वूड शॉपच्या माझ्या हॉट लेडी मॅनेजरला ठोकलं

हॅलो फ्रेंड्स, मी तुम्हाला आज एक थरारक सेक्स कहाणी सांगत आहे जी माझ्या फर्निचर चा मोठ्या शो रूम मधल्या लेडी मॅनेजर सोबत घडली. मी शोरुमच्या वूड वर्क भागात कारपेंटर म्हणून काम करतो. मी विविध प्रकारचे लाकडी सोफासेट, खुर्च्या, टेबल, बेड इत्यादी वस्तू बनवतो. माझ्या कामावर माझी मॅनेजरही खुश होती. माझ्या मॅनेजरचे नाव ट्विंकल होतं. ती एक अडतीस वर्षांची हॉट फिगर ची लेडी होती.

तिचे बुब्स फार मोठे आणि कडक होते. ती नेहमीच बॉय कट हेअर स्टाईल करायची. उंचीला बऱ्यापैकी आणि तिची गांड मोठ्या आकाराची आणि डौलदार होती. तिला बघूनच माझा लंड लाकडासारखा कडक होऊन उठायचा. मला तिला ठोकायची फार मोठी इच्छा व्हायची. मी कारपेंट वूड वर्कशॉप मध्ये काम करत असताना ती अधेमधे माझं काम बघायला यायची.

मी माझ्या बद्दल तुम्हाला सांगायचं विसरलोच. माझं नाव अभिजीत आहे आणि मी सत्तावीस वर्षांचा धडधाकट तरुण आहे. तर मॅडम माझ्या कारपेंट वूड वर्कशॉप मध्ये यायच्या आणि मी बनवत असलेल्या वस्तू निरखून बघायच्या आणि मला माझ्या कामाबद्दल शाबासकी द्यायची. ती बोलायला खुपच गोड होती.

एकदा ती अशीच माझ्या कारपेंट वूड वर्कशॉप मध्ये आली. मी माझ्या टेबलवर मेजरमेंट करणारे लाकडी पट्ट्या इत्यादी सामान ठेवून मोजमाप करत होतो. माझी लेडी मॅनेजर ही कार्पेन्ट्रीमध्ये तरबेज होती. त्यामुळे तीही मला काही टिप्स द्यायची. तर त्यादिवशी ती मला मेजरमेंट बद्दल सांगायला लागली. ती माझ्या शेजारीच उभी होती. माझे पाय तिच्या पायाला लागत होते. एकदम ती दुसरी पट्टी घेण्यासाठी वळली त्याबरोबर तिची भली मोठी गांड माझ्या लंडाला स्पर्शली! मी तसाच तिच्या गांडीला माझा लंड स्पर्श उभा राहिलो. ती आणखी थोडी खाली वाकून दुसरी लाकडी पट्टी उचलायला गेली. त्यामुळे तिची गांड माझ्या लवड्याला घासली आणि माझा लंड लाकडासारखा उभा राहिला! मी कारपेंटर पोशाखात होतो पण त्यातूनही माझ्या लंडाचा आकार दिसून येत होता. माझ्या मॅडमला ही गोष्ट जाणवली आणि त्यांनी मला खट्टाळ हास्य दिलं. मीही त्यांना बावरून हसत त्यांना रिप्लाय दिला आणि मग ती मला परत मोजमाप सांगायला लागली. पण माझं लक्ष आता तिच्या शरीराकडे होतं, बोलण्याकडे नाही.

तिने शर्ट आणि शॉर्ट मिडी घातली होती. शर्टची दोन बटणे तिने खुली ठेवली होती. त्यामुळे त्यातून तिच्या बुब्सचा वरील भाग दिसून येत होता. तसेच तिनं मिडीच्या खाली स्टॉकिंग लावले होते.

मी तिच्या मेजरमेंट कडे लक्ष देत नाही आहे हे तिच्या लक्षात येऊन तिने माझ्याशी प्रेमळपणे आणि थोडं कामूक बोलत म्हणाली, “अभिजीत, कुठं लक्ष आहे तुझं? सांग ना..” आणि ती तिचा हात माझ्या मांडीवर फिरवत माझ्या उठलेल्या लवड्यावर फिरवायला लागली! मी तिच्या स्पर्शाने शहारलो!

