मॉर्निंग वॉकला भेटलेल्या भाभीने मला योगात मदत करायला लावलं

हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव अभिजीत आहे. मी पुण्यामध्ये एका उच्च रहिवासी भागात किरायाने राहून जॉब करत आहे. माझं वय 27 वर्षे असून माझी अंगकाठी चांगली मजबूत आहे. मी नियमित जिम मध्ये जातो तसेच रोज मॉर्निंग वाकला ही जातो. त्यामुळे माझं हेल्थ आणि पर्सनॅलिटी खूप जास्त आकर्षक झाली आहे. माझ्या रहिवासी भागातल्या सुंदर आणि फिगरच्या बायका-पोरी ही मॉर्निंग वॉकला येतात.

मी जेव्हा माझा ट्रॅक सूट घालून रनिंग करतो तेव्हा ह्या पोरी आणि बायका माझ्याकडेच बघत असतात. त्यामुळे माझा मूड खूप जास्त फ्रेश व्हायचा. मला एवढ्या साऱ्या उंची घरच्या पुच्च्या चं आकर्षणाचा मी केंद्र  झालो असल्याने मला खूप गर्व वाटायचा. असेच एकदा जॉगिंग करताना माझी एका भाभी सोबत ओळख झाली. तिने स्वतः बोलायला सुरुवात केली होती. थोडासा एकांत बघून तिने मला थांबवलं आणि ती मला फिटनेस बद्दल विचारायला लागली. आम्ही दोघेही चेहऱ्याने एकमेकांना आधीपासून ओळखत होतो. त्यामुळे मी तिला फिटनेस बद्दल सांगायला लागलो. तसेच योगा करायचे काही टिप्सही मी तिला दिल्या.

यावर ती म्हणाली, “तुम्ही माझ्या घरी येऊन मला योगाचे काही धडे द्या ना.” मी आनंदलो आणि म्हटलं, “हो चला ना! मला आनंदच होईल तुम्हाला योगा शिकवायला.” ती मला म्हणाली, “आता लगेच जायचं का?” मी म्हटलं, “हो चला जाऊया आताच.” मग आम्ही चालत चालत तिच्या घराकडे जायला लागलो. तिने टॉप आणि योगा पॅन्ट घातली होती. त्यांतून त्याचे भले मोठे बुब्स दिसत होते. आज तर मला वाटलं की हिला योगा शिकवायला आज जाम मजा येणार आहे. तिच्या योगा पॅण्टतून तिची गांड दिसून पडत होती. तीही नियमित मॉर्निंग ला जॉगिंग करत असल्याने तिची फिगर ही छान पैकी होती.

आम्ही मग तिच्या घरी पोहोचलो. तिने तिचे नाव रश्मी सांगितलं होतं. मी म्हणालो, “कोण कोण आहे तुमच्या घरी?” ती म्हणाली, “माझे मिस्टर आणि माझे छोटे मुलं असतात.” मी म्हणालो, “ते कुठे आहेत? दिसून नाही राहिले ना.” यावर त्या म्हणाल्या, “ते मॉर्निंग ला गाढ झोपले असतील. आता नऊ वाजता शिवाय ते उठणार नाहीत.” यावर मी हसलो. मग त्यांनी त्यांच्या हॉलमध्ये एक योगा मॅट टाकली आणि मग मला म्हणाली, “करायची का सुरवात?” मी म्हणालो, “तुम्ही आता पाठीवर लेटा.”

त्याबरोबर ती पाठीवर लेटली. तिचे बुब्स स्पीड ब्रेकर प्रमाणे उठून दिसत होते. तसेच तिची योगा पॅन्ट तिच्या पुच्चीला चिकटली असल्याने तिच्या पुच्चीचा आकार त्यातून दिसत होता.

ते बघून माझा लंड उठला नसता तर नवलच! मला तर असं वाटलं की आत्ताच तिच्या अंगावर जाऊन हिला चोदावी. पण मी स्वतःवर कंट्रोल ठेवला. मग मी म्हणालो, “आता तुमचे हे दोन्ही पाय तुमच्या डोक्याकडे घेऊन जा.” तसे तिने तिचे पाय डोक्याकडे घेतले. त्याबरोबर तिची मोठी गांड हवेत उचललेल्या गेली. तिच्या पॅंटीच्या कडा त्या योगा पॅन्ट मधून दिसत होत्या. तसेच तिची फुगलेली पुच्ची मला दिसून येत होती. मला असं वाटलं तिची योगा पॅन्ट कमरेच्या कडेला पकडून तिच्या मांड्या पर्यंत सरकवून तिला नागडी करावी आणि तिची पुच्ची अन गांड बघावी.

