ट्रिप मध्ये लुटली मित्राच्या बायको बरोबर मजा

मी आणि नितेश लहापणापासूनचे मित्र होतो. गल्ली एकच, शाळा एकच, कॉलेज एकच. एवढे काय आमचे वर्ग पण एकच होते. त्यामुळे आमची मैत्री खूपच घट्ट होती. पुढे आमचे लग्न झाले आणि या गोष्टीचा देखील आम्हाला काही फरक पडला नाही.

माझे लग्न निशा बरोबर झाले. निशा माझ्याच शहरात राहायची. तर नितेश च लग्न मोना शी झाले. ती दुसऱ्या शहरातील होती. मित्र जरी असला तरी मला मोना खूप आवडायची. कारण तो आयटम च होता तसा.

तसे निशा काही कमी नव्हती म्हणा. साचेबद्ध शरीरयष्टी, आवश्यक तितकेच छातीचे उभार, गोलाकार नितंब यामुळे निशा बघताच क्षणी कोणाचाही सोटा खडा व्हायलाच पाहिजे असे होते. माझे आणि तिचे संबंध खूप चांगले होते. तिला पण माझ्या सारखाच संभोगात खूप रस होता. त्यामुळे तिला जमेल तिथे आणि जमेल तसे मी ठोकून काढायचो.

पण तरीही मोना वरून माझी नजर हटायची नाही. जेव्हा जेव्हा आम्ही भेटायचो तेव्हा तेव्हा तिच्या अदा मला घायाळ करत असत. तिची उंची, तिचे केस, तिचे ओठ, तिचा गोरा वर्ण, तिचे गुलाबी ओठ, तिची कमनीय कंबर, तिची भरदार छाती, तिचे गोल मटोल नितंब, तिचा ड्रेस घालायचा एक विशिष्ट अंदाज, तिचे लाटके बोलणे आणि तिची मादक नजर यामुळे मी तिच्याकडे आकर्षित होत असे.

मला राहून राहून एक गोष्ट समजत नव्हती कि नितेश ला हिने पसंद केलेच कसे काय. कारण नितेश दिसायला अतिशय सुमार दर्जाचा होता. त्यातच त्याच्या बरोबर राहून मला समजले होते कि त्याला संभोगात फार काही रस नव्हता. त्यामुळे मी या गोष्टीने जास्त चिडचिड करायचो कि साला याला हि अशी आयटम ठोकायला मिळते म्हणजे  याचे नशीबच आहे.

एकदा नितेश माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला “संत्या एक प्लॅन आहे. आपण चौघे मिळून कुठे तरी ट्रिप ला जाऊया. खूप कंटाळा आला आहे मोना ला. सारखी मागे लागली आहे.”

“कधी जायचे आहे?” मी विचारले.

“पुढच्या आठवड्यात” तो म्हणाला.

“पण जायचे कुठे?” मी विचारताच तो म्हणला “अरे काय सांगू. मला तर काम खूप आहे त्यामुळे मला यायची फार काही इच्छा नव्हती. पण मग मी मोना ला म्हणालो कि माझे काम असेल तिथे आपण जाऊ. म्हणजे मला काम पण करता येईल आणि फिरता पण येईल. असे म्हणून शेवटी माझे जिथे काम आहे त्या गावी जायचे ठरवले आहे”

“ते सगळे ठीक आहे पण अडचण हि आहे कि पुढच्या आठवड्यात निशा ला ऑफिस चे खूप काम आहे त्यामुळे तिला जमणार नाही.” मी असे म्हणताच तो म्हणाला “ठीक आहे ना.

आपण तिघे जाऊ. त्यात काय इतके”

मला काहीच अडचण नव्हती. मी निशाला हि गोष्ट कानावर घातली. तिने पण काहीच अडचण नसल्याचे सांगितले आणि आम्ही तिघे ट्रिप साठी निघालो. मोना चा सहवास मला लाभत असल्याने मी मनोमन सुखावलो होतो. मनोज चे जिथे घेऊन चालला होता ते समुद्र किनाऱ्याचे गाव होते. त्यामुळे तिघे खूप धमाल येणार हे नक्की होते.

