ती एक मखमली रात्र !

मी आणि माझा मित्र पवन आमच्या कंपनीची जाहिरात गावोगावी जाऊन करीत होतो. रस्त्यात बाजूला असलेल्या एखाद्या घराच्या भिंतीवर पेंटिंग करून आम्ही आमच्या कंपनीसाठी काम करीत होतो. आजही आम्ही एका गावात येऊन रस्त्याकडेला असलेल्या एका घराच्या भिंतीची आम्ही निवड केली होती. कंपनीने दिलेली गाडी एका बाजूला उभी करून त्या सौन्दर्यवतीकडून कशीतरी आम्ही परवानगी मिळवली होती. तिचे सासू-सासरे कुठेतरी पाहुण्याकडे गेले होते. त्यांना फोन करून तिने परवानगी मिळवली होती. ती विवाहित होती. तिच्या सौन्दर्यात कमालीचे आकर्षण होते.

एखाद्या कोरीव मूर्तीसारखा तिचा देह प्रमाणबद्ध होता. गोरापान रंग, नाकी डोळी एकदम नीट सुरेख होती. छातीवरील मोठे मोठे गोळे अगदी खुलून दिसत होते. भरगच्च नितंब यामुळे कोणीही भुलून जाईल असे होते. तिला पाहताच माझे भान हरपले होते, मी घायाळच झालो होतो. माझे काम सुरु असताना तिचेही लक्ष माझ्याकडे होते यामुळे मी खूपच आकर्षित झालो होतो. नंतर तिने आम्हाला चहा दिला. जाताना ती म्हणाली, ‘चहा झाल्यावर कप आतमध्ये आणून द्या.’ माझ्याकडे पाहून ती गोड हसली. मी हवेतच तरंगू लागलो. तिच्या हसण्यालाच घायाळ झालो.

ती आपल्याला वश होऊ शकते असे मला वाटू लागले. चहा घेतला आणि मी पवनला म्हणालो, ‘बेटा हात पटपट चालव नाहीतर आपल्याला इथेच रात्र काढावी लागेल.’ आपल्याकडे दुसरे कपडे किंवा पांघरून पण नाही आहे.’ यावर पवन थट्टेने म्हंटला ‘पांघरुणाची काय गरज आहे यार… वाहिनीच्या कुशीत झोपू कि आपण.. एका बाजूला तू आणि दुसऱ्या बाजूला मी.’ आणि तो खळखळून हसू लागला. मी कप घेऊन तिच्या दारात उभा राहिलो. आवाज देताच तिने दरवाजा उघडला. तिच्या छातीवर पदर नव्हता. तिचे भरदार स्तन ब्लाउजमधून झळकत होते.

‘चहा कसा होता?’ तिने हातातून कप घेत हसून विचारले. ‘एकदम मस्त चहा बनवला होता तुम्ही’ मी स्तुती करत म्हणालो. ‘राहूद्या… तुम्हा शहरी लोकांना खोटी स्तुती करायची सवयच असते…’ ती लटक्या रागाने म्हणाली. ‘खरंच चहा खूप मस्त झाला होता…’ तुम्ही बनवलाय म्हंटल्यावर चहा चांगलाच असणार ना?’ मी तिच्या उरोजांकडे पहात म्हणालो. माझ्या या बोलण्यावर ती गालात हसली. तिचे  मोठाले उरोज मला चेतवीत होते. ‘अजून किती वेळ काम आहे तुमचे?’ तिने विचारले. ‘अर्धे काम आता करणार आणि उरलेले उद्या करणार’ मी म्हणालो.

‘रात्री परत जाणार तुम्ही’ तिने अधीरतेने विचारले.

‘ते कामावर अवलंबून आहे’ असे म्हणत मी पुन्हा कामाच्या ठिकाणी आलो. तिचे मधुर स्वर कानात गुंजत होते. ती दिसली कि माझ्याकडे पाहून हसत होती. ती देखील माझ्याकडे आकर्षित झाली आहे असे मला जाणवत होते. शेवटी मी निश्चय केला काहीही झाले तरी आजची रात्र इथेच राहायचे. तशी मी कामाची गती कमी केली. पवनची नजर चुकवून गाडीजवळ गेलो आणि गाडी स्टार्ट होणार नाही यासाठी मी एक वायर काढून ठेवली. संध्याकाळी सातच्या सुमारास तिच्याकडे पाणी मागण्याच्या बहाण्याने तिच्याकडे गेलो. तिने पाणी दिले. मी हळूच तिला विचारले, ‘तुम्ही घरात एकट्याच आहात.?’ बाकीचे कुठे आहेत घरचे? ‘सासू-सासरे परगावी गेलेत उद्या येतील आणि माझा मिस्टर शहरात असतात ते आठवड्यातून एकदा येतात.’ ती म्हणाली.

