बोलावले आणि आई हे पाहून चकित झाली आणि मी पण तिचा आनंद पाहून खुश झालो आणि मी त्यांना काही न सांगता त्यांना एकटे सोडले, ते काही वेळ बसून राहिले आणि बोलत राहिले आणि मी तिथून निघून गेलो.

मग आईने मला बोलवले आणि विचारले कि कुठे चाललास? तर मी म्हणालो कि तुम्ही दोघे एकटे बसा आणि काही वेळ बोला तर तिने मला हग केले आणि तिच्या खोलीमध्ये गेली. पण मी पहिले कि त्या खोलीची एक खिडकी उघडी होती आणि मी तेथून पाहू लागलो. मी पहिले कि ते दोघे आनंदी होते आणि काही वेळाने माजी आई त्या गेंड्याच्या मांडीवर बसली आणि तो तिचे बॉल दाबू लागला आणि कीस करू लागला.मग त्याने ब्लाउज मधून बॉल बाहेर काढले आणि तो ते चोकू लागला आणि ते बेडवर झोपले आणि त्या गेन्ड्याने त्याचे कपडे काढले आणि माझ्या आइची साडी पण काढली आणि तो आईची पुच्ची चाटू लागला आणि म्हणाला कि तुझा मुलगा पण आपल्या बाजूने झाला आहे म्हणून आपण आता फ्री होऊन रोज मजे करू.

आई हे ऐकून जोराने हसली आणि तिने त्याचा काळा लंड तिच्या हातात धरून तिच्या तोंडात घातला आणि हळूहळू त्याला चोकू लागली. तिला लंड चोकायची मजा येत होती. काही वेळाने त्याने आईची साडी पूर्ण काढली आणि तिचे दोन्ही पाय फासटून त्यचा लंड आईच्या पुच्चीच्या तोंडावर ठेवला. मग आईने त्याला कीस केली आणि त्याने एकाच जटक्यात त्याचा पूर्ण लंड आईच्या पुच्चीत टाकला आणि जोराने धक्के देऊन जवू लागला, दहा मिनिटाच्या जवाजाविनंतर त्याने आईच्या पुच्चीत त्यचे वीर्य सोडले आणि उभे राहून त्याचा लंड आईच्या तोंडात दिला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिने जिभेने चाटून लंड पूर्ण स्वच्ह केला आणि त्यातले सर्व वीर्य पिऊन टाकले.

मग तो आईचे बॉल दाबत होता आणि जराजोराने घासत होता आणि काही वेळाने त्याचा लंड पुन्हा उभा झाला आणि त्याने आईच्या तोंडात लंड टाकला. त्याने जवूनजवून आईच्या तोंडातच त्याचे वीर्य सोडले आणि दोघे शांत झाले.मित्रांनो मला आता खूप चांगले आणि वाईट पण वाटत होते. आणि काही वेळाने ते दोघे खोलीतून बाहेर आले आणि आई खूप खुश दिसत होती आणि जेव्हा तो घरातून जात होता तेव्हा त्याने जाताजाता आईला कीस केला आणि हग केले आणि त्याने मला मिठी मारून १००० रुपये दिले आणि निघून गेला. मग आईने हसत विचरले कि कसे आहेत तुझे नवे पप्पा? तर मी म्हणालो कि हो खूप चांगले आहेत. मित्रांनो मी तर पैसे पाहून खुश झालो, तेव्हा आईने पण मला मिठी मारून मला धन्यवाद केला आणि म्हणाली कि माझा मुलगा आता खूप मोठा झाला.

मग मी आईला विचारले कि तुम्ही दोघे इतका वेळ काय करत होता? तर तिने मला सांगितले कि काही नाही आणि जेव्हा मी दबाव दिला तर तिने मला सांगितले कि आम्ही असेच आडवे पडलो होतो, आणि आम्ही प्रेम केले,बाकी काही नाही केले. मग मी सांगितले कि मी त्या खिडकीतून सर्व पहिले होते आणि ती हे ऐकून लाजली आणि म्हणाली कि तू पैसे घेऊन खूप मस्ती कर.

मग काही दिवसांनी तो जाडा म्हणाला कि त्याला आईला भेटायचे आहे. मग मी प्लान बनवला कि कॉलेजमध्ये कार्यक्रम आहे असे सांगून दोघांना कुठे बाहेर नेतो. मग मी त्याला प्लान सांगितला आणि तो खुश झाला. मग दुसर्या दिवशी तो कार घेऊन आमच्या घरी आला आणि आम्ही निघालो.आम्ही जात होतो ते ठिकाण त्याचा तबेला होता आणि तो शहरापासून बाहेर होता. मग आम्ही तिथे पोचलो आणि पहिले कि तिथे एक बिगर दाराची खोली होती, ज्याची छत पण नव्हती म्हणून आई म्हणाली कि तू खोलीच्या बाहेर थांबून लक्ष ठेव.

मी ते केले. मी आत पहिले तर ते दोघे पूर्ण नागडे होते आणि तो आईची गांड चाटत होता.

हे पाहून माझा लंड उभा झाला आणि आईने पण मला पहिले पण ती काही बोलली नाही. मग आई म्हणाली कि तिथे एक खाट आहे ती आणून त्यावर बस.मग मी तसे केले आणि त्यांच्या समोर बसून त्यांची जवाजवी बघितली. मला हे पाहून मजा येत होती जेव्हा तो आईला रांडे म्हणून जवत होता आणि आई मजे घेत होती आणि मी हे पाहूनच दोनदा पाणी सोडले.

मग काही वेळाने ते दोघे शांत झाले आणि कपडे घालून बाहेर आले. तेव्हा जाडयाने मला २००० रुपये दिले आणि आम्ही घरी पोचलो. माझा आणि आईचा रूम एकच आहे आणि आम्ही तिथेच सेक्स विषयी बोलत होतो. मग मी आईला विचारले कि काय खूप मजा येते ना? तर ती म्हणाली हो, तेव्हा मी सांगितले कि मला बॉल चोकायचे आहेत तर आईने पटकन ब्लाउज उघडून मला तिच्याजवळ बोलवले आणि म्हणाली कि ये पिऊन घे. मग मी जोराने आईचे बॉल चोकू लागलो आणि मी तिला कीस केले आणि आईचे कपडे काढून तिची पुच्ची चाटू लागलो तर आईने माझा लंड बाहेर काढला आणि चोकू लागली आणि मी त्या रात्री तिला दोनवेळा जवले. आता तर ती रोज सकाळी उठून माझा लंड चोकून माझे वीर्य पिते आणि मग तिचे काम करते आणि त्या जाड्याबरोबर पण आई खुश आहे आणि मी पण खुश आहे,कारण मला पैसे आणि सेक्स दोन्ही मिळत आहे.

मित्रांनो आता तर तो जाडा त्याच्या मित्रांना आणून माझ्या आईला जवतो आणि मी त्याला सांगितले आहे कि एका माणसाचे १००० रुपये. आता तर माझा खर्च फुल चालू आहे आणि आता माझी आई खुश आहे आणि मी पण खुश.ती जवण्यात व्यस्त असते आणि मी माझ्या आयुष्यात.मित्रांनो ही होती माझ्या आईची एकदम खरी गोष्ट ज्यामध्ये तिने तिच्या मर्जीने तिची पुच्ची,गांड ,तोंड जवून घेतले आणि मी पण मजे केले, आणि आम्ही सर्व आनंदी आहोत.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!