घरकामाचे अफलातून प्रशिक्षण

मित्रानो माझे नाव रोशनी आहे. माझे लग्न होऊन आज साधारण पंधरा वर्षे होत आली आहेत. आज एक अशी गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे कि त्या गोष्टीमुळे मला समजले कि मी उभयलिंगी आहे ते. म्हणजे मला पुरुष आणि स्त्रिया दोघांच्या बरोबर संभोग करण्यास तितकीच मजा येते आणि मला दोघांचेही तितकेच आकर्षण आहे.

माझा जन्म शहरात मोठया कुटुंबात झाला. पैश्यची ददात नसल्याने सगळी सुखे माझ्या पायाशी लोटांगण घालत होती. त्यामुळे मीही निवांत असेच आयुष्य घालवत होते. निवांत उठणे, नटणे, मेकअप करणे, जिम ला जाणे, मित्र मैत्रिणींच्या बरोबर मजा करणे, चित्रपट पाहायला जाणे, उंची उंची कपडे परिधान करणे असे मोठे शौक होते माझे.

त्यामुळे एक गोष्ट मात्र नक्की झाली होती कि मी घरचे काम कधी केले नव्हते. मला साधा चहा देखील बनवता येत नसे. कारण घरी सगळे नोकरच असले काम करत असत. त्यामुळे जेवण बनविणे तर लांबची गोष्ट होती.

एव्हाना मी वयात येत चालले होते. दिसायला मी देखणी होतेच. पण नियमित जिम मुले माझी शरीरयष्टी देखील खूपच उठावदार झालेली होती. कधीही न स्पर्शिलेले उरोज असल्याने माझ्या उरोजांचा आकार प्रचंड गोल होता. नारळाच्या कवट्या ठेवल्या सारखी त्यांची ठेवण होती. येणारे जाणारे माझ्या छातीकडे क्षणभर बघितल्याशिवाय पुढे जातच नसत आणि हे मला पूर्णपणे माहित होते.

माझी कंबर जशी चित्रात दाखवतात तशी कमनीय होती. सिंहकटी कंबर म्हणतात ना अगदी तशी. जीन्स आणि टीशर्ट घातल्यावर माझ्या अवयवांचे उभार असे काही दिसायचे कि बघणारे घायाळ होत असत. त्यातच मला मेकअप आणि उंची कपड्यांची सवय असल्याने मी अधिकच जास्त उठून दिसत होते. माझ्या मागे खूप मुले लागली होती. पण अजूनही मी कोणाला होकार दिला नव्हता.

मला घरचे काहीच काम येत नसल्याने माझे घरचे काळजीत होते. त्यामुळे एकदा माझ्या घरच्यांनी फर्मान काढले कि सुट्टीला मामाकडे जायचे आणि तिथे सगळे काम शिकायचे. मामा गावी राहायचा. मामा, मामी आणि त्यांची मुलगी नीता असे छोटे कुटुंब होते.

मी लगेच तयार झाले कारण नीता आणि मी समवयस्क होतो. त्यामुळे माझी आणि तिची तशीही गट्टी चांगलीच जमायची. पण आम्ही खूप वर्षे भेटलो नव्हतो.केवळ फोन वर च आमचे बोलणे होत असे. शाळे नंतर आमची भेट झाली नव्हती. तिला भेटायला मिळणार असल्याने मी खुश होते. नीताला सगळी कामे येत होती. त्यामुळे मला शिकवायची सगळी जबाबदारी तिच्यावर सोपवण्यात आलेली होती.सुट्टी लागली आणि मी मामा कडे जायला निघाले. मामा कडे पोहचताच मला बघून सगळ्यांना आनंद झाला. नीता बाहेर गेली होती. मी फ्रेश झाले आणि तिची वाट बघत बसले. थोड्याच वेळात नीता आली. तिला बघून माझ्या डोळ्यांवर विश्वास च बसेना कि हि नीता आहे ते. कारण तिच्यात झालेला प्रचंड बदल. मी आ वासून तिच्याकडे बघत होते आणि ती माझ्याकडे बघून हसत होती.