मी स्वतः वर खूप नियंत्रण ठेवले. मग मी तिला याप्रकारे तीन सेट करायला सांगितले. मग ती योगा करायला लागली. या हालचालीमुळे तिचं शरीर हलत होत. तिचं शरीर घामाने ओलं झालं असल्यामुळे तिच्या पुच्ची ला तिची पॅंटी चिकटली असल्याने तीची पुच्ची मला पूर्णपणे स्पष्ट दिसून येत होती. आता मात्र माझा लंड माझा ऐकेना! तो चांगलाच उठल्यामुळे त्याचा आकार माझ्या पातळ जॉगिंग पॅन्ट मधून दिसून येत होता. मी बहाणा करून त्यांचे पाय पकडले आणि त्यांना त्या योगामध्ये मदत करायला लागलो. मी त्यांच्या दोन्ही टांगा माझ्या खांद्यावर ठेवला आणि त्यांच्या मांड्या धरून त्यांच्या छातीवर दाबायला लागलो. त्यामुळे माझा लंड त्यांच्या गांडीला स्पर्शत होता. त्या रश्मी भाभी हसल्या आणि मला व्यायामात मदत करायला लागल्या. मी थोडा वरमलो आणि सॉरी म्हटलं. त्यावर त्या म्हणाल्या, “इट्स ओके. काही हरकत नाही.”

हा योगा झाल्यानंतर मी त्यांना पोटावर झोपायला सांगितलं. त्या पोटावर झोपल्या आणि त्याबरोबर त्यांची गांड स्पीड ब्रेकर प्रमाणे उठली. मला तिच्या गांडीवर हात आणि मसाज करायची फार इच्छा व्हायला लागली. मी त्यांना म्हणालो, “आता मी तुमची कंबर पकडून मी तुम्हाला तुमच्या हातावर आणि टोंगळ्यावर डॉगिस्टाइल करणार आहे. यावर त्या हसल्या आणि म्हणाल्या, “डॉगिस्टाइल हा पण एक योगाचे प्रकार आहे का?” यावर मग आम्ही दोघेही हसायला लागलो.

मी तिची कंबर पकडली आणि तिला डॉगिस्टाइल केली. तिच्या गांडीचा आकार खूपच चांगल्या रीतीने आता माझ्यासमोर होता. मी माझा लंड तिच्या गांडीला चिकटवून उभा होतो. मी तिला याप्रकारे खाली पोटावर लेटवत परत डॉगिस्टाइल होण्याचे दहा दहाचे तीन सेट करायला सांगितले. आणि मी तिला त्यात मदत करणार होतो. त्यामुळे मी तिची कंबर पकडून तिला डॉगिस्टाइल करायला लागलो.
माझा लंड तिच्या गांडीला घासत होता. एकदा मी तिला तसेच डोगिस्टाईल धरून ठेवली आणि तिच्या गरम गांडीची  स्पर्शसुख अनुभवायला लागलो. तिनेही आपली गांड माझ्या लंडला थोडीशी रगडत ठेवली. तिलाही आता परत जमिनीवर पोटावर लेटायची घाई नव्हती.

मी माझा लंड तिच्या गांडीला घासायला लागलो. आता माझा कंट्रोल निसटला आणि मी तिची योगा पॅन्ट कमरेचा काठाला पकडली आणि खाली सरकवली. आता माझ्या समोर तिची गोरी सुबक गांड आणि पुची फक्त पॅंटी ने झाकलेली उघडी पडली होती! तिची गांड आणि पुच्ची तिची मांसल होती. तिच्या गांडीच्या कपारीत तिचा पॅंटी चा भाग घुसला होता. ती चकित होत मला म्हणाली, “अभिजीत काय करतोस तू हे?” मी म्हणालो, “रश्मी, एवढी सुबक गांड बघून मला राहवत नाही आहे.” ती म्हणाली, “माझे पती येतील ना, ते बघतील ना! करा ना माझी योगा पॅन्ट नीट!”