‘म्हणजे तुम्ही आज एकट्याच आहात तर’ मी खुश होऊन विचारले. ‘होय’ ती ओठात हसत म्हणाली. मी एकदम खुश झालो. तिच्या मोहक हास्याने मला रस्ता मोकळा करून दिला होता. सर्व सामान गोळा करून पवनने गाडीत ठेवले होते. ती आमच्याकडे पाहत होती. पवन गाडी स्टार्ट करू लागला पण गाडी स्टार्ट होणार नव्हती हे मला माहित होते. शेवटी मी गाडीतून उतरून पवनला म्हणालो ‘अरे यार… गाडी स्टार्ट होणार नाही असे वाटते आहे.’ आता आपल्याला इथेच रात्र काढावी लागणार आहे.’ मी तिला ऐकू जाईल अशा स्वरात बोललो.

माझे बोलणे ऐकून ती खुश झाल्याचे मला जाणवले. मी तिच्या जवळ जाऊन म्हणालो ‘आमची गाडी खराब झालीय असे वाटते…. आजची रात्र राहण्यासारखे इथे  कुठे सोय होईल का?’ ती विचार करत म्हणाली ‘ठीक आहे त्या समोरच्या खोलीत तुम्ही राहू शकता, मी जेवण बनवते’. मी तिचे आभार मानले. त्या सौन्दर्यवतीचे नाव माधुरी होते. मी पवनला आवाज दिला आणि थोड्या वेळाने आम्ही जेऊन घेतले. पवन म्हणाला गाडीत आपले सामान आहे मी गाडीतच झोपतो. मलाही तेच हवे होते. माझ्या मनासारखे झाले होते.

माधुरीने पवनसाठी ब्लॅंकेट दिले आणि पवन गाडीत झोपण्यासाठी निघून गेला. मी अंथरुणावर पडून माधुरीचाच विचार करीत होतो. एवढ्यात माधुरी माझ्या खोलीत आली. मी थोडी जवळीक साधत तिच्याशी बोलू लागलो. मी मुद्द्याला हात घालायचे ठरवले. ‘तुम्ही पतीशिवाय एकट्याच कशा काय राहता हो?’ मी धाडस करून विचारले. ‘काय करणार रहावेच लागते.’ ती म्हणाली. मी आणखीन धाडस करत विचारले ‘का हो तुम्हाला इच्छा होत नाही का?’ मी तिला चेतवायचा प्रयत्न करत होतो. ‘कसली इच्छा?’ तिने खट्याळपणे विचारले.
‘सेक्स ची’ मी बिनधास्तपणे विचारले. ‘हे काय विचारणे झाले मी एक तरुण स्त्री आहे, इच्छा या होणारच’ ती हलक्या आवाजात म्हणाली.

याच संधीचा फायदा घेत मी तिच्या हातावर हात ठेवला. तिचे सर्वांग थरथरले तिने माझा हात झटकला नाही. मी धाडस करत तिच्या जवळ गेलो. तिचा श्वास वाढला होता. मी तिच्या ओठा जवळ ओठ नेले आणि चुंबन घेतले. तशी ती उठली आणि आपल्या घरात जाऊन दरवाजा बंद करून बसली. मी दरवाजा जवळ जाऊन तिला हळू आवाजात म्हणालो ‘माधुरी प्लिज दार उघडा तुम्हाला माझी गरज नाही का?’. मी काहीसा घाबरलो होतो. तिने आतून आवाज दिला ‘नाही… माझ्या पती धर्मापासून मला विचलित करू नका… मी आजवर असे कधी वागले नाही’. ती आतून बोलत होती.

दरवाजाला कडी घातलेली नव्हती, ‘माधुरी प्लिज..’ असे म्हणत मी दरवाजा ढकलला. आणि आत तिच्या जवळ गेलो. ती बेडवर बसली होती. तिच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि माझ्या दिशेने तिला ओढले. तिच्या ओठावर माझे ओठ मी बिलगले. यावेळी तिने मला विरोध केला नाही. माधुरी तशी वयाने माझ्या पेक्षा मोठी होती. चुम्बन घेता घेता मी तिच्या उरोजावर हात ठेवला व कुस्करु लागलो. तिच्या नाईट गाऊन ची बटणे काढून तिचा एक स्तन बाहेर काढला. तिचा स्तन तोंडात घेऊन मी चोखु लागलो. ती स्तन चोखताच माधुरीच्या शरीरात वासनेची आग भडकू लागली.