शाळेत नेहमी मागे असणारी,लाजणारी बुजणारी नीता आज एक परिपूर्ण स्त्री झाल्यासारखी मला वाटली. तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळेच तेज होते. माझ्या पेक्षा ती गोरी आणि सुडौल बांध्याची होती. मनात म्हंटलं हि शहरात असती तर हिने नक्कीच धुमाकूळ घातला असता. आम्ही दोघी एकमेकांना बघून खूप खुश झालो होतो.

आम्ही खूप गप्पा मारल्या आणि दुसऱ्याच दिवशी पासून माझे ट्रेनिंग चालू करू असे तिने मला सांगितले. मी आणि ती एकाच रूम मध्ये राहत होतो. त्यामुळे रात्रभर आमच्या गप्पा रंगायच्या. ती मला गावाकडच्या आणि मी तिला शहरातील गोष्टी सांगत असू. पण एक गोष्ट मला खटकत होती ती म्हणजे बोलता बोलता नीता मला हलकेच मारायची. सुरवातीस मी त्याकडे दुर्लक्ष केले पण नंतर मला तिचे ते वागणे नजरेत भरू लागले. कारण सुरवातीस ती मला खांद्यावर मारायची पण हल्ली ती माझ्या छातीवर म्हणा किंवा गांडीवर म्हणा असे कुठेही टपली देत असे.

मी याकडे दुर्लक्ष करत होते. माझे ट्रेनिंग चालू होतेच. एकदा ती मला भांडी घायसाची कशी हे शिकवत होती. मला खाली बसायला लावले तिने आणि कसे करायचे ते दाखवले. मला काही केल्या ते नीट जमेना हे बघून ती माझ्याजवळ आली आणि तिने माझ्या हातावर तिचा हात ठेवला व ती भांडी कशी मागे पुढे करत घासायची ते दाखवू लागली. ती माझ्या इतकया जवळ आली होती कि तिची छाती माझ्या हाताला टेकली होती आणि तिचा श्वास माझ्या श्वासात जात होता.

मला ते कसेतरी वाटले पण ती बिनधास्त होती. काही वेळ ती तशीच होती. मग बाजूला झाली. त्या दिवसापासून ती रोजच माझ्या जवळ येऊन मला दाखवू लागली होती. या सगळ्या गोंधळात एक गोष्ट अजून मला जाणवू लागली होती ती म्हणजे सुरवातीस न आवडणारा तिचा स्पर्श आता मला पण हळू हळू आवडू लागला होता. मला आश्चर्य वाटत होते कि हे कसे काय शक्य आहे. पण ते सत्य होते.

त्यामुळे आमची जवळीक थोडी अधिकच वाढली होती. ती मला मारत असलेल्या टपल्या देखील मला आवडू लागल्या होत्या. तिचा माझ्या शरीराला होणारा स्पर्श मला सुखावत होता.
मी कधी ती मला स्पर्श करते याची वाट बघू लागले होते.

त्या दिवशी घरी कोणीच नव्हते. मी आणि नीता दोघीच होतो. ती मला म्हणाली “आज तुला चपाती करायच्या शिकवते चल”

असे म्हणून तिने मला पोळपाट आणि लाटणे घेऊन चपाती कशी लाटायची हे एक करून दाखवले. मला तसेच करायला सांगून ती शेजारी थांबली व बघू लागली. माझी उडलेलील तारांबळ बघून ती हसू लागली. ती हसू लागताच मी पण हसू लागले आणि म्हणाले “अगं हसतेस काय. नीट दाखव ना कसे करायचे ते.”

असे म्हणताच ती माझ्या मागे आली आणि तिने माझ्या हाताच्या मधून, कमरेजवळून तिचे दोन्ही हात पुढे घेतले व माझ्या हातांवर ठेवले. तिची छाती माझ्या पाठीला पूर्णपणे टेकली होती. तिची योनी माझ्या नितंबाचे चुंबन घेत होती. चपाती मागे पुढे करत कशी लाटायची याचे ट्रेनिंग ती मला देत होती आणि ती बोलताना आत बाहेर होणाऱ्या श्वासाची जाणीव मला होत होती.