मी म्हणालो, “रश्मी जी थांबा ना थोडा, मला तुमच्या गांडीचा नेत्रसुख आणि स्पर्शसुख तरी घेऊ द्या.” यावर ती म्हणाली, “बरं लवकर लवकर घ्या मग.” असं ती म्हणताच मी तिच्या गांडीवर हात फिर्वत तिच्या गांडीवर चुंबन घ्यायला लागलो. ती सुसकारली, “आह्ह्ह..” तिच्या घामेजलेल्या पुचीतून सुगंध येत होता. मी लगेच तिची पेंटि खाली केली. आता ती थोडी ओरडली. मी तिची कंबर पकडली असल्याने तीची हालचाल होऊ दिली नाही. मी तिची गांड उघडी केली होती. तिची पॅंटी तिच्या मान्डाखाली होती.

ती म्हणाली, “अभिजीत नको असं करू.” एवढी चांगली गांड आणि पुच्ची माझ्या समोर असताना मी कसं काय सोडणार होतो? मी खाली बसलो आणि तिची गांड चाटायला लागलो. तिच्या पुच्चीवरून बोटे फिरवायला लागलो. रश्मीने आपली पुच्ची चिकणी ठेवली होती. तिची गांड फाकवत माझे तोंड तिच्या गांडीत भरलं आणि मी चाटायला लागलो. रश्मी चित्कारली, “अभिजीत.. आता अभिजीत.. आता मलाही कंट्रोल होत नाही आहे..” अशी म्हणून ते खाली पाठीवर लेटली आणि तिने आपला टॉप वरती करून आपले बुब्ज मोकळे केले!

आता मी माझा मोर्चा तिच्या बुब्स वर वळवला. मी तिचे बुब्स दाबायला लागलो. तिचे बुब्स खूपच जास्त मोठे होते. ते मी माझ्या तोंडात भरले. तिने लगेच मला तिच्या अंगावर ओढून घेतले आणि मला चुंबन करत माझ्या ट्रॅक्ट पॅण्ट मध्ये हात घुसवला आणि माझा लंड हलवायला लागली! माझा लंड मोठाच होता. तिने माझा पॅण्ट पण खाली सरकवला आणि माझा मोठा लंड तोंडात घेऊन चूसायला लागली. मी तिच्या बुब्सवरन आणि पुच्चीवरून हात फिरत होतो आणि ती माझा लंड आणि त्याचे बोल दाबत होती.
ती म्हणाली, “माझे पती पंधरा मिनिटात उठतील. तेवढ्या वेळात तू मला कामतृप्त कर.” तिने तिची चड्डी आणि तिचा ट्रॅक सूट पूर्णपणे तिच्या पाया बाहेर केला आणि मी तिच्या अंगावरून तिचा टॉप काढत तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला झवायला लागलो.

ती माझा टी-शर्ट वरती करून माझ्या पाठीवरून हात फिरवत माझ्या गांडीला कुरुवाळत माझ्याकडून चोदण्याचा आनंद घ्यायला लागली. सकाळी सकाळी मला एक श्रीमंत घरच्या हॉट फिगर वाली भाभी ला झवायला मिळत होतं! याच्या पेक्षा चांगली मॉर्निंग ती कोणती असणार!

तिच्या पुच्चीच्या छिद्राने माझ्या लंडाला आवळून धरलं होतं. मी भकाभक तिला धक्के द्यायला लागलो. काही धक्के मारल्यानंतर मी तिला बेडवर फिरवली आणि डॉगिस्टाइल केली आणि तिची गांड पकडून तिच्या पुच्चीत लंड घालून तिला परत झवायला लागलो. ती कामचित्कारत होती. तिची पुच्ची ओली झाली होती आणि तिच्या घामाचा आणि पुचिरसाच दोन्ही मिश्रण ओरघळत होतं. ते माझ्या लंडाला मॉर्निंग ची आंघोळ घालत होतं. चोदण्याचा फच फच्च फच्च आवाज त्या सुंदर मॉर्निंग ला हॉल मध्ये घुमत होता.

मी रश्मी ची गांड पकडत तिला दोन तीन मोठे धोके दिले आणि आम्ही दोघेही एकाच वेळी आपलं काम रस सोडलं! आम्ही दोघेही बेडवर पडलो आणि ती म्हणाली, “लवकर करा, माझे पती जागे होतील. यानंतर मी तुला जेव्हा सांगेल तेव्हा माझ्याकडे येत जा.” मी तिला होकार दिला आणि मग तिचे बुब्स दाबत मी तिचा निरोप घेतला. यानंतर मी नेहमीच तिला मॉर्निंग ला योगा सेक्स शिकवायला लागलो.

 

 

Comments:

No comments!

Please sign up or log in to post a comment!