माझ्या गोड स्वभावाच्या लेडी मॅनेजर माझ्या उठलेल्या लंडावरुन हात फिरवत होत्या. मी तिच्या कमरेला धरलं आणि माझ्याकडे ओढलं आणि तिला चुंबन केला. तिने माझ्या कार्पेंटर पोशाखाची चेन काढली आणि माझ्या पॅण्ट मध्ये हात घालून माझा लंड कुरवाळला. तिला अतिशय काम भावना निर्माण व्हायला लागल्या.

तिचे नाजूक हात माझ्या लाकडासारख्या लंडावर फिरत होते. तिने मला म्हटले, “अभिजीत हो टेबलवर.” असं म्हणत तिने टेबलवरच्या वस्तू बाजूला फेकले. मीही तिला त्या वस्तू बाजुला फेकायला मदत केली आणि तिने मला त्या टेबलावर लेंटायला लावलं आणि माझं लंड तोंडात घेऊन चोखायला लागली. तिच्या तोंडाचा, जिभेचा स्पर्श माझ्या लंडाच्या गुलाब भागाला होत होता. मी शांतपणे पडून तिच्याकडून चुसून घेत होतो.

आता तीही टेबलवर चढली आणि माझा लंड परत चूसायला लागली. तिनं माझा पूर्ण पोषाख काढून घेतला आणि मग ती टेबलवर बसली आणि तिने आपल्या टांगा पसरवल्या. मी खाली उतरलो. तिची चड्डी आणि स्टॉकिंग माझ्यासमोर होती. मी तिची मिडी वर सरकवून तिची चड्डी तिच्या पुच्चीवरून बाजूला सारली आणि तिची पुच्ची चाटायला लागलो. ती माझ्याकडून पुच्ची चाटवून घेण्याचा आनंद घ्यायला लागली. ती कामातुर होत मला म्हणली, “अभिजीत किती मस्त वाटत आहे, आहहहह…प्लिज…. आणखी चाट… माझी पुच्ची. उऊऊ.”

मी तिची चड्डी काढली आणि तिने तिचा शर्ट काढला. मी टेबलावर चढलो आणि तिचे बुब्स दाबायला लागलो. तिची मिडीही मी काढली आणि आता ती फक्त स्टॉकिंग वरच राहिली. मी तीचे बुब्स चोखत तिच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवायला लागलो. आमच्या शॉप मध्ये त्या वेळी आम्ही फक्त दोघेच होतो. दरवाजा लॉक केलेलाच होता. त्यामुळे आम्ही बिनधास्त होतो. मी तिचे चुंबन घेत बोट तिच्या पुच्ची त आत बाहेर करायला लागलो. ती ‘आआह्ह हहुऊ हहम्मम’ करायला लागली. ती माझा लंड हलवत होती तर मी तिच्या पुच्चीत बोट घालत होतो.

मग तिने मला तिच्या अंगावर घेतले. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर घासत आत मध्ये शिरवला आणि तिने माझ्या पाठीला गच्च पकडून मला स्वतःकडे ओढला.
मग मी त्यांना चोदायला लागलो. माझ्या हॉट लेडी मॅनेजरच्या गोर्या चिकण्या पुच्चीत मी खिळे ठोकत असल्याप्रमाणे माझा लंड ठोकत होतो. ती मोठ्याने चित्कारत होती. मी तिच्या मांड्या दोन्ही हाताने तिच्या छातीकडे दाबून धरल्या आणि तिची पुच्ची ठोकायला लागलो. ती माझ्या गांडीवर तसच पाठीवरून हात फिरवत माझ्याकडून ठोकून घेऊन आनंद लुटत होती. मग मी उठलो आणि तिच्या बाजूला पडलो आणि ती माझ्या अंगावर आली. मी तिच्या मोठ्या गांडीवरून हात फिरवायला लागलो. तिने माझा लंड तिच्या पुच्चीत मध्ये नीट बसवला आणि ती त्यावर बसली. मी तिचे बॉल दाबले आणि ती आता माझ्या लंडावर उठाबशा काढायला लागली. माझा लंड तिच्या पुच्चीत आत बाहेर होत होता. ती मोठ्याने ओरडून चोदण्याचा आनंद घेत होती. काही वेळ ती तशीच माझ्या लंडावर उड्या मारत होती आणि मग ती माझ्याकडे पाठ करत माझ्या पायांना पकडत आपली गांड माझा लंडा ला घासत आपल्या पुचित घालून ठोकून घ्यायला लागली. मी तिच्या गांडीवर चपटा मारत आणखी जोरजोराने झवण्यास तिला प्रोत्साहन देत होतो. माझ्या ठोकण्यामुळ तिची पुच्ची ओली झाली होती. मग मी तिला तसंच माझ्याकडेला लेटवत तिचा एक पाय हातात पकडून तिच्या छातीकडे नेले आणि तिच्या पाठीमागून तिच्या पुच्ची त माझा लंड घालून तिला धक्के मारायला लागलो. तिनं माझ्याकडे आपलं तोंड फिरवत माझ्या ओठांचं किस घेणं सुरू केल्. आणि मी तिचे एक टांग तिच्या बुब्स कडे नेत तिची पुच्ची ठोकायला लागलो. माझ्या या वूड शॉपच्या मॅनेजरला ठोकण्यात मला बरीच मजा येत होती. मग आम्ही दोघेही उठलो आणि टेबलच्या खाली आलो. तिने आपली एक टांग टेबलवर ठेवली आणि माझ्याकडे गांड करत टेबलवर वाकली.