मला तिचा तो श्वास आणि स्पर्श कमालीचा आवडू लागला होता. मी माझे डोळे मिटून फक्त हा हा म्हणत होते. पण प्रत्यक्षात मात्र मी तिचा स्पर्श अनुभवत होते. तिने मला मग करायला सांगितले. पण ती जागची हलली नाही. तिने तिचा हात माझ्या कमरेवर ठेवला आणि हळू हळू माझ्या कमरेकडून माझ्या गांडीकडे नेला. फिरवत फिरवत तसाच तो हात तिने माझ्या छातीकडे नेला आणि त्यावरून ती हलकेच फिरवू लागली.

झाले. तिच्या हाताच्या स्पर्शाने माझी छाती कडक झाली. मागे उभे राहूनच ती माझी छाती कुस्करु लागली, जोरजोरात दाबू लागली. माझ्या छातीला आजवर झालेला हा पहिला कोणाचा तरी स्पर्श होता. त्यामुळे मी कमालीची गरम झाले होते. माझी कानशिले तप्त आणि लाल झाली होती. मी झटकन वळाले आणि तिचे चुंबन घेऊ लागले.

एका मुलीचे चुंबन घेत असताना मला काहीच वाटत नव्हते. आम्ही दोघी एकमेकांवर तुटून पडलो होतो. आमचे हात एकमेकींच्या शरीरावरुन फिरत होते. तिने मला तिच्या बेडरूम मध्ये नेले आणि आम्ही झटकन एकमेकींचे कपडे केव्हा काढले हे आमचे आम्हाला समजले नाही.

आम्ही पूर्ण नग्न झालो होतो. तिने मला पाठीवर झोपवले आणि माझे पाय फाकवले. पाय फाकवताच ती माझ्या योनीवर तुटून पडली. ती माझी योनी तिच्या जिभेने चाटू लागली. दोन्ही हातानी माझे दोन्ही पाय ती घट्ट पडकून माझ्या योनीचा समाचार घेत होती. माझ्या योनीला याची सवय नसल्याने ती क्षणातच पाझरून पाझरून ओलीचिंब झाली. मला तो प्रकार भलताच आवडला होता.


तिला मी जागेवरून उठवले आणि माझ्या अंगावर उलट दिशेने येण्यास सांगितले. तिने माझ्या तोंडाकडे गांड केली व ती माझी योनी चाटू लागली. माझ्याकडे तिची गांड आल्याने मला पण तिच्या योनीचे दर्शन झाले व मी देखील तिची योनी चाटू लागले. एकाच वेळी आम्ही एकमेकींची योनी चाटू लागलो होतो. तिची पण योनी लगेच ओली झाली.

खूप वेळ हे केल्यावर ती उठली आणि तिने किचन मधून दोन केळी आणली. एक मला दिले व एक तिने घेतले. तिने हलकेच एक केळ माझ्या योनीत सारले आणि दुसरे केळ तिच्या योनीत कोंबायाला सांगितले. दोघींच्या योनीत केळ आरामात गेले. आत जाताच तिने माझ्या योनीतील केळ आत बाहेर करायला चालू केले. ते बघून मी पण तिच्या योनीतील केळ आत बाहेर करायला चालू केले.

दोघींच्या योनीत आत बाहेर होणाऱ्या केळाच्या घर्षणाने आम्ही दोघी बेभान झालो, कण्हू लागलो, व्याकुळ झालो. खूप वेळ एकसारखे केळ आत बाहेर करून झाल्यावर आमच्या दोघींच्या योनीतुन एकाचवेळी वीर्य बाहेर आले आणि आम्ही शांत झालो. तेव्हापासून आम्ही दोघी रोजच एक्मेकांनिशी संभोग करू लागलो होतो.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!