गेल्या गेल्या आम्ही फ्रेश झालो. माझी रूम वेगळी होती आणि त्या दोघांची वेगळी. संध्याकाळची वेळ असल्याने आम्ही निवांत दारू पिट बसायचे ठरवले होते. मी बाहेर येऊन बसलो. थोड्याच वेळात मोना आली. तिला बघून मी क्षणभर डोळे वटारून बघू लागलो.

जमेल तितकी शॉर्ट तिने घातली होती. त्यातून तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांचे दर्शन मला होत होते. डार्क रंगाचे लिपस्टिक तिच्या सौंदर्यात अधिकच भर घालत होते. तिने खूप मोठया गळ्याचा स्लिव्हलेस टॉप घातला होता. त्यातून तिच्या छातीची फट स्पष्टपणे दिसत होती. ती येऊन माझ्या जवळ बसली. आम्ही गप्पा मारू लागलो. आम्ही दारू प्यायला चालू केली.

खूप वेळ झाला तरी नितेश आला नाही. या बद्दल मी तिला विचारले असता ती म्हणाली “त्यात नवीन काय आहे? त्याला माझ्यासाठी वेळ असतोच कुठे नाही तरी. ट्रिप ला पण तू आहेस म्हणून मी तयार झाले. नाही तर या बाबा बरोबर कोण येणार”

असे तिने म्हणताच माझ्या डोळ्यात एक वेगळीच चमक आली. माझ्यासाठी ती तयार झाली हा विचारच किती छान होता. मी तिला आपुलकी दाखवायच्या हिशोबाने म्हणालो “अगं मोना फार विचार नको करू तू. आता आपण आलो आहे ना ट्रिप ला तर आपण मस्त एन्जॉय करू. तो नसला तरी काय झाले. मी आहे ना. आपण करू मजा.” असे म्हणून मी डोळा मारला आणि तिच्याकडे बघून हसलो. तिने पण हसून प्रतिसाद दिला.

खूप वेळाने नितेश आला. थोडा वेळ बसला आणि म्हणाला “तुम्ही चालू ठेवा मला उद्या खूप महत्वाची मिटिंग आहे. मी सकाळी लवकर जाणार आहे. मी रात्री परत येईन. तुम्ही हवं तर जवळपास फिरून या” असे म्हणून तो निघून पण गेला.

आम्ही खूप वेळ गप्पा दारू पित गप्पा मारत बसलो होतो. आज पहिल्यांदा मोना माझ्याशी इतक्या मनमोकळे पणाने बोलली असेल. तिने खूप साऱ्या खाजगी गोष्टी सांगितल्या. आम्ही दुसऱ्या दिवशी पॅराशूट चा आंनद लुटायचे ठरवले आणि आम्ही झोपी गेलो.

आम्ही दुसऱ्या दिवशी उठलो तेव्हा नितेश केव्हाच निघून गेला होता. मी मोनाला घेतले आणि समुद्रकिनारी गेलो.
तिथे पॅराशूट मध्ये बसवतात तिथे आम्ही गेलो. आम्हाला पॅराशूट लावण्यात आले. ती पुढे आणि मी मागे असे आम्हाला उभे केले होते. तिच्या जवळ जाताच माझा सोटा तिच्या गांडीवर जाऊन आदळला. माझी छाती तिच्या पाठीवर जाऊन रुतली होती.