मी तिच्या पुच्ची ला माझा लंड घासत तिच्या पुच्चीत माझा लंड कोंबला आणि तिची मोठी गांड मसलत तिला चोदणे पुन्हा सुरू केलं. तिचं शरीर माझ्या धक्क्याने पुढेमागे होत होता. मग मी खाली बसलो आणि तिची पुच्ची चाखली. तिलाही मी खाली बसवलं आणि तिच्या तोंडात माझा लंड दिला आणि ती चोखायला लागली.

लंड चोखून झाल्यावर मी तिथल्याच सोप्यावर तिला नेलं. मी सोफ्यावर बसलो आणि ती आपले दोन्ही पाय सोफ्यावर ठेवून माझा लंड तिच्या पुच्चीत बसवत आपली गांड माझ्या लवड्यावर आदळायला लागली. ती आता जोर जोराने आपली गांड माझ्या कमरेवर आपटत होती. मी तिच्या गांडीवर हात फिरवत होतो तर कधी तिचे मोठाले बुब्स मी माझ्या तोंडात भरुन घेत होतो.


मी तिला बराच वेळ अशाप्रकारे झवत होतो. आता माझ्या लेडी मॅनेजरची पुची ओली होऊन पाणी गाळत होती. तसाच माझा लवडाही लाकडासारखा कडक झाला होता. ती मला म्हणाली, “अभिजीत, अरे तुझा लंड तर लाकडासारखा कडक झाला आहे रे. माझ्या पुच्चीच्या भोकात तुझा लंड मोठा खिळा ठोकत असल्यासारखं मला वाटत आहे. मला खूप काम आनंद होत आहे. आहहहहह…. उऊहहहह…ठोक…..”

असं म्हणत ती मोठ्याने ओरडली “आहहहहहबाब..…” आणि तिने आपल्या पुच्चीतून पाणी सोडलं. मी तिची गांड धरून तिला माझ्या लंडावर खाली बसवलं. माझा लंड एकदम तिच्या पुच्चीत खोलपर्यंत घुसला होता आणि त्याचवेळी भी मोठ्याने ओरडत माझे विर्य तिच्या पुच्चीत आत मध्ये कुठेतरी सोडलं. मग ती माझ्या अंगावर पडली आणि मी तिच्या धरून प्रेमाने कुरवाळत होतो.

ती मला म्हणाली, “अभिजीत मला रोज तुझ्या ह्या लाकडासारखा कडक लंड कडून माझी पुच्ची ठोकून घ्यायला आवडेल. मी तुझा पगार पण वाढवेल.” यावर मी त्यांना थँक्स म्हटलं आणि मग मी तिच्या पुच्चीतून माझा लंड काढला आणि त्याबरोबर तिच्या पुच्चीतून माझे विर्य ओरघळलं. मी एका स्वच्छ कापडाने किती पुच्ची साफ करून दिली आणि माझ्या वूड शॉपच्या लेडी मॅनेजरला तिची चड्डी आणि ब्रा असे कपडे लावायला मदत केली. ती माझ्यावर फारच खुश झाली होती आणि मी सुद्धा माझ्या वूड शॉपच्या हॉट लेडी मॅनेजरला ठोकून स्वर्गीय आनंद घेतला होता. यानंतर ती नेहमीच माझ्याकडून चोदायला माझ्या कार्पेंटर वर्कशॉप मध्ये यायला लागली.

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!