तिने दुसरा हि स्तन बाहेर काढला आणि स्तनावर माझे तोंड दाबू लागली. आता माधुरी पूर्ण रंगात आली होती. हळू हळू करत मी तिचे सर्व कपडे काढले. गाऊनच्या आत तिने फक्त निकर घातली होती. माधुरीच्या योनिवरून मी बोटे फिरवू लागलो. तिची योनी एकदम गरम झाली होती. तिची योनी एकदम गुलाबी आणि चमकदार दिसत होती, अगदी टवटवीत होती. ‘काय हो मला नग्न केलेत आता तुम्ही हि कपडे काढा.’ माधुरी म्हणाली.

मीही कपडे काढलीत माझा फडफडणारा नागोबा आता तिच्या समोर होता. ‘अरे बापरे… किती मोठा आहे.. तुमचा नागोबा?’ माधुरी आश्चर्याने म्हणाली. ‘का? तुझ्या नवऱ्याचा छोटा आहे का?’ मी हसत  विचारले. ‘नाही ओ. त्यांचा देखील मोठाच आहे पण तूमचा त्यांच्यापेक्षा मोठा आहे, म्हणून म्हंटले.’ ती आता चांगलीच खुलली होती. मी तिच्या बाजूला झोपलो. ती माझ्या छातीवर हात फिरवत म्हणाली ‘अनिल…. आज तुम्हाला पाहिल्यापासून ना जाणे का हृदय धडधड्ल्यासारखे वाटत होते. मन बैचेन झाले होते. तुमच्या मिठीत आजची रात्र जाईल असे मला वाटले नव्हते.’

आता बोलण्यात वेळ वाया घालवण्यात काही अर्थ नव्हता.
मी माधुरीच्या सर्वांगाची चुंबने घेतली. मग आळीपाळीने दोन्ही उरोज चोखले. तिची नाभी चाटली. माझ्या चुंबनाने माधुरी आणखीन गरम झाली होती. तिचे माधक चित्कार मला वेड लावत होते. मी तिच्या मांड्या फाकवल्या आणि तिच्या फुललेल्या योनीवर माझे ओठ टेकवले. तशी माधुरी बेधुंद झाली. तिची मदमस्त योनी मी चाटू लागलो. तिची योनी पाझरत होती. तो रस मी चाटू लागलो. माधुरी माझा नागोबा हातात धरून हलवत होती. मी तिच्याकडे पाय केले होते. वेळ न घालवता माझा नागोबा तिने तोंडात घेतला.

तोंडात आत बाहेर करून ती माझा नागोबा चोखु लागली. माझा नागोबा हि पाझरू लागला होता. ती माझा रस आणि मी तुझा रस पित होतो. ‘हाय अनिल… आता राहवत नाही .. तुझा हा नागोबा माझ्या योनीत घाल.’ ती माझा नागोबा तोंडातून काढून म्हणाली. मीहि तयारच होतो. तिच्या मांड्या मध्ये बसून तिच्या पाझरलेल्या योनीवर नागोबा टेकवला आणि आत सारला. तिच्या योनीत माझा नागोबा शिरताच मला परमोच्च आनंद प्राप्त झाला होता. आता तिच्या योनीत माझा संपूर्ण नागोबा आत शिरत होता. माझे दणके वाढले होते.

जोरजोराचे दणके देत मी माझा नागोबा आत बाहेर करत होतो. ती आपले नितम्ब उचलून माझा नागोबा आपल्या योनीत सामावून घेत होती. जवळपास पाच मिनिटे माझा नागोबा तिच्या योनीत आत बाहेर करत होता. आता दोघेही आपले पाणी सोडण्याच्या तयारीत होतो. मी तिला घट्ट मिठी मारली आणि तिच्या योनीत माझे वीर्य सोडले. माधुरीची योनी वीर्याने भरून गेली. त्या रात्री अगदी पहाटे पर्यंत आम्ही दोघांनी अगदी भरभरून सुख घेतले.

यानंतर माधुरीला भेटण्याची संधी मिळालीच नाही कारण तिच्या घरी कोणी ना कोणी असायचेच, याचे मला दुःख वाटते पण तिच्या सोबत घालवलेली ती मखमली रात्र मात्र अजूनही मी विसरलो नाही.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!