ती खूप घाबरली होती. ती मला म्हणाली “संतोष मला खूप भीती वाटते आहे. मी हे कधी केले नाही आधी. मला घट्ट पकड हा” असे म्हणून तिने मला तिच्याकडे ओढले आणि माझा हात तिचं पोटावर ठेवून घेतला. पॅराशूट उडाले हवेत आणि ती खूपच दंगा करू लागली. मी तिला घट्ट पकडले होते. माझा हात मी हळू हळू करत तिच्या छातीकडे नेला आणि तिला दाबू लागलो. ती काहीच बोलली नाही. माझा सोटा तिच्या गांडीवर रगडला जात होता. ती खूप ओरडत होती ते बघून मी सरळ तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले आणि तिला गप्प केले.

थोड्याच वेळात आम्ही खाली उतरलो. तोच ती मला म्हणाली “काय रे काय करत होता तू वर? चल तुला बघतेच रूम वर” असे म्हणून आम्ही रूम वर गेलो. रूम वर जाताच तिने दार लावले आणि माझ्यावर उडीच मारली तिने. तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि माल चुंबनांवर चुंबन ती देउ लागली. मला हे हवे होते ते मिळत होते.

माझे हात तिचं छातीवर फिरू लागताच तिच्या छातीचे उभार कमालीचे उठून दिसू लागले. तिला तसेच घेऊन मी बेड वर गेलो आणि तिच्यावर पडलो. तिच्या ओठांना कुस्करून खाताना मी तिचा ड्रेस कधी काढला हे तिला समजले देखील नाही. तिच्या उघड्या आणि गोऱ्यापान शरीराला बघताच माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

तिने माझी पॅण्ट उतरवली आणि माझ्या हत्याराला मोकळे केले. ते भले थोराड हत्यार बघून तिच्या तोंडातून लाळ टपकू लागली. तिने माझ्या सोट्यावर थुंकी टाकली व तो ओला झालेला सोटा तिच्या तोंडात घेतला. व्योक व्योक करत ती त्याला चोखायला लागली. एका हाताने सोटा पडकून ती तिचे तोंड तसेच खाली खाली घेत माझ्या गोट्या पण चोकू लागली होती. माझ्या गोट्या खारके सारख्या कडक झाल्या होत्या.

मला हे सगळे अविश्वसनीय होते. मनोसक्त चोकून होताच मी तिला झटकन बाजूला केले आणि तिला पाठीवर झोपवले. तिचे पाय फाकवुन तिच्या योनीत माझा सोटा मी काचकन कोंबला आणि जोरजोरात हिसडे देऊन तिला ठोकू लागलो. माझ्या मनातील गोष्ट पूर्ण होत असल्याने माझा वेग प्रचंड होता. मी काच काच करत तिच्यावर उडत होतो.

माझा आवेग बघून बेभान झालेली मोना मला म्हणाली “तू तुझ्या मित्राच्या बरोबर उलट आहेस बघ.
मला वाटलेच होते तू संभोगात माहीर असणार आणि बघ माझा अंदाज तू खोटा ठरवला नाहीस. तुझा सहवास मिळावा म्हणूनच मी या ट्रिप चे नियोजन करण्यास नितेश ला भाग पाडले. नशिबाने निशा आलीच नाही त्यामुळे माझे कमी हलके झाले.इथून पुढे तू मला जेव्हा पाहिजे तेव्हा माझी खाज भागवायला यायला पाहिजेस.”

असे म्हणून तिने तिची कंबर उचलून मला प्रतिसाद द्यायला चालू केला. मी प्रचंड वेगाने तिच्यावर उडत होतो आणि खूप वेळ हा प्रकार झाल्यावर शेवटी र राहून मी माझा सोटा तिच्या योनीतच गाळला. माझ्या वीर्याने तिची योनी पूर्णपणे भरून गेली. आम्ही दोघे शांत झालो आणि तसेच नग्न पडून राहिलो. पुढे दिवसभर मी मोना ला ठोक ठोक ठोकून काढले. आमची ट्रिप कशी झाली असेल याचा अंदाज तुम्हाला आला असेलच. पण नंतर सुद्धा आम्ही नियमितपणे संभोग करू लागलो होतो.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!